Προοπτικές Καριέρας

 

Ημερομηνία Παρουσίαση Ώρα Τοποθεσία
Τρίτη 8 Απριλίου Deloitte  16:30 B204 ΧΩΔ02
Τετάρτη 9 Απριλίου Σταδιοδρομία και Επιχειρηματικότητα (ομιλιτές) 9:30-20:00 010 Κτίριο Κοινωνικών Δραστηριοτήτων 
Τετάρτη 9 Απριλίου Chartered Financial Analyst (CFA)  16:00  B108 Κτίριο Αναστάσιος Λεβέντης
Πέμπτη 10 Απριλίου  Global Training Presentation  13:00 - 14:00  101 Κτίριο 3 Κτίριο Κοινωνικών Δραστηριοτήτων
Πέμπτη 10 Απριλίου Έκθεση Επιχειρηματικότητας κ Σταδιοδρομίας 14:00-18:00  101 Κτίριο 2 Κτίριο Κοινωνικών Δραστηριοτήτων
Πέμπτη 10 Απριλίου Έκθεση Επιχειρηματικότητας κ Σταδιοδρομίας (ομιλιτές) 14:30-19:30  010 Κτίριο 7 Κτίριο Κοινωνικών Δραστηριοτήτων