Οργανωτική Δομή

Πρυτανεία
 
  • Τομέας Προώθησης και Προβολής
    1. Γραφείο Αποφοίτων
    2. Γραφείο Επικοινωνίας
    3. Γραφείο Εκδηλώσεων
    4. Γραφείο Ανάπτυξης