Εκτύπωση

Έρευνα αξιοπιστίας: πρώτοι στις προτιμήσεις εργοδοτών οι απόφοιτοι του Πανεπιστημίου Κύπρου

 StockWatch & RAI Consultants: Οκτώβριο 2017 

Έρευνα για τους απόφοιτους του Πανεπιστημίου Κύπρου 

Γραφείο Αποφοίτων ΠΚ: Ιανουάριος 2017

Έρευνα για την εργοδότηση των αποφοίτων του Πανεπιστημίου Κύπρου

Γραφείο Αποφοίτων ΠΚ: Δεκέμβριο 2015

Έρευνα μεταξύ αποφοίτων ιδρυμάτων τριτοβάθμιας εκπαίδευσης στο εξωτερικό 
 
Γραφείο Αποφοίτων ΠΚ & CYMAR Market Reasearch Ltd: Ιούνιο 2010
 
Έκθεση αποτελεσμάτων έρευνας για επαγγελματική σταδιοδρομία αποφοίτων Πανεπιστημίου Κύπρου
 
Γραφείο Αποφοίτων ΠΚ & CYMAR Market Reasearch Ltd: Νοέμβριο 2009
 
Έρευνα για την πoιότητα των αποφοίτων του Πανεπιστημίου Κύπρου 
 
Γραφείο Αποφοίτων ΠΚ & RAI Consultants Public Ltd: Μάρτιο 2007
 
Το ερευνητικό έργο των ακαδημαϊκών του Πανεπιστημίου Κύπρου
 
Γραφείο Αποφοίτων & Βιβλιοθήκη ΠΚ: Μάιο 2004