Το Πανεπιστήμιο Κύπρου αξιοποιεί το επιστημονικό δυναμικό και τις υποδομές του για να προσφέρει υψηλής ποιότητας προγράμματα δια βίου μάθησης και εκπαίδευσης που ανταποκρίνονται στις ανάγκες ομάδων πολιτών της κυπριακής κοινωνίας για κατάρτιση, επιμόρφωση και εξειδίκευση.
 
Στο πλαίσιο αυτό, παρέχει στους απόφοιτους πλειάδα ευκαιριών για συμμετοχή σε δραστηριότητες δια βίου μάθησης και εκπαίδευσης που σχεδιάζει και υλοποιεί ετησίως.
 
Περισσότερες πληροφορίες για τις ευκαιρίες δια βίου μάθησης και εκπαίδευσης που προσφέρονται θα βρείτε εδώ.
 
>>Τρέχοντα Προγράμματα Δια Βίου Εκπαίδευσης
 
BANNER