Μήνυμα Καλωσορίσματος

Ο σκοπός του Κέντρου Διδασκαλίας και Μάθησης είναι η υποστήριξη/ανάπτυξη της διδασκαλίας/μάθησης, ούτως ώστε αυτή να ανταποκρίνεται στις σύγχρονες ανάγκες και σε διεθνώς συμβατά και ανταγωνίσιμα κριτήρια ποιότητας....περισσότερα

Διευθυντής/ντρια ΚΕ.ΔΙ.ΜΑ.

 

Τρέχουσες δραστηριότητες ΚΕ.ΔΙ.ΜΑ.:
(1) Βραβείο Ποιοτικής Διδασκαλίας: Απονομή Ιούνιο 2017 (αιτήσεις μέχρι Φεβρουάριο 2017)
(2) Ταχύρρυθμα Μαθήματα για Φοιτητές: Εαρινό Εξάμηνο (21 Ιαν. - 4 Μαρτίου 2017)
(3) Ερωτηματολόγια Αξιολόγησης Μαθημάτων: Οι αξιολογήσεις μαθημάτων για το Χειμερινό Εξάμηνο 2016-17 έχουν λήξει. Τα αποτελέσματα είναι διαθέσιμα στους διδάσκοντες από τις 10 Ιανουαρίου 2017.
a1a3a2