Νέα

Ανακοινώσεις
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1ο Φεστιβάλ Γνώσης - Έκθεση Σταδιοδρομίας και Επιχειρηματικότητας 2017
      7. Περιγραφή περιπτέρων
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Συμβουλευτικές Υπηρεσίες Κέντρου Πληροφόρησης Νέων:Δεξιότητες "Πλοήγησης" στην Αγορά Εργασίας
 
 
 
Εθελοντική Ομάδα Εργασίας Λειτουργών-Συνδέσμων για τις ανάγκες της Προεδρίας:Πληροφορίες και