Αποστολή και Όραμα

Αποστολή μας:
Να βοηθήσουμε τους φοιτητές και τους αποφοίτους μας:
  • Nα πάρουν ενημερωμένες αποφάσεις σε σχέση με τις μεταπτυχιακές τους σπουδές και τις επαγγελματικές τους επιλογές.
  • Nα αποκτήσουν και να αναπτύξουν δεξιότητες και ικανότητες που θα βελτιώσουν τις πιθανότητες εξεύρεσης εργασίας και επιτυχημένης επαγγελματικής σταδιοδρομίας.
  • Να δικτυωθούν με την αγορά εργασίας.
Προς υλοποίηση των πιο πάνω, το Γραφείο Σταδιοδρομίας διοργανώνει σεμινάρια, εργαστήρια, παρουσιάσεις, εκθέσεις, συναντήσεις κ.α.
 
Όραμα μας:
Να βοηθήσουμε τους φοιτητές μας να κατακτήσουν τους στόχους τους μέσω υπηρεσιών που να αναγνωρίζονται ως εφάμιλλες αντίστοιχων Γραφείων κορυφαίων ξένων Πανεπιστημίων.