Μέλη Συγκλήτου

Κωνσταντίνος Χριστοφίδης, Πρύτανης, Πρόεδρος
 
 
 
Αναστασία Νικολοπούλου, Kοσμήτορας Σχολής Ανθρωπιστικών Επιστημών
 
Γιώργος Παπαδόπουλος, Κοσμήτορας Σχολής Θετικών και Εφαρμοσμένων Επιστημών
 
Σάββας Κατσικίδης, Κοσμήτορας Σχολής Κοινωνικών Επιστημών και Επιστημών Αγωγής
 
Ανδρέας Χαρίτου, Κοσμήτορας Σχολής Οικονομικών Επιστημών και Διοίκησης
 
Χριστόφορος Χατζηκωστής, Κοσμήτορας Πολυτεχνικής Σχολής
 
Μιχάλης Πιερής, Κοσμήτορας Φιλοσοφικής Σχολής
 
Χάρης Ρ. Θεοχάρης, Κοσμήτορας Σχολής Μεταπτυχιακών Σπουδών
 
Θεοχάρης Σταυρίδης, Σχολή Ανθρωπιστικών Επιστημών
 
Γιώργος Φλώρος, Σχολή Ανθρωπιστικών Επιστημών
 
Fabienne Baider, Σχολή Ανθρωπιστικών Επιστημών
 
Γιώργος Κυριαζής, Σχολή Θετικών και Εφαρμοσμένων Επιστημών
 
Ιωάννης Πασχαλίδης, Σχολή Θετικών και Εφαρμοσμένων Επιστημών
 
Χαράλαμπος Παναγόπουλος, Σχολή Θετικών και Εφαρμοσμένων Επιστημών
 
Λεωνίδας Κυριακίδης, Σχολή Κοινωνικών Επιστημών και Επιστημών Αγωγής
 
Νικήτας Χατζημιχαήλ, Σχολή Κοινωνικών Επιστημών και Επιστημών Αγωγής
 
Γεωργία Παναγιώτου, Σχολή Κοινωνικών Επιστημών και Επιστημών Αγωγής
 
Γιώργος Κασσίνης, Σχολή Οικονομικών Επιστημών και Διοίκησης
 
Μιχάλης Μιχαήλ, Σχολή Οικονομικών Επιστημών και Διοίκησης
 
Σπύρος Μαρτζούκος, Σχολή Οικονομικών Επιστημών και Διοίκησης
 
Ιωάννης Γιαπιντζάκης, Πολυτεχνική Σχολή
 
Ιωάννης Ιωάννου, Πολυτεχνική Σχολή
 
Χρίστος Χατζηχρίστος, Πολυτεχνική Σχολή
 
Ιουλία Χατζηπαναγιώτη, Φιλοσοφική Σχολή
 
Βασιλική Κασσιανίδου, Φιλοσοφική Σχολή
 
Αντώνης Τσακμάκης, Φιλοσοφική Σχολή
 
Θωμάς Ευσταθίου, Φ.Ε.ΠΑΝ.
 
Κυριάκος Κοτζιαμάνη, Φ.Ε.ΠΑΝ.
 
Μάριος Μανώλη, Φ.Ε.ΠΑΝ.
 
Χαράλαμπος Πανταζή, Φ.Ε.ΠΑΝ.
 
Αντρέας Σιέγκας, Φ.Ε.ΠΑΝ.
 
Φώτης Τριμπάκκιρος, Φ.Ε.ΠΑΝ.
 
Χαράλαμπος Χριστοδούλου, Φ.Ε.ΠΑΝ.
 
Γιώργος Λαμπριανού, Διευθυντής Διοίκησης και Οικονομικών Γραμματέας (χωρίς δικαίωμα ψήφου)
 
Έλενα Διομήδη Παρπούνα, Αναπληρώτρια Διευθύντρια Βιβλιοθήκης (χωρίς δικαίωμα ψήφου)