ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΕΣ ΔΙΑΤΡΙΒΕΣ
 
  
Σε εξέλιξη
                                         
 

Βελεγράκη Μ.

Οικονομικοί και πολιτισμικοί μετασχηματισμοί στην Ανακτορική Κρήτη: Η πόλη της Κνωσού κατά τη Μεσομινωική ΙΙΙ περίοδο μέσα από την ανασκαφή στους Γυψάδες
Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα «Mεσογειακή Αρχαιολογία»
Επιβλέπουσα: Ο. Κουκά
 

Ιωαννίδης Δ.

Μεταλλουργικά κεραμικά της Ύστερης Εποχής του Χαλκού
Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα «Mεσογειακή Αρχαιολογία»
Επιβλέπουσα: B. Κασσιανίδου

Καραγιώργος Φ.
 
Η οικιστική ανάπτυξη του Αγίου Όρους από τα τέλη του 19ου αιώνα μέχρι σήμερα
Διατμηματικό Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα «Βυζαντινές Σπουδές»
Επιβλέπων: Α. Βιώνης
 
Κτωρή Μ.
 
Οικιστικά δίκτυα και σχέσεις κέντρου περιφέρειας: η περίπτωση της βυζαντινής και μεσαιωνικής Πάφου (στα αγγλικά)
Διατμηματικό Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα «Βυζαντινές Σπουδές»
Επιβλέπων: Α. Βιώνης
 

Κυριάκου Ν.

Αποκρυπτογραφώντας το κοινωνικο-οικονομικό τοπίο της Κύπρου κατά την Ύστερη Αρχαιότητα: μία εφαρμογή των Γεωγραφικών Συστημάτων Πληροφοριών (στα αγγλικά)
Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα «Mεσογειακή Αρχαιολογία»
Επιβλέπων: Α. Βιώνης

Λοΐζου Χ.

Το οικιστικό σύστημα στο Βυζαντινό και Μεσαιωνικό τοπίο της Κύπρου (12ος-15ος αι.)
Διατμηματικό Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα «Βυζαντινές Σπουδές»
Επιβλέπων: Α. Βιώνης

Μακρή Μ.

Οικονομία και κοινωνία κατά την Πρώιμη Εποχή του Χαλκού στην Κύπρο μέσα από την αρχιτεκτονική και τα νεκροταφεία
Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα «Mεσογειακή Αρχαιολογία»
Επιβλέπουσα: Ο. Κουκά
 
Ματσαρόκος Ε.

Η χωρική ανάλυση του ιερού τοπίου του Αγίου Όρους: η σχέση των Βυζαντινών μονών με τη θάλασσα
Διατμηματικό Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα «Βυζαντινές Σπουδές»
Επιβλέπων: Α. Βιώνης

Παναγή Π.
 
Το ιερό τοπίο της Μεσαιωνικής και Οθωμανικής Κύπρου
Διατμηματικό Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα «Βυζαντινές Σπουδές»
Επιβλέπων: Α. Βιώνης

Παπαδοπούλου Χ.

Οι αμφορείς από τις ανασκαφές του αρχαίου Ιδαλίου
Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα «Mεσογειακή Αρχαιολογία»
Επιβλέπουσα: B. Κασσιανίδου

Στεφανή Ε.

Οι νεκροπόλεις της Αμαθούντας: ταφική τοπογραφία, τυπολογία και ταφικές πρακτικές της 1ης χιλιετίας π.Χ.
Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα «Mεσογειακή Αρχαιολογία»
Επιβλέπουσα: Μ. Ιακώβου

Χριστοδούλου Ρ.

Η μνημειακή γλυπτική στην Κύπρο κατά την Αρχαϊκή και Κλασική περίοδο
Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα «Mεσογειακή Αρχαιολογία»
Επιβλέπων: Γ. Παπασάββας
 
Χριστοφόρου Θ.

H γεωγραφία της βιομηχανίας του χαλκού στην περιοχή Μαθιάτη
Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα «Mεσογειακή Αρχαιολογία»
Επιβλέπουσα: Μ. Ιακώβου

   
2019  
Δημητρίου Α.
 
Ancient shipwrecks in Cyprus: itineraries in the contemporary world (στα αγγλικά)
Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα «Mεσογειακή Αρχαιολογία»
Επιβλέπουσα: Σ. Δεμέστιχα

Dimitrova Α.
 
Η Φοινικική και Κυπριακή παρουσία στη Μαύρη Θάλασσα από την εποχή του ελληνικού αποικισμού ως τους Ρωμαϊκούς χρόνους (στα αγγλικά)
Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα «Mεσογειακή Αρχαιολογία»
Επιβλέπουσα: B. Κασσιανίδου
 
Καμένου Μ.
 
Οι θεότητες και η λατρευτική παράδοση της Κύπρου: Η αντίληψη και τα χαρακτηριστικά της λατρείας από την Κλασική μέχρι την Ρωμαϊκή περίοδο
Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα «Mεσογειακή Αρχαιολογία»
Επιβλέπων: Δ. Μιχαηλίδης

Παντελή Κ.
 
Αγροτροφικά τοπία και λαογραφική οικολογία στη γεωγραφική περιφέρεια Κοκκινοχωριών στα χρόνια της Αγγλοκρατίας
Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα στο «Λαΐκό Πολιτισμό»
Επιβλέπουσα: Ε. Ριζοπούλου-Ηγουμενίδου

   
2018  
Χαβιαρά Ά.
 
Η παραγωγή της αττικής μελαμβαφούς κεραμικής: μακροσκοπική, μικροσκοπική και χημική ανάλυση πηλού (στα αγγλικά)
Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα «Mεσογειακή Αρχαιολογία»
Επιβλέπων: Γ. Παπασάββας
 
   
2016
 
Bonnerot O.

A study of materials and techniques used in the production of early-Christian Cypriot mosaics, with a special emphasis on artificial materials
Ερευνητικό Πρόγραμμα NARNIA
Επιβλέπων: Δ. Μιχαηλίδης

Van Brempt L.

Παραγωγή και εμπορία κυπριακού χαλκού κατά την Ύστερη Εποχή του Χαλκού (στα αγγλικά)
Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα «Mεσογειακή Αρχαιολογία»
Επιβλέπων: B. Κασσιανίδου

   
2014  
Λυσάνδρου Β.

Η ταφική αρχιτεκτονική κατά την Ελληνιστική και Ρωμαϊκή περίοδο στην Κύπρο
Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα «Mεσογειακή Αρχαιολογία»
Επιβλέπων: Δ. Μιχαηλίδης

Χριστοδούλου Π.

Τα λουτρά κατά την Ελληνιστική και Ρωμαϊκή περίοδο στην Κύπρο
Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα «Mεσογειακή Αρχαιολογία»
Επιβλέπων: Δ. Μιχαηλίδης

   
2012  
Βήτας Δ.

Νέα Πάφος – Σαλαμίνα: η τοπογραφία και η πολεοδομική τους ανάπτυξη κατά την Ελληνιστική περίοδο
Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα «Mεσογειακή Αρχαιολογία»
Επιβλέπων: Δ. Μιχαηλίδης

   
2010  
Σατράκη Α.

Από τον *KOSMASSOS στο ΝΙΚΟΚΡΕΟΝΤΑ: η πολιτειακή οργάνωση της αρχαίας Κύπρου από την Ύστερη Εποχή του Χαλκού μέχρι το τέλος της Κυπρο-Κλασικής περιόδου με βάση τα αρχαιολογικά τεκμήρια
Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα «Mεσογειακή Αρχαιολογία»
Επιβλέπων: Μ. Ιακώβου

   
2008  
Ηλιάδης Ι.

Η κυπροαναγεννησιακή ζωγραφική: το λατινικό παρεκκλήσιο της Μονής του Αγίου Ιωάννου του Λαμπαδιστού στον Καλοπαναγιώτη και τα παρεμφερή μνημεία
Επιβλέπων: Δ. Τριανταφυλλόπουλος

Χατζηχριστοδούλου Χ.

Κτήτορες ναών και δωρητές κειμηλίων την εποχή της Τουρκοκρατίας στην Κύπρο (1571-1878)
Επιβλέπων: Δ. Τριανταφυλλόπουλος

Κυριακίδου Μ.

Ξυλόγλυπτα τέμπλα της Κύπρου της περιόδου της Τουρκοκρατίας (1571-1878): τα χρονολογημένα και τα κατά προσέγγιση χρονολογούμενα έργα
Επιβλέπων: Δ. Τριανταφυλλόπουλος

   
2007  
Γεωργίου Γ.

Η τοπογραφία της ανθρώπινης εγκατάστασης στην Κύπρο κατά την Πρώιμη και Μέση Χαλκοκρατία
Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα «Mεσογειακή Αρχαιολογία»
Επιβλέπων: Μ. Ιακώβου

Θεοδούλου Θ.

Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα «Mεσογειακή Αρχαιολογία»
Επιβλέπων: Δ. Μιχαηλίδης

   
2003  
Χρυσοχού Ν.

Η αρχιτεκτονική της ορθοδόξου Μονής της Παναγίας του Σίντη στην Πάφο: συμβολή στη μελέτη της θρησκευτικής αρχιτεκτονικής της ενετοκρατίας στην Κύπρο
Επιβλέπων: Δ. Τριανταφυλλόπουλος

   
2001  
Δεμέστιχα Σ.

Οι κυπριακοί αμφορείς της ύστερης ρωμαϊκής περιόδου
Επιβλέπων: Δ. Μιχαηλίδης

   
1998  
Φιλοκύπρου Μ.

Δομικά υλικά και κατασκευές στην κυπριακή αρχιτεκτονική: από τη Νεολιθική περίοδο μέχρι την Ύστερη Χαλκοκρατία
Επιβλέπων: Μ. ΙακώβουΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΜΑΣΤΕΡ
 
Σε εξέλιξη
                                        
 
Φιλίππου Γ.
 
Αγροτική δυναμική και τεχνολογία των νερόμυλων της Κύπρου κατά τους οθωμανικούς και νεότερους χρόνους (στα αγγλικά)
Αγγλόφωνο Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα «Χερσαία και Υποβρύχια Αρχαιολογία Πεδίου»
Επιβλέπων: Α. Βιώνης

Ψηλογένη Π.
 
Πίθοι και αποθηκευτική στρατηγική κατά την Πρώιμη Βυζαντινή περίοδο στην Κύπρο: η περίπτωση της κοιλάδας του ποταμού Ξερού
Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα «Mεσογειακή Αρχαιολογία»
Επιβλέπων: Α. Βιώνης

   
2019  
Ausiayevich M.
 
Surveying scattered pottery assemblages in shallow waters: the case of Nissia Coves, Paralimni, Cyprus coastscape (στα αγγλικά)
Αγγλόφωνο Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα «Χερσαία και Υποβρύχια Αρχαιολογία Πεδίου»
Επιβλέπουσα: Σ. Δεμέστιχα
 
Νεοφύτου Α.
 
The Coastscape of Potamos-Liopetriou, Cyprus: a seamless approach between land and sea (στα αγγλικά)
Αγγλόφωνο Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα «Χερσαία και Υποβρύχια Αρχαιολογία Πεδίου»
Επιβλέπουσα: Σ. Δεμέστιχα
 
Νικολάου Π.
 
Το παράκτιο τοπίο της Κύπρου μέσα από κείμενα πορτολάνων του 16ου αιώνα
Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα «Mεσογειακή Αρχαιολογία»
Επιβλέπουσα: Σ. Δεμέστιχα
 
   
2018  
Γιώτη, Θ.
 
Χώροι λατρείας της Κύπρου, μέσα από τα μάτια των περιηγητών κατά το 18ο αιώνα. Μια εφαρμογή των G.I.S. στη γεωδετική αποτύπωση μνημείων (στα αγγλικά)
Αγγλόφωνο Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα «Χερσαία και Υποβρύχια Αρχαιολογία Πεδίου»
Επιβλέπων: Α. Βιώνης

Γκαλούφα Μ.

Περιβάλλον και Οικιστική οργάνωση στην Εύβοια από την Τελική Νεολιθική έως τη Μέση Εποχή του Χαλκού (στα αγγλικά)
Αγγλόφωνο Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα «Χερσαία και Υποβρύχια Αρχαιολογία Πεδίου»
Επιβλέπουσα: Ο. Κουκά
 
Χρυσάνθου Ι.

Η οικιστική και ιερή τοπογραφία του Ακρωτηρίου (6ος-16ος αι. μ.Χ.)
Διατμηματικό Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα «Βυζαντινές Σπουδές»
Επιβλέπων: Α. Βιώνης
[Δεν ολοκληρώθηκε]

   
2017  
Αθανασίου Ε.

Το ιερό της Τούμπας στη Σαλαμίνα
Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα «Mεσογειακή Αρχαιολογία»
Επιβλέπουσα: Μ. Ιακώβου

Ελευθερίου Ε.

Η αρχιτεκτονική των επαιτικών ταγμάτων στην Ανατολική Μεσόγειο
Διατμηματικό Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα «Βυζαντινές Σπουδές»
Επιβλέπων: Μ. Ολύμπιος

Floquet Μ.

Αρχιτεκτονική της Πρωτοκυκλαδικής περιόδου (στα γαλλικά)
Πρόγραμμα Εrasmus Πανεπιστήμιο Κύπρου – University of Aix-Marseille, France
Επιβλέπουσα: Ο. Κουκά

Πέτσας Χ.

Οι νάρθηκες των κυπριακών πρωτοβυζαντινών βασιλικών: αρχαιολογία, μορφολογία και τελετουργικό
Διατμηματικό Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα «Βυζαντινές Σπουδές»
Επιβλέπουσα: Μ. Παρανή

Χαλκιά Α.

Διαχείριση αρχαιολογικού χώρου του Προϊστορικού Ηραίου Σάμου (στα αγγλικά)
Αγγλόφωνο Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα «Χερσαία και Υποβρύχια Αρχαιολογία Πεδίου»
Επιβλέπουσα: Ο. Κουκά
 
   
2016  
Μουλλωτού Κ.
 
Ψηφιακή τεχνολογία και Διαχείριση Πολιτιστικής Κληρονομιάς: μια εφαρμογή εικονικής περιήγησης στην επισκοπική βασιλική του Κουρίου στην Κύπρο (στα αγγλικά)
Αγγλόφωνο Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα «Χερσαία και Υποβρύχια Αρχαιολογία Πεδίου»
Επιβλέπων: Μ. Παρανή
 
Ορφανός Σ.
 
Χριστιανισμός και ταφικές πρακτικές: οι ταφές σε ναούς στην πρωτοβυζαντινή Κύπρο (4ος - 7ος αιώνας)
Διατμηματικό Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα «Βυζαντινές Σπουδές»
Επιβλέπων: Μ. Παρανή
 
Παναγή Π.
 
Η τοπογραφία του ιερού τοπίου της Βυζαντινής και Μεσαιωνικής Σολέας
Διατμηματικό Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα «Βυζαντινές Σπουδές»
Επιβλέπων: Α. Βιώνης
 
   
2015
 
Καποδίστρια Α.

Η πρώιμη αστικοποίηση στη Μινωική Κρήτη
Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα «Mεσογειακή Αρχαιολογία»
Επιβλέπων: Ο. Κουκά

   
2014
 
Χριστοδουλίδου Ε.

Ο ιδρυτικός ορίζοντας της Παλαιπάφου με βάση την κεραμική
Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα «Mεσογειακή Αρχαιολογία»
Επιβλέπων: Μ. Ιακώβου

   
2013  
Μάρκου Φ.

Θέσεις και χρήσεις της υδρολογικής λεκάνης των ποταμών Τρέμιθου και Πούζη από την πρώιμη Κυπριακή Χαλκοκρατία ως τη Ρωμαϊκή περίοδο: επιφανειακή και αρχειακή έρευνα
Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα «Mεσογειακή Αρχαιολογία»
Επιβλέπων: Μ. Ιακώβου

Ράγκου Αι.

Αστική οικιστική αρχιτεκτονική και χρήση του χώρου στη Βυζαντινή και Μεσαιωνική Κόρινθο
Διατμηματικό Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα «Βυζαντινές Σπουδές»
Επιβλέπων: Α. Βιώνης

   
2012  
Λοΐζου Χ.

Μεσαιωνικοί πύργοι της Εύβοιας: κατασκευή, λειτουργία και θέση στο τοπίο
Διατμηματικό Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα «Βυζαντινές Σπουδές»
Επιβλέπων: Α. Βιώνης

Παπαχαραλάμπους Δ.

Η απεικόνιση του Αγίου Γεωργίου στις εκκλησίες της Κύπρου κατά την περίοδο της Λατινοκρατίας (1191-1571)
Διατμηματικό Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα «Βυζαντινές Σπουδές»
Επιβλέπων: Μ. Παρανή

Σωρός Ι.

Διασπορά και μεταναστευτικές οδοί των ανατομικά σύγχρονων ανθρώπων Homo sapiens από την Αφρική στην Ευρώπη κατά το Ανώτερο Πλειστόκαινο, όπως αποτυπώνονται στο ανθρώπινο μιτοχονδριακό DNA: μία φυλογεωγραφική προσέγγιση για την καταγωγή των πρώτων σύγχρονων ανθρώπων του Ελλαδικού χώρου
Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα «Mεσογειακή Αρχαιολογία»
Επιβλέπων: Ο. Κουκά

Χρήστου Α.

Η παραγωγή χαλκού στην Κύπρο την Εποχή του Σιδήρου
Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα «Mεσογειακή Αρχαιολογία»
Επιβλέπων: B. Κασσιανίδου

   
2011  
Αχιλέως Μ.

Τα ψηφιδωτά της Κύπρου και η σύγκρισή τους με τα ψηφιδωτά της Ανατολικής Μεσογείου κατά τον 4ο π.Χ. αιώνα μέχρι και τον 6ο μ.Χ. αιώνα
Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα «Mεσογειακή Αρχαιολογία»
Επιβλέπων: Δ. Μιχαηλίδης

   
2010  
Αγαπίου Α.

Τοπογραφία θέσεων της ευρύτερης περιοχής Πάφου κατά την 3η και 2η χιλιετία π.Χ. και μελέτη της πορείας της αστικοποίησης με την υποστήριξη Συστημάτων Γεωγραφικών Πληροφοριών
Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα «Mεσογειακή Αρχαιολογία»
Επιβλέπων: Μ. Ιακώβου

Κτωρή Μ.

Λειτουργική προσέγγιση δείγματος εργαλείων αποκρουσμένου λίθου από τη θέση Αγία Βαρβάρα-Ασπρόγκρεμμος: ζητήματα ανάπτυξης της υφής και τεχνικής της λείανσης, στίλβης και φθοράς των ενεργών άκρων χρήσης
Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα «Mεσογειακή Αρχαιολογία»
Επιβλέπων: Ο. Κουκά

Μιχαήλ Μ.

Ο Σίδηρος στην Κύπρο: από την Ύστερη Χαλκοκρατία έως το τέλος της Κυπρο-Γεωμετρικής περιόδου
Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα «Mεσογειακή Αρχαιολογία»
Επιβλέπων: Μ. Ιακώβου

Ολυμπίου Χ.

Η σύνθεση της Δευτέρας Παρουσίας στη βυζαντινή μνημειακή ζωγραφική
Διατμηματικό Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα «Βυζαντινές Σπουδές»
Επιβλέπων: Μ. Παρανή