Ημέρα Σταδιοδρομίας

H Ημέρα Σταδιοδρομίας είναι από τις κυριότερες εκδηλώσεις του Γραφείου Σταδιοδρομίας.
 
Προσφέρει στους φοιτητές και τους αποφοίτους του Πανεπιστημίου Κύπρου την ευκαιρία να έρθουν πρόσωπο με πρόσωπο με εργοδότες, να μάθουν για κενές θέσεις εργασίας και άλλες ευκαιρίες, να δικτυωθούν, να ρωτήσουν, να μάθουν και γενικά να ενημερωθούν για τα διάφορα επαγγέλματα που τους ενδιαφέρον, τις απαιτήσεις και τις προοπτικές τους.
 
Μέσα στα πλαίσια των εκδηλώσεων ΣΤΑΔΙΟΔΡΟΜΙΑΣ προσφέρονται επίσης μια σειρά από σεμινάρια και παρουσιάσεις σε σχέση με θέματα όπως: επιτυχημένη παρουσία σε συνέντευξη, πρώτες εντυπώσεις, συμβουλές επαγγελματισμού, προοπτικές, προκλήσεις και ευκαιρίες εντός του κλάδου, ενώ επαγγελματίες της Διοίκησης Ανθρώπινου Δυναμικού παραλαμβάνουν και αξιολογούν βιογραφικά.
 
Επίσης διοργανώνουμε παρουσιάσεις από το Institute of Chartered Accountants of England and Wales και ένα Business Game.
 
Στις τελευταίες εκδηλώσεις συμμετείχαν πέραν των 30 επιχειρήσεων από ένα ευρύ φάσμα δραστηριοτήτων όπως Τράπεζες, Ασφαλιστικές, Εμπορικές, Πληροφορικής, Επικοινωνιών, Διαφήμισης, Ελεγκτικές, Νομικές, Επενδυτικές, κ.α. Επίσης συμμετέχει το Τμήμα Εργασίας και η Αρχή Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού.
 
Είμαστε στη διάθεση όλων των Τμημάτων και των Σχολών για τη συνεργασία μας στη διοργάνωση τέτοιων εκδηλώσεων αλλά και τη διασφάλιση της συμμετοχής των φοιτητών.
 
 
Career Day multi graphic