Έντυπα - Εκδόσεις - Κανόνες

Κανόνες
Έντυπα
 
Πιο κάτω, μπορείτε να βρείτε τα έντυπα που αφορούν την εργοδότηση ωρομίσθιων φοιτητών για μερική απασχόληση εντός του Πανεπιστημίου Κύπρου:  
 
Εγχειρίδια
 
Εκδόσεις
 
Πιο κάτω μπορείτε να βρείτε τις εκδόσεις του Γραφείου. Εάν θέλετε μπορείτε να περάσετε από το Γραφείο Σταδιοδρομίας και να πάρετε και τυπωμένο αντίγραφο.