Λογιστική

Το πρόγραμμα σπουδών για απόκτηση πτυχίου Λογιστικής ακολουθεί τα πρότυπα των κορυφαίων πανεπιστημίων της Ευρώπης και της Βορείου Αμερικής, με πρωταρχικό στόχο να εφοδιάσει τους αποφοίτους με τις κατάλληλες γνώσεις σε θέματα λογιστικής, ελεγκτικής, φορολογικής, εμπορικού δικαίου και χρηματοοικονομικών για ορθολογιστική λήψη αποφάσεων στο συνεχώς μεταβαλλόμενο διεθνές οικονομικό και επιχειρηματικό περιβάλλον.


Το Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής, συνεργάζεται με διεθνή επαγγελματικά σώματα όπως π.χ. το Institute of Chartered Accountants in England and Wales (ICAEW), και to Association of Chartered Certified Accountants (ACCA). Μεγάλη επιτυχία της συνεργασίας αυτής είναι η εξασφάλιση για τους απόφοιτους του προγράμματος Λογιστικής μέχρι και έντεκα (11) απαλλαγών από τον επαγγελματικό τίτλο του ICAEW και εννέα (9) απαλλαγών του από τον επαγγελματικό τίτλο του ACCA. Επίσης απόφοιτοι τμήματος έχουν διακριθεί επανειλημμένα στις επαγγελματικές αυτές εξετάσεις κερδίζοντας τουλάχιστον 10 παγκόσμια βραβεία την τελευταία πενταετία στις εξετάσεις για απόκτηση του τίτλου του chartered accounting από το ICAEW. (Ενδεικτικά αναφέρουμε το πρώτο Παγκόσμιο Βραβείο του Professional Stage overall, άλλα πρώτα παγκόσμια βραβεία στην ελεγκτική και φορολογική του Professional Stage καθώς επίσης και παγκόσμια βραβεία στο Advanced Stage). Αναφέρουμε επίσης ότι πρόσφατη μελέτη του ACCA έχει δείξει ότι οι απόφοιτοι του τμήματος ΛΟΧ έχουν το μεγαλύτερο ποσοστό επιτυχίας από αποφοίτους όλων των άλλων πανεπιστημίων στον κόσμο.


Το πτυχίο λογιστικής παρέχει άρτια κατάρτιση για πετυχημένη καριέρα σε ελεγκτικούς οίκους σε θέματα λογιστικής, ελεγκτικής και φορολογικής καθώς και σε τράπεζες, ημικρατικούς, δημόσιους και άλλους ιδιωτικούς οργανισμούς. Επίσης, ελεγκτικοί οίκοι παρέχουν ευκαιρίες σε φοιτητές μας για πρακτική άσκηση. Συγκεκριμένα, από το εαρινό εξάμηνο του 2018, το τμήμα ΛΟΧ εγκαινιάζει πρόγραμμα πρακτικής άσκησης με τους μεγαλύτερους ελεγκτικούς οίκους της χώρας το οποίο θα διαρκεί πέντε μήνες. Κατά την περίοδο της πρακτικής άσκησης, οι φοιτητές θα απασχολούνται πλήρως ως ασκούμενοι ελεγκτές στους συγκεκριμένους ελεγκτικούς οίκους και θα έχουν την ευκαιρία να συνδυάσουν την ακαδημαϊκή γνώση με την πρακτική εφαρμογή αποκτώντας έτσι πολύτιμη εμπειρία που θα ενισχύσει την μελλοντική ακαδημαϊκή τους πορεία και θα διευρύνει τις επαγγελματικές τους προοπτικές. Οι φοιτητές έχουν επίσης την επιλογή να εκπονήσουν πιο σύντομη πρακτική άσκηση κατά την περίοδο των θερινών διακοπών, (summer internship) ή και να επεκτείνουν την πρακτική τους εμπειρία εκπονώντας πρακτική άσκηση για ακόμα πέντε μήνες κατά το εαρινό εξάμηνο του τέταρτου έτους σπουδών. Τα προγράμματα του τμήματος είναι σχεδιασμένα με βάση διεθνείς προδιαγραφές και εφοδιάζουν τους φοιτητές με τις απαραίτητες γνώσεις και δεξιότητες, για να συνεχίσουν τις σπουδές τους σε μεταπτυχιακά προγράμματα Master ή Ph.D. Απόφοιτοι του προγράμματος έχουν γίνει δεκτοί για συνέχιση των σπουδών τους σε κορυφαία πανεπιστήμια του Ηνωμένου Βασιλείου και της Βορείου Αμερικής.


Η επιλογή της Λογιστικής ως κύριας ειδικότητας σε πτυχίο του Τμήματος Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής, απαιτεί συνδυασμό μαθημάτων του προγράμματος σπουδών της βασικής εκπαίδευσης, αλλά και άλλων μαθημάτων ανωτέρου επιπέδου ως εξής:

Α. Μαθήματα εμβάθυνσης γνώσεων στη Λογιστική (9 μαθήματα)

(ι) Για εμβάθυνση γνώσεων απαιτούνται εννέα μαθήματα, εκ των οποίων τα έξι είναι υποχρεωτικά:

Κωδικός Μαθήματος Τίτλος Μαθήματος Προαπαιτούμενα
ΛΟΧ 311 Χρηματοοικονομική Λογιστική ΙΙ ΛΟΧ 111
ΛΟΧ 312 Διοικητική Λογιστική και Κοστολόγηση II ΛΟΧ 211
ΛΟΧ 318 Ελεγκτική Ι ΛΟΧ 111
ΛΟΧ 319 Φορολογική I ΛΟΧ 111
ΛΟΧ 411 Χρηματοοικονομική Ανάλυση ΛΟΧ 111
ΛΟΧ 418  Χρηματοοικονομική Λογιστική ΙΙΙ ΛΟΧ 311

(ιι) Τα υπόλοιπα τρία μαθήματα εμβάθυνσης μπορούν να καλυφθούν από τα εκάστοτε προσφερόμενα επιλεγόμενα μαθήματα εμβάθυνσης. Μαθήματα από ειδίκευση Χρηματοοικονομικής μπορούν να αναγνωριστούν ως μαθήματα εμβάθυνσης κατόπιν έγκρισης του ακαδημαϊκού συμβούλου. Τα προσφερόμενα επιλεγόμενα μαθήματα ειδίκευσης Λογιστικής περιλαμβάνουν:

Κωδικός Μαθήματος Τίτλος Μαθήματος Προαπαιτούμενα
ΛΟΧ 415 Σύγχρονα Θέματα Λογιστικής ΔΕΔ 346
ΛΟΧ 417 Ελεγκτική ΙΙ ΛΟΧ 318
ΛΟΧ 419 Φορολογική ΙΙ ΛΟΧ 319
ΛΟΧ 414 Λογιστική και Χρηματοοικονομική στον τομέα της ενέργειας ΛΟΧ 111

 

Β. Μαθήματα διεύρυνσης γνώσεων στη Λογιστική (7 μαθήματα)

(ι) Για διεύρυνση γνώσεων απαιτούνται επτά μαθήματα, από τα οποία δύο είναι υποχρεωτικά:

Κωδικός Μαθήματος Τίτλος Μαθήματος
ΛΟΧ 314 Εμπορικό Δίκαιο
ΔΕΔ 346 Ποσοτικές Μεθόδοι στη Διοίκηση ΙΙ
 
(ιι) Τουλάχιστον δύο από τα μαθήματα Διεύρυνσης πρέπει να προέρχονται από την κατεύθυνση της Χρηματοοικονομικής.  Το μάθημα ΛΟΧ 414 " Λογιστική και Χρηματοοικονομική " στον τομέα της ενέργειας, μπορεί να μετρήσει σαν ένα από αυτά εφόσον δεν επιλεγεί για μάθημα κατεύθυνσης.
 
Προαιρετική Διπλωματική Μελέτη: Φοιτητές με ΣΜΟ πάνω από 7 μπορούν να επιλέξουν να εκπονήσουν διπλωματική μελέτη η οποία αντικαθιστά ένα μάθημα διεύρυνσης και ένα μάθημα εμβάθυνσης από τις πιο πάνω απαιτήσεις.
 
Πρακτική άσκηση (Internship): Φοιτητές που εκπονούν πρακτική άσκηση κατά την περίοδο του εξαμήνου σε ένα από τα εγκεκριμένα προγράμματα του τμήματος πρέπει να εγγραφούν στο μάθημα ΛΟΧ 313, (6 ECTS), και αν συνεχίσουν με επιπλέον εξάμηνο άσκησης πρέπει να εγγραφούν στο μάθημα ΛΟΧ 413, (6 ECTS). Τα μαθήματα ΛΟΧ 313 και ΛΟΧ 413 αντικαθιστούν είτε ένα μάθημα Διεύρυνσης ή εμβάθυνσης το καθένα.
 
Προτεινόμενο χρονοδιάγραμμα:
Το χρονοδιάγραμμα μαθημάτων του 3ου και 4ου έτους που συστήνεται για φοιτητές με ειδίκευση στη Λογιστική περιγράφεται συνοπτικά παρακάτω. (Το χρονοδιάγραμμα αφορά φοιτητές με έτος εισδοχής 2017 και αργότερα. Φοιτητές που έχουν εισαχθεί νωρίτερα παρακαλούνται όπως επικοινωνούν με τον ακαδημαϊκό τους σύμβουλο για θέματα σπουδών).

 

ΤΡΙΤΟ ΕΤΟΣ – 5ο Εξάμηνο ΤΡΙΤΟ ΕΤΟΣ – 6ο Εξάμηνο
ΛΟΧ 311 Χρηματοοικονομική Λογιστική ΙΙ ΛΟΧ 418 Χρηματοοικονομική Λογιστική ΙΙΙ*
ΛΟΧ 318 Ελεγκτική Ι ΛΟΧ 417 Ελεγκτική ΙΙ*
ΛΟΧ 312 Διοικητική Λογιστική και Κοστολόγηση ΙΙ ΔΕΔ 346 Ποσοτικές Μέθοδοι στη Διοίκηση ΙΙ
ΛΟΧ 314  Εμπορικό Δίκαιο^ ή Μέχρι άλλα 2 μαθήματα επιλογής ** ΛΟΧ 314 Εμπορικό Δίκαιο^ ή 1 άλλο μάθημα επιλογής**
     
ΤΕΤΑΡΤΟ ΕΤΟΣ – 7ο Εξάμηνο ΤΕΤΑΡΤΟ ΕΤΟΣ – 8ο Εξάμηνο
ΛΟΧ 319 Φορολογική Ι* ΛΟΧ 419 Φορολογική ΙΙ *
ΛΟΧ 411 Χρηματοοικονομική Ανάλυση ΛΟΧ 416 Επιχειρηματική Ηθική και Εταιρική Διακυβέρνηση **
ΔΔΕ 435 Στρατηγική Διοίκηση    
Μέχρι 2 άλλα μαθήματα επιλογής ** Μέχρι 3 άλλα μαθήματα επιλογής**

* Απαλλαγή από ACA και ACCA.
 
** Άλλα μαθήματα εμβάθυνσης γνώσεων, διεύρυνσης γνώσεων ή ελεύθερης
επιλογής.
 
^ Το ΛΟΧ 314 (Εμπορικό Δίκαιο) προσφέρεται και στα δύο εξάμηνα.
 
Φοιτητές που επιλέγουν να εκπονήσουν πρακτική άσκηση κατά το Εαρινό εξάμηνο του τρίτου έτους σπουδών, θα μπορούν να αναπληρώσουν τα μαθήματα ΛΟΧ 417, ΛΟΧ 418 το Χειμερινό εξάμηνο του τέταρτου έτους όπως φαίνεται στο ενδεικτικό πρόγραμμα σπουδών πιο κάτω. Σημειώνουμε ότι με το πρόγραμμα αυτό οι απαιτήσεις για το πτυχία ολοκληρώνονται με εγγραφή σε μαθήματα κατά δύο θερινά εξάμηνα. Νοείται ότι οι φοιτητές μπορούν να επιλέξουν αν’ αυτού να επεκτείνουν τις σπουδές τους για ένα εξάμηνο.
 
    Θερινό Εξάμηνο – 2ου έτους
    2 μαθήματα ελεύθερης επιλογής
     
5ο Εξάμηνο 6ο Εξάμηνο Θερινό Εξάμηνο – 3ου έτους
ΛΟΧ 311 Χρηματοοικονομική Λογιστική ΙΙ INTERNSHIP  
ΛΟΧ 318 Ελεγκτική Ι ΔΕΔ 346 Ποσοτικές Μέθοδοι στη Διοίκηση ΙΙ
ΛΟΧ 312 Διοικητική Λογιστική και Κοστολόγηση ΙΙ ΛΟΧ 314 Εμπορικό Δίκαιο
2 άλλα μαθήματα επιλογής**  
   
7ο Εξάμηνο 8ο Εξάμηνο  
ΛΟΧ 319 Φορολογική Ι ΛΟΧ 419 Φορολογική ΙΙ  
ΛΟΧ 411 Χρηματοοικονομική Ανάλυση ΛΟΧ 416 Επιχειρηματική Ηθική και Εταιρική Διακυβέρνηση  
ΛΟΧ 418 Χρηματοοικονομική Λογιστική ΙΙΙ ΛΟΧ 417 Ελεγκτική ΙΙ  
ΔΕΔ 435 Στρατηγική Διοίκηση 2 άλλα μαθήματα επιλογής**  
1 άλλο μάθημα επιλογής**    
 
Φοιτητές που ενδιαφέρονται για το πρόγραμμα πρακτικής άσκησης σε δύο εξάμηνα προτρέπονται να αποταθούν στον ακαδημαϊκό τους σύμβουλο όσο το δυνατό γρηγορότερα για να μπορέσουν να διαμορφώσουν το πρόγραμμα σπουδών τους κατάλληλα.
 
Ο κατάλογος με τις εξαιρέσεις μαθημάτων από τα "Accounting Bodies", βρίσκεται  εδώ.
Οι διδάσκοντες των μαθημάτων του πτυχίου αναφέρονται στην περιγραφή των μαθημάτων

Συντονιστής Πτυχίου με ειδικότητα Λογιστικής: Ανδρέας Χαρίτου