Η έρευνα είναι μια από τις προτεραιότητες του Τμήματος Πολιτικών Μηχανικών και Μηχανικών Περιβάλλοντος (ΠΜΜΠ). Αυτό συμφωνεί εξ ολοκλήρου με τη θέση του Πανεπιστημίου Κύπρου ως ερευνητικού ιδρύματος. Η ερευνητική δραστηριότητα του Τμήματος Πολιτικών Μηχανικών και Μηχανικών Περιβάλλοντος καλύπτει όλους τους παραδοσιακούς τομείς της πολιτικής και περιβαλλοντικής μηχανικής:

 • Δομοστατική και αντισεισμική μηχανική
 • Δομικά υλικά
 • Διαχείριση έργων
 • Γεωτεχνική μηχανική
 • Συγκοινωνιακά συστήματα
 • Υδραυλική και μηχανική των ρευστών
 • Εφαρμογές Η/Υ στην επιστήμη του πολιτικού μηχανικού
 • Διαχείριση υδάτινων πόρων των αποβλήτων
 • Περιβαλλοντική μόλυνση
 • Περιβαλλοντική Βιοτεχνολογία

Επιπλέον, το τμήμα προσπαθεί να ενσωματώσει τομείς όπως της αειφορίας στο δομημένο περιβάλλον, περιβαλλοντικής υγείας, διαχείρισης υποδομής, κατασκευαστικού δίκαιο και ενεργειακής αποδοτικότητας στα ακαδημαϊκά του προγράμματα και στις ερευνητικές του κατευθύνσεις. Το τμήμα ΠΜΜΠ έχει ιδιαίτερη επιτυχία στην προσέλκυση ερευνητικής χρηματοδότησης. Το μεγαλύτερη μέρος αυτής της χρηματοδότησης προήλθε από τις εξωτερικές πηγές, συμπεριλαμβανομένου του Ιδρύματος Προώθησης Έρευνας της Κύπρου, της UNESCO και της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ενώ ένα μικρό μέρος προήλθε από εσωτερική χρηματοδότηση του Πανεπιστημίου Κύπρου που καθορίστηκε σε ανταγωνιστική βάση. Οι πληροφορίες για τρέχοντα ερευνητικά προγράμματα μπορούν να βρεθούν εδώ.

Ερευνητικά Εργαστήρια

 • Εργαστήριο Αντοχής Υλικών
 • Εργαστήριο Τεχνολογίας Σκυροδέματος και Κατασκευών
 • Εργαστήριο Γεωμηχανικής
 • Εργαστήριο Αντισεισμικής Τεχνολογίας
 • Eργαστήριο Τοπογραφίας
 • Εργαστήριο Περιβαλλοντικής Βιοτεχνολογίας EmBIOSysTech