Έτος 2016
2016 chinese new year Εορτασμός Κινέζικου Νέου Έτους-2016  
2016 chinese poetry Απαγγελία Κινεζικής Ποίησης   
 
Έτος 2015
2015 chinese new yearΕορτασμός Κινέζικου Νέου Έτους-2015 (αρχείο)
 
Έτος 2014
2014 10years celebr
Φεστιβάλ Εορτασμού 10 χρόνων από την Ίδρυση του Ινστιτούτου Κομφούκιος στο ΠΚ
 
oct 2014
Εγκαίνια Ινστιτούτου Κομφούκιος
 
2014 kindergarten
Κινέζικη Τάξη στο Νηπιαγωγίο του ΠΚ