9ον Πρόγραμμα Προσανατολισμού και εκπαιδευτικά σεμινάρια 2018-19: 
ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ, τεύχος 60, Ιανουάριος 2019 (σελ. 23)
(1) Εκπαιδευτικά σεμινάρια για το Blackboard:
(α) Τετάρτη 19 Σεπτεμβρίου 2018, 14:00-15:15 - Παρουσιάσεις: Χρήση εργαλείων Blackboard από διδάσκοντες: παραδείγματα/case studies
Πρόγραμμα:
14:00-14:15, Εγγραφές & Καφές
14:15-14:35 Μαριάννα Κυπριανού, Ελένη Νικηφόρου, ΕΕΠ, Κέντρο Γλωσσών
14:35-14:55 Δημοκράτης Γ. Ε. Γρηγοριάδης, Επίκουρος Καθηγητής, Τμήμα Μηχανικών Μηχανολογίας και Κατασκευαστικής
14:55-15:15 Δώρα Λοϊζίδου, ΕΕΠ, Τμήμα Γαλλικών και Ευρωπαϊκών Σπουδών
Αίθουσα 018 (ισόγειο), ΚΟΔ07, Πανεπιστημιούπολη.
(β) Τετάρτη 26 Σεπτεμβρίου 2018, 14:00-17:00 - Εργαστήριο: Εισαγωγή στη Χρήση Blackboard
Θέματα:
-Παρουσίαση των ρόλων χρηστών στο Blackboard
-Γενικές λειτουργίες σχεδιαστή μαθήματος και διδάσκοντος
-Διαμόρφωση και προσαρμογή της σελίδας του μαθήματος 
-Εισαγωγή και προσαρμογή περιεχομένου
-Παρουσίαση χρήσης εργαλείων μαθήματος: Ανακοινώσεις, Ημερολόγιο, Web Links, Syllabus, Learning modules
Εκπαιδευτής: Γεώργιος Κάππος, Λειτουργός Μηχανογράφησης, Υπηρεσία Πληροφορικών Συστημάτων.
Εργαστήριο Β307 (υπόγειο -3), Κτήριο ΘΕΕ02 (ΜΑΣ)
(γ) Τετάρτη 17 Οκτωβρίου 2018, 12:00-15:00 - Εργαστήριο: Προχωρημένο Eπίπεδο στη Χρήση Blackboard - ΑΚΥΡΩΘΗΚΕ
(2) 6 & 7 Νοεμβρίου 2018,Πρόγραμμα διήμερου σεμιναρίου που θα καλύψει τα ακόλουθα θέματα:
Session 1-Coaching & mentoring to support learning
Session 2-Effective peer review to support enhancement
Session 3-Using Team Based Learning to enhance student engagement
Εκπαιδεύτρια: Dr. Lisa Hayes, Academic Developer, Plymouth University, UK.
Αίθουσα 018 (ισόγειο), ΚΟΔ07, Πανεπιστημιούπολη. 
(3) 16 Ιανουαρίου 2019, Τετάρτη 3-5μμ, Παρουσίαση των υπηρεσιών της Βιβλιοθήκης για τους διδάσκοντες:
Μέρος Α': Πληροφοριακές πηγές που παρέχει η Βιβλιοθήκη ΠΚ, συνδρομές που ενισχύουν το έργο της ακαδημαϊκής κοινότητας.
Μέρος Β': Ερευνητικά εργαλεία (Scopus, Web of Science, Google Scholar)
(θα ακολουθήσει σύντομη ξενάγηση της Βιβλιοθήκης)
Χώρος διεξαγωγής: Εργαστήριο 004 (ισόγειο), Κέντρο Πληροφόρησης - Βιβλιοθήκη «Στέλιος Ιωάννου»

Επιστροφή στην αρχική ιστοσελίδα για τις Εκπαιδευτικές Δραστηριότητες προς διδάσκοντες