ΚΑΘΗΓΗΤΕΣ
Ιωάννης Ιωάννου, Αναπληρωτής Καθηγητής, Πρόεδρος Τμήματος
Δέσπω Φάττα-Κάσινου, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια
Πέτρος Κωμοδρόμος, Αναπληρωτής Καθηγητής
Μαρίνα Νεοφύτου, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια
Δήμος Χαρμπής, Αναπληρωτής Καθηγητής, Αντιπρόεδρος Τμήματος
Συμεών Χριστοδούλου, Αναπληρωτής Καθηγητής, Αναπληρωτής Κοσμήτορας Πολυτεχνικής Σχολής
Παναγιώτης Ρουσής, Επίκουρος Καθηγητής
ΕΙΔΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ