ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΘΕΣΗΣ ΕΙΔΙΚΟΥ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΑ ΕΡΕΥΝΑΣ

Προθεσμία: μέχρι τις 10 Φεβρουαρίου 2022


ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΘΕΣΗΣ ΕΙΔΙΚΟΥ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΑ ΕΡΕΥΝΑΣ

Προθεσμία: μέχρι τις 28 Δεκεμβρίου 2021ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΘΕΣΗΣ ΕΙΔΙΚΟΥ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΑ ΕΡΕΥΝΑΣ

Προθεσμία: μέχρι τις 31 Μαΐου 2021 και ώρα 23:59Ανακοίνωση καθηγητών/τριών του Τμήματος για κατεδαφίσεις διατηρητέων κτηρίων στη ΛευκωσίαΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΘΕΣΗΣ ΕΙΔΙΚΟΥ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΑ ΕΡΕΥΝΑΣ

Προθεσμία: μέχρι τις 07 Μαρτίου 2021 και ώρα 18:00.