Η νέα συνάντηση: Για ένα Πανεπιστήμιο ανοικτής σκέψης και διαρκούς καινοτομίας
 
Σας καλωσορίζω στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Κύπρου. Σκοπός της είναι να σας κάνει κοινωνούς της ιστορίας του Πανεπιστημίου και, παράλληλα, να αποκτήσετε μία ολοκληρωμένη εικόνα για το ακαδημαϊκό, διοικητικό και θεσμικό έργο που επιτελεί το Ίδρυμα.
 
Το Πανεπιστήμιο Κύπρου, από την ίδρυσή του το 1989, με γνώμονα την εκπλήρωση της αποστολή του προς την κυπριακή κοινωνία κατόρθωσε όχι μόνο να αναδειχθεί ως το κατεξοχήν ερευνητικό ανώτατο εκπαιδευτικό ίδρυμα της Κύπρου, αλλά, ταυτόχρονα, να συγκαταλέγεται μεταξύ των πλέον αξιόλογων πανεπιστημίων της Μεσογείου.
 
Σήμερα, στο Πανεπιστήμιο λειτουργούν 8 σχολές με 23 τμήματα, τα οποία προσφέρουν ένα ευρύ φάσμα προπτυχιακών, μεταπτυχιακών και ερευνητικών προγραμμάτων σπουδών σε περισσότερους από 7000 φοιτητές. Την πανεπιστημιακή κοινότητα συμπληρώνουν γύρω στα 900 μέλη διδακτικού και διοικητικού προσωπικού.
 
Στην εξαιρετικά δύσκολη περίοδο της οικονομικής κρίσης την οποία διερχόμαστε, το Πανεπιστήμιο Κύπρου οφείλει να επιτελέσει το έργο του απρόσκοπτα, συνεισφέροντας στην περαιτέρω ανάπτυξη της κοινωνίας. Επιπρόσθετα, καλείται να διαδραματίσει έναν ουσιαστικό και, συνάμα, καθοδηγητικό ρόλο στη χάραξη πορείας εξόδου από την κρίση. Επομένως, το Πανεπιστήμιο, μέσα από τη συνεργασία του με την Πολιτεία και την κυπριακή κοινωνία, οφείλει να συμβάλει στη μόνιμη έξοδο της Κύπρου από την κρίση, συνεχίζοντας όμως παράλληλα την ανοδική πορεία ανάπτυξής του.
 
Όραμά μας είναι ένα διεθνώς δικτυωμένο πανεπιστήμιο, συμμέτοχο στο διεθνές ερευνητικό γίγνεσθαι, το οποίο να δίνει ενεργά το «παρών» του στις ευρωπαϊκές ακαδημαϊκές εξελίξεις, με ακαδημαϊκούς που θα απολαμβάνουν διεθνώς σεβασμό για το έργο τους. Η δημοκρατία των γραμμάτων δεν περιορίζεται από εθνικά σύνορα, αλλά αποτελεί μία παγκόσμια κοινότητα. Σε αυτήν την κοινότητα έχουμε υποχρέωση να συμμετέχουμε με το έργο μας, ερευνητικό και διδακτικό. Η συμμετοχή του Πανεπιστημίου Κύπρου στην παγκόσμια πανεπιστημιακή κοινότητα πρέπει να συνοδεύεται από την επιδίωξη όπως οι φοιτητές του αποκτήσουν εκπαίδευση ανάλογη με εκείνη που θα ελάμβαναν στα καλύτερα πανεπιστήμια του κόσμου. Επιπρόσθετη επιδίωξη είναι όπως η διεθνής του φήμη αφενός καθορίζεται από την προσέλκυση άριστων ακαδημαϊκών και φοιτητών και αφετέρου την απόκτηση άρτιας οργανωμένης διοίκησης.
 
Επιδιώκουμε το Πανεπιστήμιο Κύπρου να γίνει το πνευματικό εργαστήρι της Δημοκρατίας, αλλά και το ερευνητικό εργαστήρι της επιστημονικής πολυφωνίας, στους χώρους του οποίου θα πραγματοποιηθεί η νέα ιστορική συνάντηση ανάμεσα στους λόγιους, στους επιστήμονες και στους σπουδαστές. Η συνάντηση αυτή θα αποτελέσει το βάθρο για την πνευματική επανίδρυση της Δημοκρατίας των Γραμμάτων. Επιπλέον, λόγω της ημικατοχής που διέρχεται η πατρίδα μας, το Πανεπιστήμιο καλείται να αποτελέσει ένα θεσμό αντίστασης και δημιουργικού προβληματισμού, καθώς και καταλύτη αλλαγής και προόδου.
 
Σε αυτήν τη νέα εποχή για τα πανεπιστήμια, την εποχή των νέων ανθρώπων, μπορούμε να προχωρήσουμε μαζί και να πετύχουμε τους κοινούς μας στόχους.
 
Εγκάρδια,
 
RectorsSign.gr
 
Καθηγητής Κωνσταντίνος Χριστοφίδης
Πρύτανης