Εκτύπωση
O Σύνδεσμος Αποφοίτων του Πανεπιστημίου Κύπρου είναι μία αυτόνομη οντότητα, στην οποία όλοι οι απόφοιτοι του Πανεπιστημίου Κύπρου έχουν τη δυνατότητα να γίνουν μέλη.
 
Ο Σύνδεσμος, μέσω του Διοικητικού του Συμβουλίου και στη βάση των αξιών που απορρέουν από το καταστατικό του, συμμετέχει ενεργά και ουσιαστικά στη συλλογική προσπάθεια για ανάπτυξη των ακαδημαϊκών στόχων του Πανεπιστημίου, καθώς και για την ενίσχυση του κοινωνικού έργου που επιτελεί ως το πρώτο και μεγαλύτερο Δημόσιο Πανεπιστήμιο της Κύπρου.
 
Μέσα από την ενδυνάμωση του επιδιώκει:
 
+ Τη δυναμική εκπροσώπηση των 27.000 και πλέον απόφοιτων του Πανεπιστημίου Κύπρου, τόσο στο ίδιο το Πανεπιστήμιο όσο και την ευρύτερη κυπριακή κοινωνία.
+ Την καθιέρωση ετήσιας βράβευσης μέλους της κοινότητας των αποφοίτων του ΠΚ που διαπρέπει εντός ή και εκτός Κύπρου.
+ Την υιοθέτηση της εισήγησης του για συμμετοχή ενός τουλάχιστον μέλους της κοινότητας των αποφοίτων ως εξωτερικό μέλος του Συμβουλίου του Πανεπιστημίου.
+ Τη θεσμοθέτηση ετήσιας πολυθεματικής εκδήλωσης για τους απόφοιτους μας και τις οικογένειες τους στην Πανεπιστημιούπολη.
+ ην περαιτέρω συμμετοχή των αποφοίτων στα καθημερινά δρώμενα του Πανεπιστημίου.
 
Το Διοικητικό Συμβούλιο του Συνδέσμου, το οποίο κατά τη διεθνή πρακτική των ανώτατων ακαδημαϊκών ιδρυμάτων είναι ένα ανεξάρτητο όργανο και ο ρόλος του είναι κυρίως συμβουλευτικός και βοηθητικός, αποτελείται από εκλεγμένα μέλη του συνόλου των αποφοίτων του Πανεπιστημίου.

Το Γραφείο Πανεπιστημιακής Ανάπτυξης και Αποφοίτων του Πανεπιστημίου συνεργάζεται με το Διοικητικό Συμβούλιο του Συνδέσμου και συμμετέχει ανά τακτά χρονικά διαστήματα στις συναντήσεις του για σκοπούς ανάπτυξης συνεργειών και γενικότερα αλληλοενημέρωσης.
 
Σύνθεση Διοικητικού Συμβουλίου (2016-2020)
 
- Στέλιος Μάτσης, Πρόεδρος
- Άντια Μαυρομάτη, Αντιπρόεδρος
- Κατερίνα Σολωμού, Γραμματέας
- Νικόλας Μανουσάκης, Οικονομικός Διαχειριστής
- Νικόλας Κούλλουρος, Υπεύθυνος Οικονομικής Ανάπτυξης
- Γιώργος Παπακωνσταντίνου, Υπεύθυνος Δημοσίων Σχέσεων
- Χριστιάνα Φοινικαρίδου, Υπεύθυνη Εκδηλώσεων
- Δώρος Θεοδώρου, Υπεύθυνος Διεθνών Σχέσεων
- Μενέλαος Μενελάου, Σύμβουλος
- Πάμπος Χαραλάμπους, Σύμβουλος
- Ματθαίος Πολυδώρου, Σύμβουλος
- Λευτέρης Ελευθερίου, Επιτροπή Αθλητισμού (Συντονιστής)
- Χριστιάνα Φοινικαρίδου, Επιτροπή Πολιτισμού (Συντονίστρια)
- Σίλεια Ιωάννου Επιτροπή, Δια Βίου Μάθησης (Συντονίστρια)
 
 Eπικοινωνία: μέσω σελίδας του Συνδέσμου στο Facebook