ΤΕΛΕΥΤΑΙΕΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ (πατήστε για να επεκτείνετε)
  • Καλωσόρισμα Προέδρου Τμήματος
    Εκ μέρους του ακαδημαϊκού και διοικητικού προσωπικού, σας καλωσορίζω στο Τμήμα Βιολογικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Κύπρου. Η βιολογία βρίσκεται σήμερα στην αιχμή της σύγχρονης επιστήμης διεθνώς...συνέχεια
  • Τεράστια επιτυχία του Καθηγητή του Τμήματος Βιολογικών Επιστημών, Κωνσταντίνου Δέλτα, ο οποίος εξασφάλισε ευρωπαϊκή χρηματοδότηση ύψους €15.000.000 για τα επόμενα 7 χρόνια στο πλαίσιο του προγράμματος Teaming Phase 2 (H2020-WIDESPREAD-01-2018-2019). Η χρηματοδότηση αφορά την ίδρυση και λειτουργία Κέντρου Αριστείας / Βιοτράπεζας Κύπρου (CY-BIOBANK) για το Γονιδίωμα των Κυπρίων.

    BiobankΠατήστε εδώ για περισσότερες πληροφορίες