ΥΛΙΚΟ ΑΠΟ ΤΑΧΥΡΡΥΘΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΓΙΑ ΦΟΙΤΗΤΕΣ:
 
2017-18:
 
25η σειρά Ταχύρρυθμων Μαθημάτων Ανάπτυξης Δεξιοτήτων για Φοιτητές & Εισαγωγικά Μαθήματα της Βιβλιοθήκης.
 
24η σειρά Ταχύρρυθμων Μαθημάτων Ανάπτυξης Δεξιοτήτων για Φοιτητές & Εισαγωγικά Μαθήματα της Βιβλιοθήκης.
   1. Σκέψου Κριτικά-Συνεργάσου-Δράσε
   2. Mathematica και εφαρμογές
   3. Τρία βήματα μέχρι την πρώτη σου επιστημονική δημοσίευση  
   4. Γλώσσα του σώματος
   5. Δεξιότητες παρουσίασης
   6. Εισαγωγή στη Matlab - Εισαγωγή στο Simulink
   7. Η ανάπτυξη δεξιοτήτων παρουσίασης και επικοινωνίας σε ακαδημαϊκό και επαγγελματικό επίπεδο
 
 
Ταχύρρυθμα Εισαγωγικά Μαθήματα σε θέματα πληροφορικής για πρωτοετείς φοιτητές 2017-18:
   1. Παρουσίαση Λευτέρη Ζαχαρία, Υπηρεσία Πληροφορικής Υποδομής
   2. Παρουσίαση Μαρία Βράχα, Υπηρεσία Πληροφορικών Υποδομών
   3. Οδηγός Word 2010
   4. Οδηγός PowerPoint 2010
   5. Οδηγός Excel 2010
   6. Οδηγός Microsoft Office365 & OneDrive
   7. Εργαλεία Επικοινωνίας & Συνεργασίας - zimbra
   8. Οδηγός Blackboard για φοιτητές 
   9. Ασύρματα δίκτυα UCY wifi Eduroam
 2016-17:
 1. Εισαγωγή στη Matlab, 17 Σεπτεμβρίου 2016
 2. Συγγραφή ακαδημαϊκού δοκιμίου, 22 Οκτωβρίου 2016
 3. Μαθαίνοντας πώς να επικοινωνώ την επιστήμη μου, 2 Νοεμβρίου 2016
 4. Εισαγωγή στη Matlab, 21 Ιανουαρίου 2017
 5. Σκέψου Κριτικά-Συνεργάσου-Δράσε, 25 Ιανουαρίου 2017
 6. Εισαγωγή στην R (σημειώσεις, ασκήσεις, R file), 4 Μαρτίου 2017 
 2014-16:
2013-14:
   1. MATLAB: κεφάλαιο "Συμβολικά Μαθηματικά"
   2. Τεχνικές προφορικών παρουσιάσεων
   3. Συγγραφή ερευνητικών άρθρων προς δημοσίευση και δομή ερευνητικών παρουσιάσεων
   4. Οδηγοί χρήσης Βιβλιοθήκης
   5. LaTeX: παραδείγματα
   6. Εισαγωγή στο SPSS
   7. Αναζήτηση πηγών σε βάσεις δεδομένων και ετοιμασία βιβλιογραφίας, παραδείγματα
   8. Αποτελεσματική επικοινωνία με Powerpoint
   9. Μια σύντομη εισαγωγή στη MAPLE

 2011-13: 

   1. Εισαγωγή στη Matlab
   2. Αποτελεσματική χρήση της ελληνικής γλώσσας στον ακαδημαϊκό λόγο: φυλλάδιοπαρουσίαση, γλωσσικά λάθη, πρακτικός οδηγός, η τέχνη της γραφής
   3. LaTeX: η επαγγελματική μέθοδος δημιουργίας βιβλίων, διατριβών και ερευνητικών αναφορών παραδείγματα
   4. Δεξιότητες παρουσιάσεων
   5. Πώς να βελτιώσετε την απόδοσή σας στην αξιολόγηση: τεχνικές εξετάσεων και διαγωνισμάτων
   6. Πώς να βελτιώσετε την απόδοσή σας στην αξιολόγηση: τεχνικές γραφής εκθέσεων, αναφορών και εργασιών
   7. Αναζήτηση πηγών σε βάσεις δεδομένων και ετοιμασία βιβλιογραφίας
   8. Αρχαία ελληνική μετρική
   9. Matlab
   10. Αξιοποίηση σύγχρονων τεχνολογικών εργαλείων
   11. Δράμα στην εκπαίδευση: (παρουσίαση - δραστηριότητες)
   12. Διαχείριση χρόνου για φοιτητές πανεπιστημίου
   13. MATLAB - Εισαγωγή 
   14. Δεξιότητες παρουσιάσεων (παρουσίαση - έντυπο)
   15. Χρήση SPSS - προχωρημένο επίπεδο
   16. Ανάπτυξη βασικών δεξιοτήτων ανάγνωσης κειμένου σε άγνωστη ευρωπαϊκή γλώσσα
   17. Εισαγωγή στις Υπηρεσίες και στον Κατάλογο της Βιβλιοθήκης - Φυλλάδια - Αναζητώντας Βιβλία στα Ράφια, Οδηγός για τον Φοιτητή
   18. REFWORKS - χρήση Εργαλείου
   19. Εισαγωγή στη γλώσσα προγραμματισμού C#.NET
2008-10:
  1. Ανάπτυξη Βασικών Δεξιοτήτων Ανάγνωσης Κειμένου σε Άγνωστη Ευρωπαϊκή Γλώσσα
  2. Ανασκόπηση Επιστημονικής Βιβλιογραφίας σε Βάσεις Δεδομένων και στο Διαδίκτυο
  3. Εισαγωγή στη MAPLE