Εκτύπωση
Το Γραφείο Πανεπιστημιακής Ανάπτυξης και Αποφοίτων -στο πλαίσιο προώθησης της έννοιας του εθελοντισμού και της φιλανθρωπίας, καθώς και της ευαισθητοποίησης των φοιτητών, τελειόφοιτων, αποφοίτων, κ.α. μελών του ΠΚ, στην εθελοντική και φιλανθρωπική προσφορά- συνεργάζεται με τους Φοιτητικούς Ομίλους (π.χ. Όμιλο Εθελοντών, Περιβαλλοντικό και Φιλοζωικό Όμιλο), και τις οντότητες του ΠΚ, αλλά και εξωτερικούς φορείς εθελοντισμού με σκοπό τη συμβολή του στην υλοποίηση των δράσεων εθελοντισμού της πανεπιστημιακής και ευρύτερης κοινότητας.
 
Παράλληλα, το Γραφείο σχεδιάζει και υλοποιεί δράσεις με σκοπό την ενίσχυση εθελοντικής και φιλανθρωπικής προσφοράς των τελειόφοιτων προς το ΠΚ. Στην παρούσα φάση βρίσκεται στο στάδιο σχεδιασμού η δράση οικονομικής συνεισφοράς των τελειόφοιτων, καθώς και η σχετική Εκστρατεία «Πρόσφερε, στήριξε και εσύ», στόχος της οποίας είναι η προσέγγιση και επιμόρφωση των τελειόφοιτων φοιτητών προκειμένου να καλλιεργηθεί μια κουλτούρα ανταπόδοσης.

Οι εκάστοτε εθελοντικές δράσεις και εκστρατείες προωθούνται στην κοινότητα μέσω των μέσων κοινωνικής δικτύωσης και άλλων εργαλείων του Γραφείου.