• Φασματογράφος Πυρηνικού Μαγνητικού Συντονισμού (300 MHz ΝΜR)
 • Αέριος Χρωματογράφος
 • Υγρός Χρωματογράφος
 • Αγωγιμόμετρο
 • Πεχάμετρο
 • Διαθλασίμετρο
 • Φασματόμετρο Ατομικής Απορρόφησης
 • Φωτόμετρο Φλόγας
 • Φασματόμετρο Απορρόφησης Ορατού/Υπεριώδους (UV/Vis)
 • Φασματόμετρο Υπερύθρου (IR)
 • Περιστρεφόμενος Εξατμιστήρας
 • Σύστημα Ηλεκτροχημείας