ΠΚ 2004-2020

Απόσπασμα από τον Στρατηγικό Προγραμματισμό του Πανεπιστημίου Κύπρου 2004-2020, αναφορικά με το ΚΕ.ΔΙ.ΜΑ.

Προτείνεται όπως το Πανεπιστήμιο Κύπρου δημιουργήσει μηχανισμό για πιστοποίηση ποιότητας στη διδασκαλία (Quality Assurance). Το Συμβούλιο του Κέντρου Διδασκαλίας και Μάθησης θα πρέπει να καθορίσει τους στόχους του. Το Κέντρο θα πρέπει να μελετήσει μηχανισμούς αναγνώρισης και επιβράβευσης αριστείας στη διδασκαλία και να υποβάλει σχετική εισήγηση