Περίπου 66% των αποφοίτων του Πανεπιστημίου Κύπρου συνεχίζουν για μεταπτυχιακές σπουδές, αμέσως μετά την απόκτηση του πτυχίου τους. Από το υπόλοιπο 33% πάνω από τους μισούς συνεχίζουν για μεταπτυχιακό σε μεταγενέστερο στάδιο. Με την παρούσα οικονομική κρίση, αυτά τα ποσοστά δείχνουν να είναι ακόμα μεγαλύτερα, αφού με αυτό τον τρόπο πολλοί απόφοιτοι προσπαθούν να ενισχύσουν τις πιθανότητες εξεύρεσης εργασίας.
 
Οι μεταπτυχιακές σπουδές είναι σίγουρα μια σοβαρή επένδυση σε χρόνο και χρήμα και για το λόγο αυτό αξίζει να το σκεφτεί κάποιος σοβαρά, να λάβει υπόψη του πολλά δεδομένα και να πάρει την απόφαση που θα ωφελήσει την μελλοντική του επαγγελματική πορεία στον μέγιστο βαθμό.
 
Για μερικούς φοιτητές, η επιλογή είναι μια φυσική εξέλιξη των πραγμάτων, ενώ για άλλους αποτελεί αποτέλεσμα σοβαρού και χρονοβόρου προβληματισμού. Εδώ μπορείτε να βρείτε αρκετές πληροφορίες που ελπίζουμε να σας βοηθήσουν στην επιλογή του θέματος, της χώρας και του Πανεπιστημίου που θα συνεχίσετε τις σπουδές σας. Φυσικά μπορείτε να κλείσετε και ένα προσωπικό ραντεβού μαζί μας για να συζητήσουμε ότι θέλετε σχετικά με τις μεταπτυχιακές σπουδές σας.