Print

Secretariat and Administrative
Elena Aristotelous
Laura Hanson

Accounting Officer
Niki Kalyvitou

Technical Staff
Elena Iona
Emily Argyridou
Panagiotis Antreou
Savvas Savva

Computer Support
Georgia Stavrou, Assistant System Administrator