Το Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών και Μηχανικών Περιβάλλοντος (ΠΜΜΠ) του Πανεπιστήμιου Κύπρου καλύπτει τους παραδοσιακούς τομείς των Πολιτικών μηχανικών όπως τις κατασκευές, δομικά υλικά, αντισεισμική τεχνολογία, γεωτεχνική μηχανική, μεταφορές, υδραυλική μηχανική καθώς επίσης και περιβαλλοντικά θέματα όπως προστασία υδάτινων πόρων, διαχείριση υγρών και στερεών αποβλήτων, ατμοσφαιρική ρύπανση και ηχορύπανση. Όλοι αυτοί οι τομείς έχουν ευθύ αντίκτυπο στη δημόσια υγεία, ασφάλεια, τουρισμό και τοπική οικονομία. Το Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών και Μηχανικών Περιβάλλοντος παρέχει προγράμματα σπουδών υψηλής ποιότητας τόσο σε προπτυχιακό όσο και σε μεταπτυχιακό επίπεδο. geninfimg
 

Το Τμήμα ΠΜΜΠ προσφέρει τα ακόλουθα διπλώματα:

  • Πτυχίο Πολιτικού Μηχανικού και Μηχανικού Περιβάλλοντος (BSc)
  • Μάστερ (Meng και MSc) στην Πολιτική Μηχανική
  • Μάστερ (Meng και MSc) στην Μηχανική Περιβάλλοντος
  • Διατμηματικό Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα (MEng και MSc) "Eνεργειακές Τεχνολογίες και Αειφόρος Σχεδιασμός"
  • Διδακτορικό (PhD) στην Πολιτική Μηχανική
  • Διδακτορικό (PhD) στην Μηχανική Περιβάλλοντος

Τα προγράμματα αυτά δίνουν έμφαση σε θεμελιώδεις αρχές που προετοιμάζουν τους φοιτητές για ηγετικούς ρόλους σε ένα τεχνολογικό κόσμο που αλλάζει γρήγορα, γεμάτο προβλήματα, προκλήσεις αλλά και ευκαιρίες. Οι φοιτητές θα αναλαμβάνουν διερεύνηση, έρευνα, προγραμματισμό και σχεδιασμό σε ακαδημαϊκό περιβάλλον το οποίο θα βασίζεται στη συνεργασία μεταξύ καθηγητών, φοιτητών, βιομηχανίας και ερευνητικών οργανισμών. Oι φοιτητές σπουδάζουν σε ένα δυναμικό περιβάλλον και έχουν την ευκαιρία να συνεργασθούν με ερευνητικές ομάδες που δραστηριοποιούνται σε θέματα υψηλού επιστημονικού ενδιαφέροντος.

Οι πολιτικοί μηχανικοί και οι μηχανικοί περιβάλλοντος διαδραματίζουν σημαντικό ρόλο στην οικοδόμηση της σύγχρονης κοινωνίας. Ασχολούνται με το σχεδιασμό, κατασκευή, συντήρηση και διαχείριση των έργων υποδομής τα οποία εγγυώνται μια εύρυθμη και περιβαλλοντικά υπεύθυνη ανάπτυξη. Επιπρόσθετα από τα κτίρια στα οποία ζούμε και εργαζόμαστε, τους δρόμους και τις γέφυρες τις οποίες καθημερινά χρησιμοποιούμε, η κοινωνία εξαρτάται από τους πολιτικούς μηχανικούς και μηχανικούς περιβάλλοντος για την παροχή καθαρού νερού και ενέργειας, την διαχείριση αποβλήτων και την προστασία του φυσικού περιβάλλοντος.

Τόσο ο ιδιωτικός τομέας όσο και οι δημόσιες υπηρεσίες στην Κύπρο προσφέρουν ποικίλες επαγγελματικές ευκαιρίες για πολιτικούς μηχανικούς και μηχανικούς περιβάλλοντος. Οι απόφοιτοι μπορούν να ακολουθήσουν σταδιοδρομίες σε σχεδιασμό, κατασκευή, συντήρηση, διεύθυνση, ανάπτυξη και έρευνα. Για παράδειγμα, σε αστικές, αναπτυσσόμενες περιοχές ή βιομηχανικά κέντρα, οι πολιτικοί μηχανικοί και μηχανικοί περιβάλλοντος εξυπηρετούν το κοινό ως προγραμματιστές, σχεδιαστές, και διευθυντές συστημάτων μεταφορών, έργων υδάτινων πόρων, υπηρεσιών ελέγχου μολύνσεως, άλλων αστικών έργων καθώς και ως διευθυντές ιδιωτικών, δημοσίων και κοινωφελών υπηρεσιών.