Εκτύπωση

 


Εισαγωγή


Το Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων και Δημόσιας Διοίκησης (ΔΕΔΔ) προσφέρει δευτερεύον πρόγραμμα σπουδών στην Επιχειρηματικότητα. Το πρόγραμμα απευθύνεται κυρίως σε φοιτητές που ακολουθούν σπουδές σε τεχνικές ή θετικές επιστήμες (Πολυτεχνικούς κλάδους, Πληροφορική, Φυσικές Επιστήμες, Μαθηματικά/Στατιστική), είναι όμως ανοικτό σε φοιτητές όλων των τμημάτων.


Το δευτερεύον πρόγραμμα στην Επιχειρηματικότητα δίνει την ευκαιρία σε φοιτητές να συμπληρώσουν τις γνώσεις τους αναφορικά με τεχνολογικές εξελίξεις, με γνώσεις επιχειρηματικής/εμπορικής αξιοποίησης τεχνολογικών και άλλων καινοτομιών, και να αποκτήσουν απαραίτητες γνώσεις που να τους επιτρέπουν να δραστηριοποιηθούν παραγωγικά στον επιχειρηματικό στίβο (π.χ., δημιουργία νέων επιχειρήσεων) σε διάφορους τομείς της οικονομίας.


Δομή του Προγράμματος

Τα απαιτούμενα μαθήματα του προγράμματος σπουδών χωρίζονται σε δύο κατηγορίες: υποχρεωτικά και επιλογής. Οι φοιτητές θα πρέπει να καλύψουν τουλάχιστο 60 Π.Μ. (10 μαθήματα). Πέντε (5) από αυτά είναι υποχρεωτικά.

 

Πίνακας 1: Απαιτήσεις για δευτερεύον πτυχίο στην Επιχειρηματικότητα

Υποχρεωτικά μαθήματα

Κωδικος Μαθήματος Τίτλος Μαθήματος Πιστωτικές Μονάδες (Π.Μ.)
ΔΕΔ435 Στρατηγική Διοίκηση  7

ΔΕΔ468 ή

ΔΕΔ434 - Σ

Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία ή

Επιχειρηματικότητα

7
ΔΕΔ448 Προγραμματισμός και Διοίκηση Έργων 6

ΛΟΧ111 ή 

ΛΟΧ222

Αρχές Χρηματοοικονομικής Λογιστικής ή 

Χρηματοοικονομική Διοίκηση Επιχειρήσεων

7

7

ΔΕΔ432 Διαχείριση Καινοτομιών1 6

Σημείωση1: Το μάθημα ΔΕΔ432 θα προσφέρεται ανάλογα με τη δυνατότητα του Τμήματος. Σε περιόδους που το Τμήμα ενδεχόμενα να μη προσφέρει το συγκεκριμένο μάθημα, οι φοιτητές/τριες θα πρέπει να επιλέξουν ακόμη ένα από τα μαθήματα περιορισμένων επιλογών που αναφέρονται πιο κάτω (Βλέπε Πίνακα 2-5).

Τα υπόλοιπα πέντε (5) μαθήματα θα πρέπει να επιλεγούν από τους ακόλουθους καταλόγους περιορισμένων επιλογών σε σχετικά επιστημονικά πεδία. Το πρόγραμμα είναι δομημένο κατά τρόπο που να παρέχει σε υποψήφιους τη μέγιστη ευελιξία καταρτισμού των επιλογών τους, ανάλογα με τα ενδιαφέροντά τους και τους τομείς επιχειρηματικής δραστηριοποίησης στους οποίους στοχεύουν να εμπλακούν.

 

Πίνακας 2: Μαθήματα επιλογής από την ειδίκευση του Μάρκετινγκ

Τουλάχιστον ένα (1) από τα ακόλουθα μαθήματα:

Κωδικός Μαθήματος Τίτλος Μαθήματος Πιστωτικές Μονάδες (Π.Μ.)
ΔΕΔ251 Αρχές Μάρκετινγκ

6

ΔΕΔ351 Έρευνα Μάρκετινγκ 6

ΔΕΔ352 ή

ΔΕΔ354

Συμπεριφορά Καταναλωτή ή 

Επικοινωνιακό Μάρκετινγκ

6

6

ΔΕΔ451 Μάρκετινγκ Υπηρεσιών  6
ΔΕΔ452 Διεθνές Μάρκετινγ 6
ΔΕΔ453 Στρατηγικό Μάρκετινγ 6
ΔΕΔ456 Ηλεκτρονικό Μάρκετινγκ 6

 

Πίνακας 3: Μαθήματα επιλογής από την ειδίκευση της Διοίκησης Επιχειρήσεων


Τουλάχιστον ένα (1) από τα ακόλουθα μαθήματα:

Κωδικός Μαθήματος Τίτλος Μαθήματος Πιστωτικές Μονάδες (Π.Μ.)

ΔΕΔ131 ή

ΔΕΔ101

Αρχές και Πρακτικές Διοίκησης ή

Εισαγωγή στη Διοίκηση Επιχειρήσεων

6

5

ΔΕΔ231 Οργανωσιακή Συμπεριφορά 6
ΔΕΔ332 Επιχειρηματική Ηθική 6
ΔΕΔ334 Διοίκηση Ανθρωπίνου Δυναμικού 6
ΔΕΔ436 Ηγεσία 6
ΔΕΔ438 Διοίκηση Διεθνών Επιχειρήσεων 6
ΔΕΔ460 Προχωρημένα Θέματα στην Στρατηγική Διοίκηση 6
ΔΕΔ465 Οργανισμοί, Περιβάλλον και Αειφορία - Η Διοικητική Πρόκληση 6
ΔΕΔ466 Ενέργεια - Στρατηγική και Διαχείριση 6

 

Πίνακας 4: Μαθήματα επιλογής από την ειδίκευση της Διοικητικής Επιστήμης και Διοίκησης Πληροφορικών Συστημάτων


Τουλάχιστον ένα (1) από τα ακόλουθα μαθήματα:

Κωδικός Μαθήματος Τίτλος Μαθήματος Πιστωτικές Μονάδες (Π.Μ.)

ΔΕΔ241 ή

ΔΕΔ243

Εισαγωγή στην Επιχειρησιακή Διοίκηση ή

Εφαρμογές στην Επιχειρησιακή Έρευνα

6

6

 

ΔΕΔ244 ή

ΔΕΔ347

Πληροφορική Τεχνολογία στις Επιχειρήσεις ή

Πληροφορικά Συστήματα στην Διοίκηση

7

6

 

ΔΕΔ341 Επιχειρησιακή Διοίκηση 6
ΔΕΔ342 Διαχείρηση Εφοδιαστικής Αλυσίδας 6
ΔΕΔ343 Εφαρμογές Μοντέλων Βελτιστοποίησης 6
ΔΕΔ345 Διοίκηση και Βελτίωση Ποιότητας 6

ΔΕΔ445 ή

ΔΕΔ245

Διοίκηση Υπηρεσιών ή 

Αρχές Διοίκησης Υπηρεσιών 

6

6

ΔΕΔ446 Ανάλυση και Επιχειρηματική Ευφυία 6

 

Πίνακας 5: Μαθήματα επιλογής από την ειδίκευση στη Λογιστική ή Χρηματοοικονική


Μέχρι ένα (1) από τα ακόλουθα μαθήματα:

Κωδικός Μαθήματος Τίτλος Μαθήματος Πιστωτικές Μονάδες (Π.Μ.)

ΛΟΧ111 ή

ΛΟΧ222

Αρχές Χρηματοοικονομικής Λογιστικής ή 

Χρηματοοικονομική Διοίκηση Επιχειρήσεων 

7

7

ΛΟΧ211 Διοικητική Λογιστική και Κοστολόγηση 7
ΛΟΧ321 Χρηματοοικονομική Διοίκηση Επιχειρήσεων  6
ΛΟΧ323 Σύγχρονες Μέθοδοι Προυπολογισμού Κεφαλαίου 6

 

Από τα εισαγωγικά μαθήματα (ΔΕΔ 101/131, ΔΕΔ231, ΔΕΔ241/243, ΔΕΔ244, ΔΕΔ251, ΛΟΧ111, ΛΟΧ211, ΛΟΧ222) το πολύ 2 μπορούν να προσμετρήσουν έναντι των απαιτήσεων για το δευτερεύον πτυχίο στην Επιχειρηματικότητα.

Εισδοχή Φοιτητών στο πρόγραμμα:

Για να συμπληρώσετε την αίτηση εγγραφής - πατήστε εδώ.