Ειδικότητα Διοίκησης (Μάνατζμεντ)
 
Το πτυχίο στη Διοίκηση (Μάνατζμεντ) προετοιμάζει τους φοιτητές και τις φοιτήτριες για διοικητικές και ηγετικές θέσεις σε ποικίλες οργανωτικές δομές στον ιδιωτικό, ευρύτερο δημόσιο και μη-κερδοσκοπικό τομέα όπου η ανάγκη για συνεχή αλλαγή, προσαρμογή και ανάπτυξη θεωρείται δεδομένη. Ο πρωταρχικός στόχος του πτυχίου στη Διοίκηση (Μάνατζμεντ) είναι να εξοπλίσει τους φοιτητές και τις φοιτήτριες με τις βασικές δεξιότητες στον τρόπο και τις μεθόδους διοίκησης τόσο ανθρώπινων πόρων όσο και διάφορων διαδικασιών που είναι απαραίτητες για να αντιμετωπίσουν τις προκλήσεις και ευκαιρίες που θα τους παρουσιαστούν στην εργασία τους. Το πρόγραμμα σπουδών με ειδικότητα στη Διοίκηση (Μάνατζμεντ) συνδυάζει διεθνώς αναγνωρισμένες αρχές στη διοίκηση με τις ιδιαιτερότητες του εργασιακού περιβάλλοντος της Κύπρου και της ευρύτερης περιοχής. Το πρόγραμμα σπουδών βασίζεται στα πρότυπα παρόμοιων προγραμμάτων που προσφέρονται σε διακεκριμένα Πανεπιστήμια της Ευρώπης και της Βόρειας Αμερικής.
 
Προσοχή:
 
Οι απαιτήσεις που ακολουθούν είναι σύμφωνες με το νέο πρόγραμμα σπουδών του τμήματος. Το νέο έντυπο Ειδικότητας βρίσκεται στον ακόλουθο σύνδεσμο:
 
 
  
Ειδικότητα Επιχειρησιακής Διοίκησης  
 
Το πρόγραμμα σπουδών στην ειδίκευση της Επιχειρησιακής Διοίκησης επικεντρώνεται στην καλλιέργεια και εμπέδωση θεμελιωδών γνώσεων και δεξιοτήτων που αφορούν την ανάπτυξη και εφαρμογή αναλυτικών και λογισμικών μέσων για υποστήριξη επιχειρησιακών αποφάσεων. Η αυξανόμενη πολυπλοκότητα και διεθνοποίηση των επιχειρησιακών δραστηριοτήτων, ο εντεινόμενος ανταγωνισμός και οι ραγδαίες εξελίξεις στην πληροφορική τεχνολογία, έχουν δημιουργήσει έντονη ανάγκη για ανάπτυξη και αξιοποίηση συστημάτων αποτελεσματικής στήριξης αποφάσεων που βασίζονται σε σύγχρονες αναλυτικές μεθόδους. Οι μέθοδοι αυτές προέρχονται από την επιχειρησιακή έρευνα, τη στατιστική, τα μαθηματικά, την χρηματοοικονομική, την οικονομετρία, κλπ, και εφαρμόζονται κυρίως με την χρήση ηλεκτρονικών υπολογιστών. Η ζήτηση διοικητικών στελεχών που συνδυάζουν αποτελεσματική κατανόηση των επιχειρησιακών δραστηριοτήτων και προκλήσεων με ικανότητες αξιοποίησης και διοίκησης σύγχρονων μέσων υποστήριξης αποφάσεων συνεχώς αυξάνεται. Το πρόγραμμα σπουδών στη Διοικητική Επιστήμη στοχεύει ακριβώς στην καλλιέργεια αυτού του συνδυασμού γνώσεων και δεξιοτήτων. Οι απόφοιτοι με ειδικότητα στη Διοικητική Επιστήμη θα αποκτήσουν τις απαραίτητες ικανότητες που θα τους επιτρέψουν να διευθύνουν επιχειρησιακές λειτουργίες σε ποικίλους τομείς, όπως στη βιομηχανία, στη διοικητική μέριμνα και τροφοδοσία, στα χρηματοοικονομικά και τραπεζικά, στις τηλεπικοινωνίες και συγκοινωνίες, κλπ. Θα αποκτήσουν επίσης στέρεο υπόβαθρο για να συνεχίσουν τις σπουδές τους σε μεταπτυχιακό επίπεδο.
 
Προσοχή:

Οι απαιτήσεις που ακολουθούν είναι σύμφωνες με το νέο πρόγραμμα σπουδών του τμήματος. Το νέο έντυπο Ειδικότητας βρίσκεται στον ακόλουθο σύνδεσμο:

http://www.ucy.ac.cy/bpa/documents/proptyxiaka/entipa_eidikotiton_new.pdf

 

Επιστροφή στην αρχή της σελίδας

 
 
Ειδικότητα Μάρκετινγκ
 
Το πρόγραμμα σπουδών της ειδίκευσης στο Μάρκετινγκ επικεντρώνεται στην καλλιέργεια γνώσεων, δεξιοτήτων και τεχνικών που στοχεύουν στην επιτυχή εντόπιση, πρόβλεψη, και κατανόηση των αναγκών, των επιθυμιών και της αγοραστικής συμπεριφοράς των ατομικών καταναλωτών, των νοικοκυριών, και των οργανισμών. Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται επίσης στην ανάπτυξη και υλοποίηση αποτελεσματικών στρατηγικών σχεδίων μάρκετινγκ τα οποία θα επιτρέψουν σε μία εταιρεία να πετύχει τους στόχους της επενδύοντας στους πόρους και τις ικανότητες της και εκμεταλλευόμενη τις ευκαιρίες που παρουσιάζονται στην αγορά.
Μέσα από το πρόγραμμα σπουδών της ειδίκευσης στο Μάρκετινγκ, οι φοιτητές/τριες έχουν τη δυνατότητα να αναπτύξουν τις δημιουργικές τους ικανότητες αλλά και την κριτική τους σκέψη στην επίλυση προβλημάτων του μάρκετινγκ αλλά και ευρύτερων επιχειρηματικών προβλημάτων. Ταυτόχρονα μαθαίνουν να εργάζονται μεθοδικά και συστηματικά για την εκπόνηση ευρείας κλίμακας ερευνών αγοράς και για την ανάπτυξη στρατηγικών σχεδίων μάρκετινγκ, διαφήμισης, ηλεκτρονικού μάρκετινγκ, διοίκησης πωλήσεων και διεθνούς μάρκετινγκ.
 
Προσοχή:

Οι απαιτήσεις που ακολουθούν είναι σύμφωνες με το νέο πρόγραμμα σπουδών του τμήματος.  Το νέο έντυπο Ειδικότητας βρίσκεται στον ακόλουθο σύνδεσμο:

http://www.ucy.ac.cy/bpa/documents/proptyxiaka/entipa_eidikotiton_new.pdf