ΕΥΡΩΠΑΪΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ
   
 11
 
 
 
 
 
 
 
2021-2025
Με τη χρηματοδότηση από το Marie Skłodowska-Curie Actions Innovative Training Network under the call H2020-MSCA-IΤΝ-2020
Β. Κασσιανίδου (Επιστημονική Υπεύθυνη), Αθανάσιος Βιώνης, Ιωάννης Ιωάννου, Θεόδωρος Βασιλείου, Μυρτώ Καλοφώνου, Th. Rehren (Συντονιστής, Ινστιτούτο Κύπρου)
 
10 
 
 
 
 
 
 

The Use of Glazing Traditions to Examine the Dynamics of Interaction Between Cultures in Contact: A Case Study of Cypriot Glazed Wares from the 11th to the 17th Centuries AD (GLAZE)
2017 – 2019
Με τη χρηματοδότηση του Marie Sklodowska Curie Individual Fellowship under the call H2020-MSCA-IF-2016
Β. Κασσιανίδου (Συντονίστρια Προγράμματος), C. Ting (Μεταδιδακτορική Ερευνήτρια)

 

9
 
 
 
 
 
Eastern Mediterranean Science and Technology Centre of Excellence for Archaeology and Cultural Heritage (MedSTACH)
2017 – 2018
H2020-WIDESPREAD-04-2017-TeamingPhase1. Project Number: 763635
Β. Κασσιανίδου (Επιστημονική Υπεύθυνη, ΠΚ), Φ. Κυριακίδης (Συντονιστής, ΤΕΠΑΚ)
 
8
 
 
  
 
2015 – 2017
Με τη χρηματοδότηση του Marie Sklodowska Curie Individual Fellowship under the call H2020-MSCA-IF-2014
Β. Κασσιανίδου (Συντονίστρια Προγράμματος), Θ. Μούτσιου (Μεταδιδακτορική Ερευνήτρια)
 
7
 
 
 
 
 
 
2013 – 2017
Με χρηματοδότηση του Marie Curie Actions under the call FP7/PEOPLE/2007-2013
Μ. Ιακώβου (Συντονίστρια Προγράμματος), Α. Γεωργίου (Μεταδιδακτορική Ερευνήτρια)
 
 
6
 
 
 
  
2010 – 2014
Με χρηματοδότηση του Marie Curie Initial Training Network Programs under the call FP7-PEOPLE-2010
Β. Κασσιανίδου (Συντονίστρια Προγράμματος)
5
 


 
 
2010 – 2012
160674-CU-1-2009-1-GR-CULTURE-VOL13
Το πρόγραμμα συντόνιζε το ΤΕΙ Αθηνών και συμμετέχει η Ερευνητική Μονάδα Αρχαιολογίας
Δ. Μιχαηλίδης, Β. Κασσιανίδου, Γ. Παπασάββας (Επιστημονικοί Υπεύθυνοι, ΠΚ) 
 
4
 
 
 
 
 
Science and Technology for Archaeology and Cultural Heritage in the Eastern Mediterranean (STACHEM)
2008 – 2010
FP7-INFRASTRUCTURES 2008-1
Β. Κασσιανίδου και Δ. Μιχαηλίδης (Επιστημονικοί Υπεύθυνοι, ΠΚ), Μ. Δικωμίτου-Ηλιάδου (Ειδική Επιστήμων Έρευνας, ΠΚ), Franco Nicolucci (Συντονιστής Προγράμματος, Ινστιτούτο Κύπρου)  
 
 
3
 
 
 
 
 
 
 
2006 – 2007
Μ. Παρανή από το Πανεπιστήμιο Κύπρου (ως εταίρος), σε συνεργασία με το Dipartimento Attività Produttive, Regione Basilicata (Ιταλία), το Consiglio nazionale delle ricerche, Istituto per i beni archeologici e monumentali (Ιταλία), την Provincia di Lecce (Ιταλία), τη Νομαρχιακή αυτοδιοίκηση Ρεθύμνου και το Τμήμα Γεωλογίας και Γεωπεριβάλλοντος του Πανεπιστημίου Αθηνών
 
2
 
 
 
2004 – 2008
Β. Κασσιανίδου, Ευ. Ριζοπούλου-Ηγουμενίδου (εκπρόσωποι της ΕΜΑ στο Πρόγραμμα)
1


 
Β. Κασσιανίδου, Δ. Μιχαηλίδης (εκπρόσωποι της ΕΜΑ στο Πρόγραμμα)
 
   
   
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ (ΙδΕΚ)
   
12
 
 
 
 
 
Borderlands as Areas of Mobility and Connectivity during the Third Millennium BC: Examining Regional Ceramic Technologies between the East Aegean Islands, Western Anatolia and Cyprus - BORDER (RESTART 2016-2020, 2nd Opportunity )
2020 – 2022
Ο. Κουκά (Συντονίστρια Προγράμματος), Σ. Μενελάου (Μεταδιδακτορικός Ερευνητής)
 
11
 
 
 
 
 
2019 – 2021
Β. Κασσιανίδου (Επιστημονική Υπεύθυνη, ΠΚ), Φ. Κυριακίδης (Συντονιστής, ΤΕΠΑΚ)
 
10
 
 
 
 
Α. Βιώνης (Συντονιστής Προγράμματος), Γ. Παπαντωνίου (Διακεκριμένος Ερευνητής)
 
9
 
 
Revisiting Museum Collections - MuseCo (RESTART 2016-2020, ΝΗΣΙΔΕΣ ΑΡΙΣΤΕΙΑΣ, EXCELLENCE/1216/0093)
2018 – 2021
Γ. Παπασάββας (Συντονιστής Προγράμματος), Α. Γεωργιάδου (Κύρια Ερευνήτρια)
 
8
2018 – 2021
Α. Βιώνης (Συντονιστής Προγράμματος), Ο. Περδίκη (Κύρια Ερευνήτρια)
 
 
7
 
 
  
PLACe: Προϊστορικά Τοπία της Κύπρου. Βραβείο Νέου Ερευνητή (CULTURE/AWARD-YR/0418/0005)
2018
Θ. Μούτσιου (Συντονίστρια/Κύρια Ερευνήτρια)
 
6
 
 
 
 
2018 – 2020
Β. Κασσιανίδου (Συντονίστρια Προγράμματος), Θ. Μούτσιου (Κύρια Ερευνήτρια)
5
 
 
 
Πλέοντας στην Κύπρο ανά τους Αιώνες
2012 – 2015
Σ. Δεμέστιχα (Συντονίστρια Προγράμματος), Ε. Καρυδά (Κύρια Ερευνήτρια)

4
 
MOBILE ARCHAEOLOGICAL LAB - STAR LAB (ΝΕΑ ΥΠΟΔΟΜΗ/ΣΤΡΑΤΗΙΙ/0308/30)
2010 – 2014
Το πρόγραμμα συντονίζει το STARC του Ινστιτούτου Κύπρου και συμμετέχει η Ερευνητική Μονάδα Αρχαιολογίας
Β. Κασσιανίδου και Γ. Παπασάββας (Επιστημονικοί Υπεύθυνοι, ΠΚ), Α. Χαραλάμπους (Ειδικός Επιστήμων Έρευνας, ΠΚ), Sorin Hermon (Συντονιστής, Ινστιτούτο Κύπρου)

3
 
 
 
 
Εικονικό Μουσείο Κυπριακών Τροφίμων και Διατροφής
2010 – 2011
Δ. Μιχαηλίδης, Ε. Ριζοπούλου-Ηγουμενίδου, Α. Βιώνης (Επιστημονικοί Υπεύθυνοι, ΠΚ), Γ. Χρυσάνθου (Συντονιστής Προγράμματος, ΠΚ)

2


 
 
Ανασύνθεση της Δασώδους Βλάστησης και Εκμετάλλευσης της από τις Αρχαίες Κοινωνίες, με βάση τις Ανθρακολογικές Αναλύσεις και Ερμηνείες (ΠΕΝΕΚ/ΕΝΙΣΧ/0308/35)
2008 – 2011
Β. Κασσιανίδου (Συντονίστρια Προγράμματος), Μ. Σωκράτους (Νέα Ερευνήτρια)

1 
Παραγωγή, Διακίνηση Κεραμικής και Κοινωνικές Αλληλεπιδράσεις: Αναλυτική Μελέτη Κυπριακής Κεραμικής από την Πρώιμη και Μέση Χαλκοκρατία (Κοινω/0506/09)
2006 – 2009
Β. Κασσιανίδου (Συντονίστρια Προγράμματος), Μ. Δικωμίτου-Ηλιάδου (Νέα Ερευνήτρια)

   
   
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ «Α. Γ. ΛΕΒΕΝΤΗΣ»
   
  
2017 – 2019
Β. Κασσιανίδου (Συντονίστρια Προγράμματος)
 
7
 
 
 
 
2017 – 2019
Μ. Ιακώβου (Συντονίστρια Προγράμματος)
 
Articulating Greek Visual Identity in the ‘Long’ Middle Ages: An Ecclesiastical, Social and Architectural History of the Bedestan in Nicosia
2017 – 2019
Μ. Ολύμπιος (Συντονιστής Προγράμματος)

5
 
 
 
Ο ναός της Μεταμορφώσεως στη Σωτήρα Αμμοχώστου: Ιστορία – Αρχιτεκτονική – Τοιχογραφίες
2014 – 2016
Μ. Παρανή (Συντονίστρια Προγράμματος)

ΚΑΡΑΒΟΙ: Τα Ναυτικά Ακιδογραφήματα των Μεσαιωνικών Μνημείων της Κύπρου: Χαρτογράφηση, Αποτύπωση και Ψηφιοποίηση
2014 – 2016
Σ. Δεμέστιχα (Συντονίστρια Προγράμματος)

3
 
 
 
Stirring Pots on Fire: Διαχρονική και Διεπιστημονική Μελέτη της Κυπριακής Κεραμικής Χύτρας (CCP)
2011 – 2013
Α. Βιώνης (Συντονιστής Προγράμματος), Μ. Δικωμίτου-Ηλιάδου (Μεταδιδακτορική Ερευνήτρια)

2
 
 
 
Moulding Expressions of Culture: The Terracotta Figurines from the House of Orpheus, Nea Paphos (MEC-HOT)
2011 – 2012
Δ. Μιχαηλίδης (Συντονιστής Προγράμματος), Γ. Παπαντωνίου (Μεταδιδακτορικός Ερευνητής)

1
 
 
 
Ο Προϊστορικός Οικισμός στο Ηραίον Σάμου (Ιερά Οδός)
2009 – 2011
Ο. Κουκά (Συντονίστρια Προγράμματος)

   
   
ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ «ΟΝΗΣΙΛΟΣ» (ΠΚ)
   
6
 
 
 
Negotiating Modernity: Rural Dress and Sociocultural Change in Cyprus during the British Period (1878-1960) (NEMO)
2020 – 2022
Μ. Παρανή (Συντονίστρια Προγράμματος), Π. Χατζηττοφή (κύρια Ερευνήτρια)
 
5
 
 
 
A Humble Adobe: Building Cypriote Society in a Globalizing World of 3000 BC
2020 – 2022
Β. Κασσιανίδου (Συντονίστρια Προγράμματος), V. Klinkenberg (Μεταδιδακτορικός Ερευνητής)

4Excavations at Tamassos 1970–1980. The Inner-City Sanctuaries and a Metallurgical Workshop
2020 – 2022
Γ. Παπασάββας (Συντονιστής Προγράμματος), F. Schimpf (Μεταδιδακτορικός Ερευνητής)
 
3
 
 
 
Reconstructing the Palaeoenvironment of the Xeros River Valley in Cyprus: A Geoarchaeological Approach (GeoArchX)
2020 – 2022
Α. Βιώνης (Συντονιστής Προγράμματος), Π. Μυλωνά (Μεταδιδακτορική Ερευνήτρια)
 
2
 
 
 
Simplifying Complexity (SIMPLEX)
2016 – 2018 (πρώην Προγράμματα "Μεταδιδακτορικοί Ερευνητές")
Α. Βιώνης (Συντονιστής Προγράμματος), Χ. Παρασκευά (Μεταδιδακτορικός Ερευνητής)
 
1
 
 
Cooking Pot Traditions in Ancient Nicosia (Cook-Nic)
2015 – 2017 (πρώην Προγράμματα "Μεταδιδακτορικοί Ερευνητές")
Α. Βιώνης (Συντονιστής Προγράμματος), Μ. Δικωμίτου-Ηλιάδου (Μεταδιδακτορική Ερευνήτρια)
 
   
   
ΕΣΩΤΕΡΙΚΑ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ
   
1
Ψηφιακό corpus των γραπτών ελληνικών επιγραφών της μεσαιωνικής Κύπρου (10ος - 13ος αι. μ.Χ.)
2021 – 2023
Μ. Παρανή (συντονίστρια)
 
2
 
 
 
Rural Life in Cyprus: Digitising and Reconstructing Material Culture Through Monastic Property Lists (18th-19th Centuries) - RURAL CY
2019 – 2021
Α. Βιώνης (Συντονιστής Προγράμματος), Ε. Ριζοπούλου-Ηγουμενίδου (Συνεργάτιδα), Χ. Παρασκευά (Ειδικός Επιστήμονας Έρευνας)

3Έγκωμη: Μια Θέση στην Πρωτοπορία της Τεχνολογικής Καινοτομίας στη Μεταλλουργία και της Καλλιτεχνικής Υπεροχής στη Μεταλλοτεχνία
2017 – 2019
Γ. Παπασάββας (Συντονιστής Προγράμματος)
 
4
 
 
 
 
A Long-Term Response to the Need to Make Modern Development and the Preservation of the Archaeo-Cultural Record Mutually Compatible Pperations: Pilot Application at Kouklia Palaipaphos
2007 – 2010
Μ. Ιακώβου (Συντονίστρια Προγράμματος)

   
   
ΑΛΛΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ & ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΕΣ
   
1
 
 
 
 
Συνεργασία ArtLandS Lab με το Παν/μιο Princeton - μελέτη και δημοσίευση Βυζαντινής-Μεσαιωνικής κεραμικής
Α. Βιώνης (Μελέτη Κεραμικής, ArtLandS Lab, Παν/μιο Κύπρου), W. Caraher - S. Moore - A. Papalexandrou - J. Smith (Ομάδα Ανασκαφής και Μελέτης)

2
 
 
 
 
Unlocking Sacred Landscapes: Ερευνητικό Δίκτυο (UnSaLa)
2015 – σήμερα
Με χρηματοδότηση του Irish Research Council, Trinity Long Room Hub, Ιδρύματος "Α. Γ. Λεβέντης", Society for the Promotion of Hellenic Studies
Γ. Παπαντωνίου (Συντονιστής Δικτύου, Παν/μιο Βόννης), Α. Βιώνης (Παν/μιο Κύπρου), Ch. Morris (Trinity College Dublin), Α. Σαρρής (ΙΜΣ)

3
 
 
 
 
Αρχαιολογικό Πρόγραμμα Πύργου Χειμάρρου
Με χρηματοδότηση του Παν/μίου Κύπρου και του Δήμου Νάξου
2015 – σήμερα

Α. Βιώνης & Ο. Φιλανιώτου (Συντονιστές Προγράμματος), Γ. Παπαντωνίου, Α. Καλδέλη, Χ. Λοΐζου (ερευνητικοί συνεργάτες)

4
 
 
 
 
Έρευνα Επιφανείας Αχαΐας: Πρόγραμμα Ιστορικής Τοπογραφίας Δ. Αχαΐας
Με χρηματοδότηση του Παν/μίου Κύπρου, Δήμου Κάτω Αχαΐας και Ινστιτούτου Τοπικής Ιστορίας
2013 – σήμερα

Α. Βιώνης (Ερευνητής Προγράμματος) σε συνεργασία με το Ινστιτούτο Τοπικής Ιστορίας

5
 
 
 
ΤΥΠΙΚΑ: Τέχνεργα και Πρώτες Ύλες σε Βυζαντινά Αρχειακά Έγγραφα
2012 – σήμερα
Μ. Παρανή (σε συνεργασία με το Πανεπιστήμιο Freiburg)

6
 
 
 
 
Ψηφιακή Βοιωτία: Πρόγραμμα Ψηφιοποίησης Βυζαντινής και Μεταβυζαντινής Βοιωτίας
2011 – 2012
Με χρηματοδότηση του Εργαστηρίου ArtLandS και των Παν/μίων Κύπρου και Leiden
Α. Βιώνης (Συντονιστής Προγράμματος)

7
 
 
 
Αρχιτεκτονική και Διάκοσμος του Κολλεγιακού Ναού της Παναγίας στη Saint-Omer (Pas-de-Calais, Γαλλία)
2010 – σήμερα
Μ. Ολύμπιος (Ερευνητής Προγράμματος)

8
 
 
 
 
 
 
Kastri Group Pottery: The Transmission of Style and Technology in the Early Bronze Aegean II
2003 – σήμερα
Ο. Κουκά από το Πανεπιστήμιο Κύπρου (ως συντονίστρια), σε συνεργασία με τον Ομότ. Καθ. Χρ. Γ. Ντούμα της Εν Αθήναις Αρχαιολογικής Εταιρείας, το Εθνικό Κέντρο Ερευνών Φυσικών Επιστημών «Δημόκριτος»–Εργαστήριο Αρχαιομετρίας (Δρ. Β. Κυλίκογλου), Ankara University–Department of Prehistory and Near Eastern Archaeology (Prof. H. Erkanal, Dr. V. Şahoglu), Sheffield University - Department of Archaeology and Prehistory (Dr. P. Day) και University of Western Ontario – Department of Archaeology and Prehistory (Dr. D. E. Wilson)

9
 
 
 
 
Deneia: A Study of Regionalism, Population and Society in Bronze Age Cyprus
2003 – 2007
Με χρηματοδότηση του Australian Research Council
D. Frankel, J. Webb, Μ. Ιακώβου (Διευθυντές Προγράμματος)

10
Ανασκαφές στο LimanTepe Σμύρνης
2000 – σήμερα
O. Kouka (μέλος του Ερευνητικού Προγράμματος Izmir Region Excavations and Research Project του Πανεπιστημίου της Άγκυρας, υπό τη διεύθυνση του Καθ. H. Erkanal)
Ανασκαφή και δημοσίευση υλικού από τον οικισμό της Πρώιμης Εποχής του Χαλκού στο Liman Tepe