Μάνθος Μαυρομμάτης, Πρόεδρος Συμβουλίου
Γιώργος Δαυίδ, Αντιπρόεδρος
Κωνσταντίνος Χριστοφίδης, Πρύτανης
Ευγένιος Ευγενίου, Μέλος
Ανδρέας Παναγιώτου, Μέλος
Αλεξάνδρα Γαλανού, Μέλος
Νάταλη Παρτασίδου, Μέλος
Πανδώρα Τσεριώτη, Μέλος
Κρίστης Χασάπης, Μέλος
Χρίστος Σχίζας, Μέλος
Πρόεδρος ΦΕΠΑΝ, Μέλος
Χρίστος Χαραλάμπους, Εκπρ. Διοικ. Προσωπικού, Μέλος
Γιώργος Λαμπριανού, Διευθυντής Διοίκησης και Οικονομικών, Γραμματέας (Μέλος χωρίς δικαίωμα ψήφου)