Κοινότητα

Κοινότητα (εκδίδεται ανά διμηνία)
Το ενημερωτικό δελτίο του Πανεπιστημίου Κύπρου. Απευθύνεται στα μέλη της πανεπιστημιακής κοινότητας (ακαδημαϊκό, διοικητικό προσωπικό και φοιτητές. Περιέχει νέα για τις εκδηλώσεις, ημερίδες και συνέδρια του Πανεπιστημίου, τις διοικητικές υπηρεσίες, τις φοιτητικές δραστηριότητες, την έρευνα που διεξάγεται στο ίδρυμα, τις εκδόσεις, το Γραφείο Ευρωπαϊκής Συνεργασίας στις Βρυξέλλες, τα νέα πρόσωπα στο Πανεπιστήμιο καθώς και απόψεις των μελών της πανεπιστημιακής κοινότητας.
Διευθύνεται από συντακτική επιτροπή.
Έκδοση του Τομέα Προώθησης και Προβολής (Γραφείο Αποφοίτων).
 
Τεύχη Κοινότητας:
Για περαιτέρω πληροφορίες για την Κοινότητα επικοινωνείτε με την κ. Μαρίζα Λαμπίρη, Λειτουργό Πανεπιστημίου (Γραφείο Αποφοίτων), στο τηλέφωνο 00357-22894366.