Υλικό από ταχύρυθμα μαθήματα για φοιτητές

ΥΛΙΚΟ ΑΠΟ ΤΑΧΥΡΡΥΘΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΓΙΑ ΦΟΙΤΗΤΕΣ:
 
2017-18:
 
Ταχύρρυθμα Εισαγωγικά Μαθήματα σε θέματα πληροφορικής για πρωτοετείς φοιτητές 2017-18:
 1. Παρουσίαση Λευτέρη Ζαχαρία, Υπηρεσία Πληροφορικής Υποδομής
 2. Παρουσίαση Μαρία Βράχα, Υπηρεσία Πληροφορικών Υποδομών
 3. Οδηγός Word 2010
 4. Οδηγός PowerPoint 2010
 5. Οδηγός Excel 2010
 6. Οδηγός Microsoft Office365 & OneDrive
 7. Εργαλεία Επικοινωνίας & Συνεργασίας - zimbra
 8. Οδηγός Blackboard για φοιτητές 
 9. Ασύρματα δίκτυα UCY wifi Eduroam
 2016-17:
 1. Εισαγωγή στη Matlab, 17 Σεπτεμβρίου 2016
 2. Συγγραφή ακαδημαϊκού δοκιμίου, 22 Οκτωβρίου 2016
 3. Μαθαίνοντας πώς να επικοινωνώ την επιστήμη μου, 2 Νοεμβρίου 2016
 4. Εισαγωγή στη Matlab, 21 Ιανουαρίου 2017
 5. Σκέψου Κριτικά-Συνεργάσου-Δράσε, 25 Ιανουαρίου 2017
 6. Εισαγωγή στην R (σημειώσεις, ασκήσεις, R file), 4 Μαρτίου 2017 
 2014-16:
2013-14:
 1. MATLAB: κεφάλαιο "Συμβολικά Μαθηματικά"
 2. Τεχνικές προφορικών παρουσιάσεων
 3. Συγγραφή ερευνητικών άρθρων προς δημοσίευση και δομή ερευνητικών παρουσιάσεων
 4. Οδηγοί χρήσης Βιβλιοθήκης
 5. LaTeX: παραδείγματα
 6. Εισαγωγή στο SPSS
 7. Αναζήτηση πηγών σε βάσεις δεδομένων και ετοιμασία βιβλιογραφίας, παραδείγματα
 8. Αποτελεσματική επικοινωνία με Powerpoint
 9. Μια σύντομη εισαγωγή στη MAPLE

 2011-13: 

 1. Εισαγωγή στη Matlab
 2. Αποτελεσματική χρήση της ελληνικής γλώσσας στον ακαδημαϊκό λόγο: φυλλάδιοπαρουσίαση, γλωσσικά λάθη, πρακτικός οδηγός, η τέχνη της γραφής
 3. LaTeX: η επαγγελματική μέθοδος δημιουργίας βιβλίων, διατριβών και ερευνητικών αναφορών παραδείγματα
 4. Δεξιότητες παρουσιάσεων
 5. Πώς να βελτιώσετε την απόδοσή σας στην αξιολόγηση: τεχνικές εξετάσεων και διαγωνισμάτων
 6. Πώς να βελτιώσετε την απόδοσή σας στην αξιολόγηση: τεχνικές γραφής εκθέσεων, αναφορών και εργασιών
 7. Αναζήτηση πηγών σε βάσεις δεδομένων και ετοιμασία βιβλιογραφίας
 8. Αρχαία ελληνική μετρική
 9. Matlab
 10. Αξιοποίηση σύγχρονων τεχνολογικών εργαλείων
 11. Δράμα στην εκπαίδευση: (παρουσίαση - δραστηριότητες)
 12. Διαχείριση χρόνου για φοιτητές πανεπιστημίου
 13. MATLAB - Εισαγωγή 
 14. Δεξιότητες παρουσιάσεων (παρουσίαση - έντυπο)
 15. Χρήση SPSS - προχωρημένο επίπεδο
 16. Ανάπτυξη βασικών δεξιοτήτων ανάγνωσης κειμένου σε άγνωστη ευρωπαϊκή γλώσσα
 17. Εισαγωγή στις Υπηρεσίες και στον Κατάλογο της Βιβλιοθήκης - Φυλλάδια - Αναζητώντας Βιβλία στα Ράφια, Οδηγός για τον Φοιτητή
 18. REFWORKS - χρήση Εργαλείου
 19. Εισαγωγή στη γλώσσα προγραμματισμού C#.NET
2008-10:
 1. Ανάπτυξη Βασικών Δεξιοτήτων Ανάγνωσης Κειμένου σε Άγνωστη Ευρωπαϊκή Γλώσσα
 2. Ανασκόπηση Επιστημονικής Βιβλιογραφίας σε Βάσεις Δεδομένων και στο Διαδίκτυο
 3. Εισαγωγή στη MAPLE