Κόστος

Το κόστος των μεταπτυχιακών διαφέρει αναλόγως του προγράμματος, της χώρας, του Πανεπιστημίου, ακόμα και της τοποθεσίας. Αποτελείται από το κόστος που αφορά στα δίδακτρα και στο κόστος ζωής (διαμονή, διατροφή, διασκέδαση κ.α.). Το κάθε Πανεπιστημίο μπορεί να θέτει ξεχωριστά το ύψος των διδάκτρων του κάθε προγράμματος. Πιο κάτω μπορείτε να βρείτε πληροφορίες για το κόστος σπουδών αλλά και ευκαιρίες χρηματοδότησης των σπουδών σας σε διάφορους δημοφιλές προορισμούς, με βάση στοιχεία των τελευταίων ετών. Στο Γραφείο Σταδιοδρομίας μπορείτε να βρείτε πληροφορίες και για άλλες χώρες.
 
 
Ηνωμένο Βασίλειο (UK)
uk Τα περισσότερα μεταπτυχιακά προγράμματα (Μaster) κυμαίνονται μεταξύ €3500 και €7000, με εξαίρεση κάποια πολύ εξειδικευμένα προγράμματα και τα ΜΒΑ που μπορεί να έχουν υπερδιπλάσια δίδακτρα. Πιο συγκεκριμένες πληροφορίες, μπορείτε να βρείτε στις ιστοσελίδες των Πανεπιστημίων που σας ενδιαφέρουν. Ένα παράδειγμα για το κόστος διαβίωσης είναι:
Typical weekly costs for a postgraduate student
  London Elsewhere
Weekly rental costs £100–£140 £75–£120
Food £45 £40
Transport £15 £10
Clothes/books £10 £10
Entertainment £20 £15
Total £210 £165
 
Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής (USA)
     usa University Type Average Tuition Fees
(annual in U.S. Dollars)
Private Institutions (High Cost) $ 25,000
Private Institutions (Low Cost) $ 15,000
State Institutions (High Cost) $ 20,000
State Institutions (Low Cost) $ 10,000
Έξοδα διαβίωσης (Living Expenses): Περίπου τα ετήσια έξοδα διαβίωσης ενός μεταπτυχιακού φοιτητή στις ΗΠΑ υπολογίζονται στα $10,000, συμπεριλαβανομένων του ενοικίου και των καθημερινών εξόδων. Φυσικά το ποσό αυτό εξαρτάται από διάφορους παράγοντες, προσωπικούς και μη. Ενδεικτικά, μπορείτε να δείτε στον πιο κάτω πίνακα πώς διαχωρίζονται τα διάφορα έξοδα διαβίωσης:
 Rent $ 400 per month
(you can live alone with that amount in a place like Auburn or share an apartment with 6 people in NY)
 Groceries $ 100 per month
 Utilities $ 100 per month
 Phone $ 100 per month
 Sundry $ 200 per month
Περίπου χρειάζονται $1000 το μήνα. Πολλοί φοιτητές μπορούν να "περάσουν" και με λιγότερα. Το κλειδί συνήθως είναι η συγκατοίκηση και ο διαμοιρασμός των εξόδων (ενοίκιο, ηλεκτρισμός, τηλέφωνο, νερό κλπ).
 
Γαλλία (France)
france large Το ύψος των διδάκτρων καθορίζονται από το κράτος για τα περισσότερα Πανεπιστήμια. Για τα πανεπιστήμια κυμαίνεται από €120 μέχρι €680 ανά έτος, ενώ στα Grand Ecole από €3600 μέχρι €14300. Το κόστος ζωής υπολογίζεται γύρω στα €800 το μήνα.
 
Ολλανδία (The Netherlands)
netherlands large Ενώ η ανώτερη εκπαίδευση δεν είναι δωρεάν, τα δίδακτρα είναι πολύ ανταγωνιστικά σε σχέση με άλλες ευρωπαϊκές χώρες ή τις ΗΠΑ. Για φοιτητές που προέρχονται από χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης τα δίδακτρα κυμαίνονται μεταξύ €900-€1000 ανά έτος. Το κόστος ζωής (cost of living) υπολογίζεται στα €9000.