Απευθύνεται σε φοιτητές άλλων τμημάτων του Πανεπιστημίου Κύπρου, που επιθυμούν να εμπλουτίσουν με συστηματικό τρόπο τις χημικές τους γνώσεις. Για το ακαδημαϊκό έτος 2012-2013, θα ισχύσει το δευτερεύον πτυχίο που είχε σχεδιασθεί παράλληλα με το παλιό πτυχίο Χημείας. Το πρόγραμμα για το δευτερεύον πτυχίο Χημείας περιέχει τόσο Yποχρεωτικά όσο και Επιλεγόμενα Μαθήματα. Τα Υποχρεωτικά Mαθήματα διασφαλίζουν ότι οι φοιτητές του προγράμματος αυτού παίρνουν μία ευρύτερη εικόνα της Χημείας, από όλα τα επιμέρους γνωστικά αντικείμενά της, ενώ τα Επιλεγόμενα Μαθήματα δίνουν στους φοιτητές την ευκαιρία να επικεντρωθούν σε θέματα που οι ίδιοι προτιμούν περισσότερο.
 
Υπάρχουν 4 κατηγορίες μαθημάτων σε τέσσερα διαφορετικά επίπεδα:
 
Κατηγορία Α: 3 Θεωρητικά Μαθήματα επιπέδου 1. Οι φοιτητές επιλέγουν οποιαδήποτε 3 από τα 5 θεωρητικά μαθήματα Χημείας με κωδικό 1xy (x, y αριθμοί από 0-9).
 
Κατηγορία Β: 2 Εργαστηριακά Μαθήματα. Οι φοιτητές παρακολουθούν 2 εργαστηριακά μαθήματα Χημείας. Ένα εργαστήριο επιπέδου 1 με κωδικό 1x0 και ένα εργαστήριο επιπέδου 2 ή 3 με κωδικούς 2x0 ή 3x0. Οι αριθμοί x των εργαστηρίων θα πρέπει να είναι ίδιοι με τους αριθμούς x των θεωρητικών μαθημάτων της κατηγορίας Α, τα οποία έχουν παρακολουθηθεί, έτσι ώστε τα εργαστήρια να είναι συμβατά, με τα θεωρητικά μαθήματα.
 
Κατηγορία Γ: 3 Θεωρητικά Μαθήματα επιπέδων 2 ή 3. Οι φοιτητές επιλέγουν 3 θεωρητικά μαθήματα Χημείας, συμβατά με αυτά της Κατηγορίας Α που παρακολούθησαν και με κωδικούς 2xy ή 3xy. Τα μαθήματα θεωρούνται συμβατά όταν έχουν τον ίδιο αριθμό x.
 
Κατηγορία Δ: 2 Επιλογές. Οι φοιτητές επιλέγουν 2-3 μαθήματα Χημείας, που μπορεί να είναι: (α) Επιλογές του 4ου έτους Χημείας ή υποχρεωτικά μαθήματα με κωδικούς 4xy (με την έγκριση του διδάσκοντος καθηγητή, (β) Επιπρόσθετα μαθήματα της Κατηγορίας Α (κωδικοί 1xy), (γ) Επιπλέον εργαστήρια της Κατηγορίας Β με απαιτήσεις συμβατότητας (κωδικοί 2x0 ή 3x0) και (δ) Επιπρόσθετα μαθήματα της Κατηγορίας Γ με απαιτήσεις συμβατότητας (κωδικοί 2xy ή 3xy).