Μήνυμα Καλωσορίσματος

Ο ρόλος και η σημασία που αποδίδεται στην αρχιτεκτονική δεν είναι υπερεκτιμημένος. Επιδρώντας στον άνθρωπο και το περιβάλλον σε διάφορες κλίμακες και επίπεδα, η αρχιτεκτονική από τη φύση της σχετίζεται με ένα πλατύ φάσμα τομέων, όπως είναι η αισθητική, η τεχνολογία, η κοινωνία, ο πολιτισμός, η οικονομία και η πολιτική. ...περισσότερα

 

 

 

 

 

 

 

 

 

HYBRIDITY:Environment and performance in human centred architecture

Merrit Bucholz,Δευτέρα 11 Σεπτεμβρίου, 2017 19:00 , Ισόγειος Εκθεσιακός Χώρος Τμήματος Αρχιτεκτονικής, Τμήμα Αρχιτεκτονικής ( ... περισσότερα )

Ταξιδιωτική Υποτροφία Γ. Παρασκευαΐδη 2017

Προκήρυξη 5ου Ετήσιου Φοιτητικού Διαγωνισμού στο Τμήμα Αρχιτεκτονικής του Πανεπιστημίου Κύπρου εις Μνήμη Γεώργιου Παρασκευαΐδη 2017 (... περισσότερα)

11η ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ Τμήματος Αρχιτεκτονικής

19:30 26 Μαϊου 2017 , Ισόγειος Εκθεσιακός Χώρος Τμήματος Αρχιτεκτονικής , Λήδρας 68 Παλιά Λευκωσία (... περισσότερα)

Διάκριση φοιτητών του Τμήματος Αρχιτεκτονικής στον Student Projects Awards 2017

Το Τμήμα Αρχιτεκτονικής του Πανεπιστημίου Κύπρου έλαβε τα 4 Πρώτα Βραβεία και 3 Εύφημες Μνείες! (... περισσότερα)