Ορισμένα από τα μαθήματα των δύο πρώτων ετών είναι ανοικτά για παρακολούθηση από φοιτητές άλλων τμημάτων σαν μαθήματα επιλογής. Αυτά τα μαθήματα είναι τα ακόλουθα:
  • ΧΗΜ 111 Αναλυτική Χημεία Ι (6 ECTS)
  • ΧΗΜ 121 Εισαγωγή στη Χημεία (6 ECTS)
  • ΧΗΜ 131 Οργανική Χημεία Ι (6 ECTS)
Για τους φοιτητές του Τμήματος Βιολογικών Επιστημών προσφέρονται τα ακόλουθα μαθήματα:
  • Εργαστήριο Οργανικής Χημείας για Βιολόγους (ΧΗΜ030)
  • Οργανική Χημεία για Βιολόγους (ΧΗΜ031)
Για τους φοιτητές των Τμημάτων Βιολογικών Επιστημών και Φυσικής, προσφέρεται το μάθημα:
  • ΧΗΜ 021 Εισαγωγή στη Χημεία (για Βιολόγους και Φυσικούς)
Για τους φοιτητές της Ιατρικής Σχολής, προσφέρεται το μάθημα:
  • ΧΗΜ022 Εισαγωγή στη Χημεία για Φοιτητές Ιατρικής
Με την αναμενόμενη αύξηση του ακαδημαϊκού προσωπικού στα επόμενα χρόνια, το Τμήμα Χημείας θα προσφέρει περισσότερα μαθήματα σε φοιτητές άλλων Τμημάτων.