Εκτύπωση
Ανδρέας Κ. Χριστοφίδης, Πρόεδρος Συμβουλίου
Ανδρούλλα Βασιλείου, Αντιπρόεδρος
Τάσος Χριστοφίδης, Πρύτανης
Ειρήνη-Άννα Διακίδου, Αντιπρύτανης Ακαδημαϊκών Υποθέσεων
Ιωάννης Γιαπιντζάκης, Αντιπρύτανης Διεθνών Σχέσεων, Οικονομικών και Διοίκησης
Γιώργος Μιτσίδης, Μέλος
Άννα Τσιακκή Μάντη, Μέλος
Ανδρέας A. Ανδρέου, Μέλος
Ευγένιος Ευγενίου, Μέλος
Αναστασία Παπαδοπούλου, Μέλος
Σταύρος Κάσινος, Μέλος
Γιώργος Παπαδόπουλος, Μέλος
Κενή Θέση (Πρόεδρος ΦΕΠΑΝ), Μέλος
Ανδρέας K. Ανδρέου, Εκπρόσωπος Διοικητικού Προσωπικού, Μέλος
Διευθυντής Διοίκησης και Οικονομικών, Γραμματέας (Μέλος χωρίς δικαίωμα ψήφου)