Ανδρέας Κ. Χριστοφίδης, Πρόεδρος Συμβουλίου
Ανδρέας Παναγιώτου, Αντιπρόεδρος
Τάσος Χριστοφίδης, Πρύτανης
Γιώργος Μιτσίδης, Μέλος
Άννα Τσιακκή Μάντη, Μέλος
Ανδρέας A. Ανδρέου, Μέλος
Ευγένιος Ευγενίου, Μέλος
Αναστασία Παπαδοπούλου, Μέλος
Σταύρος Κάσινος, Μέλος
Αλέκος Βίδρας, Μέλος
Πρόεδρος ΦΕΠΑΝ, Μέλος
Ανδρέας K. Ανδρέου, Εκπρόσωπος Διοικητικού Προσωπικού, Μέλος
Διευθυντής Διοίκησης και Οικονομικών, Γραμματέας (Μέλος χωρίς δικαίωμα ψήφου)