Θέματα Πληροφορικής

Αντώνης Αντωνίου, Λειτουργός Πανεπιστημίου

Τέρψα Σωκράτους Κουζάρη, Ανώτερη Βοηθός Μηχανογράφησης

Υποστήριξη Εργαστηρίων

Λούκας Πέτρου Λειτουργός Πανεπιστημίου

Μιχάλης Μιχαήλ Τεχνικός

Γραμματεία

Εύα Λοΐζου, Γενική Γραφέας

Αναστασία Τσαγγαρίδου Παπαδοπούλου, Γενική Γραφέας