Εργασία στο Εξωτερικό

Icon-Travel-Globe-Plane-Orange-300x300
Η εργασία στο εξωτερικό μπορεί να είναι μια πολύ χρήσιμη και επωφελής εμπειρία. Ειδικά στις μέρες μας όπου όλο και περισσότεροι φοιτητές σπουδάζουν ή συνεχίζουν τις σπουδές τους στο εξωτερικό, αλλά και οι ευκαιρίες κινητικότητας και εργασίας είναι πιο πολλές, μεγάλος αριθμός εργαζομένων αναζητούν την τύχη τους στο εξωτερικό.
 
Πριν πάρετε φυσικά τη μεγάλη απόφαση είναι καλό να λάβετε υπόψη σας μεταξύ άλλων και τα ακόλουθα:
  • Έχετε τη θέληση και την αποφασιστικότητα να ζήσετε μακριά από το σπίτι σας;
  • Κάντε την έρευνα αγοράς για πιθανές κενές θέσεις εργασίας και πιθανούς εργοδότες;
  • Μιλάτε την τοπική γλώσσα; Τα Αγγλικά μπορεί να είναι σημαντικά, αλλά σε ορισμένες χώρες είναι απαραίτητο να γνωρίζεις και την τοπική.
  • Ποια είναι η οικονομική κατάσταση και το βιοτικό επίπεδο στην χώρα; Αποφύγετε χώρες που είναι υπερχρεωμένες.
  • Έχετε κάποιο ελάχιστο οικονομικό υπόβαθρο; Το πρώτο διάστημα μπορεί να είναι δύσκολο και για το λόγο αυτό μπορεί να χρειαστεί να ζήσετε από τις οικονομίες σας.
Πληροφορίες για τις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης και για άλλες χώρες ανά τον κόσμο
 
 
Αναζήτηση εργασίας ανά χώρα
 
Αυστραλία
 
 
 
Βέλγιο
 
 
 
 
Γαλλία
 
 
 
 
 
Γερμανία
 
Ελβετία
 
 
ΗΠΑ
 
Ιρλανδία www.irishjobs.ie 
 
 
 
Ισπανία
 
 
 
Ιταλία
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Μεγ. Βρετανία
Ολλανδία
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Σαουδική Αραβία & Ηνωμένα Εμιράτα
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Χρήσιμες ιστοσελίδες για αναζήτηση θέσεων εργασίας παγκοσμίως
 
 
 
Αναζήτηση Εργασίας σε Φορείς της Ευρωπαϊκής Ένωσης
 
EUROPA – Δικτυακή Πύλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης: Θέσεις εργασίας σε όργανα και οργανισμούς της ΕΕ: http://europa.eu/about-eu/working-eu-institutions/index_el.htm
European Personnel Selection Office - Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Επιλογής Προσωπικού: http://europa.eu/epso
Δίκτυο Eures (European Employment Services) – Ευρωπαϊκές Υπηρεσίες Απασχόλησης : http://ec.europa.eu/eures/home.jsp?lang=el
European Organization for Nuclear Research OR European Laboratory for Particle Physics (CERN): https://ert.cern.ch/browse_www/wd_pds?p_web_site_id=1
European Institute of Public Administration: http://www.eipa.eu/en/pages/display/&tid=84
Cedefop – Θέσεις Εργασίας στο Ευρωπαϊκό Οργανισμό Επαγγελματικής Κατάρτισης: http://www.cedefop.europa.eu/EN/working-with-us/job-opportunities.aspx
Συμβούλιο της Ευρώπης – Θέσεις Εργασίας: http://www.coe-recruitment.com/?Lang=En
Συμβούλιο της Ε.Ε. http://consilium.europa.eu/contacts/job-offers?lang=el 54 
Ευρωπαϊκή Οικονομική & Κοινωνική Επιτροπή: http://www.eesc.europa.eu/?i=portal.en.jobs
Eurobrussels: Θέσεις εργασίας στις Βρυξέλλες www.eurobrussels.com
Joint Research Centre – Προσλήψεις ερευνητών και επιστημονικού προσωπικού http://ec.europa.eu/dgs/jrc/index.cfm?id=2030
EURAXESS - Πληροφορίες σχετικά με την έρευνα στην Ευρώπη καθώς και ευκαιρίες για τους ερευνητές: http://www.ec.europa.eu/euraxess
 
Αναζήτηση Εργασίας σε Διεθνείς Οργανισμούς
 
International Atomic Energy Agency: https://www.iaea.org/about/employment 
 
Αναζήτηση εργασίας για Engineers