Εκτύπωση

Κανόνες Μεταπτυχιακών Σπουδών - Γενικοί Κανόνες Φοίτησης

Κανόνες Μεταπτυχιακών Σπουδών - Κανόνες Τμήματος Χημείας

Οδηγός Μεταπτυχιακών Σπουδών (Γενικές Πληροφορίες)

Σημασία Μεταπτυχιακών Σπουδών στη Χημεία

Εισαγωγή σε Μεταπτυχιακά Προγράμματα - Κριτήρια Εισδοχής

Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Επιπέδου Μάστερ - Διδάσκοντες

Απαιτήσεις Προγράμματος Μάστερ

Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Διδακτορικού Επιπέδου - Διδάσκοντες

Απαιτήσεις Διδακτορικού Προγράμματος

Οδηγίες, Πληροφορίες και Έντυπα Απονομής Διδακτορικού Τίτλου 

Οδηγίες Συγγραφής Διατριβών

Κανονισμοί Περιεκτικής Εξέτασης

Κανόνες Εξέτασης Πρότασης Διδακτορικής Διατριβής

Τομείς Έρευνας

Μάστερ στη Χημεία Τροφίμων

Έντυπα Πληρωμής Μεταπτυχιακών Φοιτητών/Βοηθών Διδασκαλίας