Γενικές Πληροφορίες

Στο Γραφείο του Διευθυντή Διοίκησης και Οικονομικών, του οποίου προϊστάμενος είναι ο ίδιος ο Διευθυντής Διοίκησης και Οικονομικών, απασχολούνται σήμερα 21 άτομα.

 
Στο Γραφείο του Διευθυντή Διοίκησης και Οικονομικών υπάγεται ο Τομέας Στρατηγικού Σχεδιασμού, Επιχειρησιακής Ανάπτυξης και Διασφάλισης Ποιότητας με 4 Γραφεία, τα εξής:
καθώς και το Γραφείο Στήριξης του Διευθυντή Διοίκησης και Οικονομικών (βλέπε Οργανόγραμμα).