topothetisis
 
Το Γραφείο Σταδιοδρομίας συντονίζει Πρόγραμμα Τοποθέτησης Φοιτητών σε Επιχειρήσεις για πρακτική άσκηση, με σκοπό την απόκτηση εργασιακής εμπειρίας.
 
Τι εννοούμε με τον όρο Τοποθετήσεις (Internships)
Εννοούμε την ευκαιρία που δίνεται στο φοιτητή για την ενίσχυση των ακαδημαϊκών γνώσεων και της επαγγελματικής του ανάπτυξης, στηρίζοντας παράλληλα, τους προσωπικούς επαγγελματικούς του στόχους και την ομαλή ένταξη του στην αγορά εργασίας. Συγκεκριμένα ο όρος «τοποθέτηση» χρησιμοποιείται για να περιγράψει μια περίοδο εργασίας κατά την οποία, κάποιος απασχολείται σε μια επιχείρηση ή οργανισμό, με σκοπό την απόκτηση εμπειρίας στον εργασιακό χώρο σε συγκεκριμένη δραστηριότητα που σχετίζεται με τις ακαδημαϊκές σπουδές του και τους προσωπικούς στόχους του.
 
Στόχοι του προγράμματος
 • Εξοικείωση των σπουδαστών με το εργασιακό περιβάλλον που τους ενδιαφέρει.
 • Εφαρμογή στην πράξη των επιστημονικών γνώσεων και μεθόδων που έχουν διδαχθεί.
 • Αντιμετώπιση πραγματικών προβλημάτων που απασχολούν τις επιχειρήσεις.
 • Ενίσχυση της δυνατότητας πρόσληψης μετά την απόκτηση του πτυχίου
 • Γνώση των εργασιακών συνθηκών, με σκοπό τον σωστό επαγγελματικό προσανατολισμό των συμμετεχόντων του προγράμματος
 • Σωστή καθοδήγηση για συνέχιση σε συγκεκριμένες μεταπτυχιακές σπουδές
 • Επιμόρφωση σε εξειδικευμένα και ζητούμενα αντικείμενα
 • Ανάπτυξη και εξέλιξη των δεξιοτήτων που αποκτήθηκαν κατά τις σπουδές
Σκοπός του έργου δεν είναι η εξεύρεση απασχόλησης ορισμένου χρόνου για τους φοιτητές ή η κάλυψη έκτακτων αναγκών των επιχειρήσεων. Η όλη διαδικασία πρέπει να είναι επωφελής και για τα δυο μέρη. Οι επιχειρήσεις βοηθούνται από πρόθυμους και ενθουσιώδεις φοιτητές, ενώ εμπλουτίζουν και τις βάσεις δεδομένων τους με ονόματα πιθανών υποψηφίων για πλήρη εργοδότηση στο μέλλον. Οι φοιτητές από την άλλη συμμετέχουν σε εργασίες με νόημα και με κάποιο βαθμό πρόκλησης. Για το λόγο αυτό, η όλη διαδικασία πρέπει να παρακολουθείται και να αξιολογείται από όλα τα μέρη.
 
Μορφές που μπορεί να πάρει η τοποθέτηση:
 • Συμμετοχή σε ένα συγκεκριμένο έργο (project), π.χ. την δημιουργία ενός λογισμικού προγράμματος ή την δημιουργία ενός marketing plan για ένα προϊόν.
 • Ανάθεση ρόλου στην επιχείρηση, π.χ. Βοηθός Μηχανολόγου Μηχανικού, συμμετέχοντας στο σχεδιασμό του συστήματος κλιματισμού ενός κτιρίου.
 • "Shadowing": ο φοιτητής γίνεται η «σκιά» ενός στελέχους της επιχείρησης. Συμμετέχει σε συναντήσεις, παρακολουθεί τις καθημερινές ασχολίες και δραστηριότητες του κτλ.
 Χρονοδιάγραμμα Υλοποίησης Προγράμματος:
 • Υλοποίηση προγράμματος τοποθετήσεων: 01/06 – 31/8.
 • Ελάχιστη Διάρκεια τέσσερις (4) εβδομάδες - Μέγιστη Διάρκεια δέκα (10) εβδομάδες. 
 • Η εταιρεία/οργανισμός που ενδιαφέρεται να συμμετέχει στο Πρόγραμμα, συμπληρώνει το σχετικό έντυπο και το αποστέλλει ηλεκτρονικά στο email Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε., με θέμα «Καλοκαιρινές Τοποθετήσεις Φοιτητών στην εταιρεία/οργανισμό ………..….… » μέχρι την καθορισμένη ημερομηνία.
 • Το Γραφείο Σταδιοδρομίας προκηρύσσει τις κενές θέσεις για πρακτική άσκηση άμεσα και λαμβάνει αιτήσεις από ενδιαφερόμενους. Διαβιβάζει τις αιτήσεις στην εταιρεία/οργανισμό για αξιολόγηση και επιλογή υποψηφίων. Η εταιρεία/οργανισμός ενημερώνει τους επιλεχθέντες και το Πανεπιστήμιο για την απόφασή της.
 • Με την ολοκλήρωση της τοποθέτησης, η εταιρεία/οργανισμός αξιολογεί τον φοιτητή, την όλη παρουσία του, αλλά και τις γνώσεις, τις ικανότητες και τις δεξιότητες που παρουσίασε σε συγκεκριμένο έντυπο που θα αποσταλεί από το Πανεπιστήμιο στην εταιρεία/οργανισμό.
 • Η εταιρεία/οργανισμός θα πρέπει να ενημερώσει την ασφαλιστική της/του εταιρεία για τα ονόματα των φοιτητών που θα συμμετέχουν στο Πρόγραμμα για να τους συμπεριλάβει στην Ασφάλεια Εργοδότη. Η οποιαδήποτε χρηματική επιβάρυνση είναι ευθύνη του εργοδότη.
 • Η εταιρεία/οργανισμός θα πρέπει να καθορίσει ένα άτομο μέσα στην επιχείρηση ως τον Επόπτη του φοιτητή. Ο Επόπτης αναθέτει εργασία και ελέγχει τον φοιτητή, ενώ επιλύει απορίες ή προβλήματα που μπορεί να προκύψουν στην πορεία. 
 • Η εταιρεία/οργανισμός θα πρέπει να καταβάλλει το ποσό που συμφωνήθηκε με βάση την ανακοίνωση της θέσης. Σημειώνεται ότι η κάθε εταιρεία/οργανισμός θα καθορίζει με βάση τα δικά της κριτήρια το ύψος της αμοιβής (όπου ισχύει).
Με το πέρας της τοποθέτησης ο φοιτητής αξιολογεί και αυτός την εμπειρία του, ενώ μπορεί να ζητήσει πιστοποιητικό συμμετοχής καθώς και συστατική επιστολή από τον εργοδότη. Όλες οι ευκαιρίες Τοποθετήσεων ανακοινώνονται μέσα από το Career System του Γραφείου Σταδιοδρομίας.
 
Πρακτική άσκηση σε φορείς της Ευρωπαϊκής Ένωσης & σε διεθνείς οργανισμούς
 
Ευρωπαϊκή Επιτροπή http://ec.europa.eu/stages/index_en.htm
Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης http://www.consilium.europa.eu/showPage.aspx?id=321
Ευρωπαίος Διαμεσολαβητής http://www.ombudsman.europa.eu/atyourservice/recruitment.faces
EESC -Γραφείο Κατάρτισης http://eesc.europa.eu/organisation/tgj/trainees/indexen.asp
Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα http://www.ecb.int/ecb/jobs/apply/html/index.en.html
Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων http://www.eib.org/attachments/jobs/training_en.pdf
European Space Agency – Training Programmes http://www.esa.int/SPECIALS/Careers_at_ESA/SEMRS5XO4HD_0.html
European University Institute (EUI), Florence http://www.eui.eu/About/JobOpportunities/Traineeships.aspx
Office for Harmonization in the Internal Market (OHIM) http://oami.europa.eu/en/office/admin/stages.htm
 
Πρακτική άσκηση σε Διεθνείς οργανισμούς
International Atomic Energy Agency https://www.iaea.org/about/employment/internships 
Office of the United Nations High Commissioner for Human Rights - Internship http://www.ohchr.org/en/aboutus/pages/internshipprogramme.aspx
The United Nations Headquarters Internship Programme http://www.un.org/Depts/OHRM/sds/internsh/index.htm
The World Bank – Internships http://go.worldbank.org/LVP6MJN501
Executive Training Programme (ETP) in Japan and Korea http://www.euetp.eu/
Πρακτική Άσκηση στην Αργεντινή & τη Χιλή http://www.sc-internships.com/ene2004/
Πρακτική Άσκηση της Procter and Gamble http://www.pgcareers.com/home-page.aspx
 
Πρακτική Άσκηση μέσω Διεθνών και Ευρωπαϊκών Φοιτητικών Οργανισμών
Board of European Students of Technology (BEST) for students of technology www.best.eu.org/index.jsp
STEP Student Trainee Exchange Programme for Students of Law www.elsa.org/traineeships.html
IAESTE - The International Association for the Exchange of Students for Technical Experience www.iaeste.org
AIESEC – Association International des Etudiants en Sciences Economiques et Commercial http://www.aiesec.org/
Κλινικές & Ερευνητικές Ανταλλαγές Φοιτητών Ιατρικής http://www.helmsic.gr/el/exchange
 
Θέσεις Πρακτικής Άσκησης στην Ευρώπη 
 
Θέσεις Πρακτικής Άσκησης στο Ηνωμένο Βασίλειο
 
Θέσεις Πρακτικής Άσκησης σε όλο τον κόσμο
 
Θέσεις Πρακτικής Άσκησης στις ΗΠΑ