Κινέζικα για Ενήλικες 

Κινέζικα για Ενήλικες/Επίπεδο 1

 • Μέρες: Τρίτη & Πέμπτη
 • Ώρα: 6:30μ.μ - 8:00μ.μ
 • Διάρκεια: 15 εβδομάδες
 • Ημ/νία: 21 Ιανουαρίου μεχρι 07 Ιουνίου 2019 (45 ώρες)
 • Αριθμός μαθητών ανα τάξη: 7-15
 • Δίδακτρα: €210 + κόστος διδακτικού υλικού (για το προσωπικό του ΠΚ προσφέρεται έκπτωση στα δίδακτρα ύψους 50%)
 • Χώρος διεξαγωγής: Τρίτη (XWD 02, B207), Πέμπτη (XWD 02, 114)
Με την ολοκλήρωση των μαθημάτων Κινέζικης Γλώσσας-Επίπεδο 1, οι μαθητές θα μπορούν να παρακαθήσουν την εξέταση HSK/Επίπεδο 1.
 
Κινέζικα για Ενήλικες/Επίπεδο 2
 
 • Μέρες:Τρίτη & Πέμπτη  
 • Ώρα: 6:30μ.μ - 8:00μ.μ
 • Διάρκεια: 15 εβδομάδες
 • Ημ/νία: 21 Ιανουαρίου μεχρι 07 Ιουνίου 2019 (45 ώρες)
 • Προαπαιτούμενο: Κινέζικα για Ενήλικες/Επίπεδο 1
 • Αριθμός μαθητών ανα τάξη: 7-15
 • Δίδακτρα: €210 + κόστος διδακτικού υλικού (για το προσωπικό του ΠΚ προσφέρεται έκπτωση στα δίδακτρα ύψους 50%)
 • Χώρος διεξαγωγής: KOD 07, 018
Με την ολοκλήρωση των μαθημάτων Κινέζικης Γλώσσας-Επίπεδο 2, οι μαθητές θα μπορούν να παρακαθήσουν την εξέταση HSK/Επίπεδο 2.
 

Κινέζικα για Ενήλικες/Επίπεδο 3

 • Μέρες: Δευτέρα & Τετάρτη
 • Ώρα: 6:30μ.μ - 8:00μ.μ
 • Διάρκεια: 15 εβδομάδες
 • Ημ/νία: 21 Ιανουαρίου μεχρι 07 Ιουνίου 2019 (45 ώρες)
 • Προαπαιτούμενο: Κινέζικα για Ενήλικες/Επίπεδο 2
 • Αριθμός μαθητών ανα τάξη: 7-15
 • Δίδακτρα: €210 + κόστος διδακτικού υλικού (για το προσωπικό του ΠΚ προσφέρεται έκπτωση στα δίδακτρα ύψους 50%)
 • Χώρος διεξαγωγής: CI Conference room

Με την ολοκλήρωση των μαθημάτων Κινέζικης Γλώσσας-Επίπεδο 3, οι μαθητές θα μπορούν να παρακαθήσουν την εξέταση HSK/Επίπεδο 3

 

Κινέζικα για Ενήλικες/Επίπεδο 4 - 5

 • Μέρες: Δευτέρα & Τετάρτη
 • Ώρα: 6:30μ.μ - 8:00μ.μ
 • Διάρκεια: 15 εβδομάδες
 • Ημ/νία: 21 Ιανουαρίου μεχρι 07 Ιουνίου 2019 (45 ώρες)
 • Προαπαιτούμενο: Κινέζικα για Ενήλικες/Επίπεδο 3
 • Αριθμός μαθητών ανα τάξη: 7-15
 • Δίδακτρα: €210 + κόστος διδακτικού υλικού (για το προσωπικό του ΠΚ προσφέρεται έκπτωση στα δίδακτρα ύψους 50%)
 • Χώρος διεξαγωγής: XWD 02, B207

Με την ολοκλήρωση των μαθημάτων Κινέζικης Γλώσσας-Επίπεδο 4, οι μαθητές θα μπορούν να παρακαθήσουν την εξέταση HSK/Επίπεδο 4

 
 
Για περισσότερες πληροφορίες πατήστε εδώ.
Για το έντυπο αίτησης πατήστε εδώ.
Για καταβολή διδάκτρων ηλεκτρονικά παρακαλώ επισκεφθείτε τον σύνδεσμο https://www.jccsmart.com/e-bill/9356197
Για καταβολή διδάκτρων με μετρητά ή επιταγή παρακαλώ επικοινωνήστε με :