Κωνσταντίνος Χριστοφίδης, Πρύτανης, Πρόεδρος Πρυτανικού Συμβουλίου