Αγορά Εργασίας

Με τον όρο Αγορά Εργασίας εννοούμε την προσφορά θέσεων εργασίας. Στόχος του Γραφείου Σταδιοδρομίας και αυτού του μέρους της ιστοσελίδας μας ειδικότερα, είναι η παροχή πληροφοριών αλλά και εργαλείων για την όσο το δυνατό καλύτερη προετοιμασία, είσοδο και πορεία των φοιτητών και αποφοίτων του Πανεπιστημίου Κύπρου στην Αγορά Εργασίας της Κύπρου αλλά και του εξωτερικού.
 
Μέσα στις επόμενες σελίδες θα βρείτε πληροφορίες για τις τεχνικές αναζήτησης εργασίας, συμβουλές για την ετοιμασία του βιογραφικού σημειώματος και της συνοδευτικής επιστολής, τη συνέντευξη πρόσληψης, τα κέντρα αξιολόγησης κ.α.