ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΣΑΡΡΗΣ
ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΣΑΡΡΗΣ
APOSTOLOS SARRIS
...
ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ/ΡΙΑ
Τμήμα Ιστορίας και Αρχαιολογίας
Ερευνητική Μονάδα Αρχαιολογίας
Γλάδστωνος 12
Παράρτημα (Γλάδστωνος 30), 1ος όροφος
0030-6944789404
00357 22 893572
-

Προσωπικό Προφίλ

 
 
 

Profile Information

 
 
 _________________________________________________________________________________________

              Education

 

Academic1Academic2

Other Activities

 

 

 

 

 Professional Interests

 

Research projects 2020

 
Published Articles in Scientific Journals [ 2016-2020]
 
 

2020.

 

Jour_115

Küçükdemi̇rci̇, M. & Sarris, A. 2020. Deep Learning Based Automated Analysis of Archaeo-geophysical Images. Archaeological Prospection, DOI10.1002/arp.1763.

2019.

 

Jour_114

Agapiou, A. & Sarris, A. 2019. Working with Gaussian Random Noise for Multi-Sensor Archaeological Prospection: Fusion of Ground Penetrating Radar Depth Slices and Ground Spectral Signatures from 0.00 m to 0.60 m below Ground Surface, Remote Sensing. 2019, 11(16), 1895; pp. 1-22. doi:10.3390/rs11161895 

Jour_113

Chatzitoulousis, St., Vlasidis, Vl., Sarris, A., Efkleidou, K., Kotjabopoulou, E., Papadopoulos, N., Argyriou, N., Donati, J., Manataki, M. and Trapero-Fernandez, P. 2019. Records and Transformations of Memories in the Cultural Landscape of Idomeni (Kilkis, Northern Greece), Open Archaeology, 5 (1): 563-585. https://doi.org/10.1515/opar-2019-0035

Jour_112

Pakkanen, J., Lentini, M. C., Sarris, A, Tikkala, E. &Manataki, M. 2019. Recording and Reconstructing the Sacred Landscapes of Sicilian Naxos. Open Archaeology 5, 416–433. 5. 416-433. 10.1515/opar-2019-0026.

Jour_111

Ravankhah, M., de Wit, R., Argyriou, A.V., Chliaoutakis, Α. Revez, M J., Birkmann, J., Žuvela-Aloise, M., Sarris, Α., Tzigounakι, Α. and Giapitsoglou, K. 2019. Integrated Assessment of Natural Hazards, Including Climate Change’s Influences, for Cultural Heritage Sites: The Case of the Historic Centre of Rethymno in Greece, International Journal of Disaster Risk Science. V10 (36), pp. 1-19, SSN: 2095-0055 (Print) 2192-6395 (Online), https://doi.org/10.1007/s13753-019-00235-z

Jour_110

Déderix, S., Papadimitriou, N., Balitsari, A., Cantoro, G., Efstathiou, A., Manataki, M., Nazou, M., Sarris, A., and Laffineur, R. 2019. Thorikos Report 12: Prehistoric Thorikos – Preliminary report on the 2018 and 2019 fieldwork campaigns.

Jour_109

Simon, F-X, Tabbagh., A. Donati, J. & Sarris, A., Permittivity mapping in the VLF–LF range using a multi-frequency EMI device: first tests in archaeological prospection, European Association of Geoscientists & Engineers, Near Surface Geophysics, 2019, 17, 27–41 
 

2018.

 

Jour_108

Noviello, M., Cafarelli, B., Calculli, C., Sarris, A. & Mairota P. Investigating the distribution of archaeological sites: multiparametric vs probability models and potentials for remote sensing data. Journal of Applied Geography, v95, pp. 34-44, 2018.

Jour_107

Agapiou, A. & Sarris, A. Beyond GIS Layering: Challenging the (Re)use and Fusion of Archaeological Prospection Data Based on Bayesian Neural Networks (BNN), Remote Sensing, 2018, 10, 1762, pp.2-22 

Jour_106

Praet, M., Sarris, A., Déderix, S. & Verdonck, L., Geophysical Investigations, in Exploring Thorikos, edited by Roald F. DOCTER and Maud WEBSTER, Ghent University, Department of Archaeology, published by the section of Mediterranean Archaeology, Ghent University, Sint-Pietersnieuwstraat 35, B-9000 Gent, Belgium.

Jour_105

Cerra, D, Agapiou, A. Cavalli, R.M., Sarris, A. An Objective Assessment of Hyperspectral Indicators for the Detection of Buried Archaeological Relics. Remote Sensing 2018, Special Issue Advances in Remote Sensing for Archaeological Heritage,  10 (4), 500. doi:10.3390/rs10040500. EDITOR’s CHOICE.

 
 

2017.

 

Jour_104

Argyriou, A.V., Teeuw, R.M. Soupios, P. and Sarris, A. 2017. Neotectonic control on drainage systems: GIS-based geomorphometric and morphotectonic assessment for Crete, Greece, Journal of Structural Geology, Available online 7 October 2017, ISSN 0191-8141

Jour_103

Donati, J., Sarris, A., Papadopoulos, N., Kalayci, T., Simon, F-X. & Manataki, M., Moffat, I & Cuenca-Garcia, C., A regional approach to Ancient Urban Studies in Greece Trhough Multi-Settlement Geophsyical Survey, Journal of Field Archaeology, Vol. 42 (5), 2017: 450-467.

Jour_102

Kalayci, T., Simon, F-X. & Sarris, A., A Manifold Approach for the Investigation of Early and Middle Neolithic Settlements in Thessaly, Greece, Geosciences, 7:79, pp. 1-24, 2017 

Jour_101

Parkinson, W.A., Gyucha, A., Karkanas, P., Papadopoulos, N., Tsartsidou, G., Sarris, A., Duffy, P. & Yerkes, R., A Landscape of Tells: Geophysics and Microstratigraphy at Two Tell Sites on the Great Hungarian Plain, Journal of Archaeological Science – Reports. 

Jour_100

Sarris, A. Remote Sensing & Prospection. SAS BULLETIN, Newsletter for the Society of Archaeological Sciences. V.40, No 3, 2017, pp. 26-29.

Jour_99

Argyriou, A.V., Teeuw, R.M. and Sarris, A. 2017. GIS-based landform classification of Bronze Age archaeological sites on Crete Island. PLOS ONE 12(2): e0170727. doi: 10.1371/journal.pone.0170727: OPEN ACCESS - http://journals.plos.org/plosone/article?id=10.1371/journal.pone.017072

Jour_98

Sarris, A. & Papadopoulos, N. La prospection du secteur Ouest : la géophysique. In PROGRAMME VILLE DE DELPHES, CAMPAGNE 2014, Bulletin de Correspondance Hellénique (BCH).          

Jour_97

Agapiou, A., Lysandrou, V., Sarris, A., Papadopoulos, N. & Hadjimitsis,D.,  Enhancement of satellite multispectral images based on GPR data for the investigation of buried concealed archaeological remains, SPECIAL ISSUE “Remote Sensing and Geosciences for Archaeology”, Geosciences, 7:40-59. 2017.http://www.mdpi.com/2076-3263/7/2/40/pdf

2016.

          

Jour_96

Donati, J. & Sarris, A., 2016. Geophysical Survey in Greece: Recent Developments, Discoveries and Future Prospects, Archaeological Reports, Society for the Promotion of Hellenic Studies and the British School at Athens, 62:63-76.

Jour_95

Agapiou, A., Alexakis, D., Sarris, A., Hadjimitsis, D., Colour to Grayscale Pixels: Re-seeing Grayscale Archived Aerial Photographs and Declassified Satellite CORONA Images Based on Image Fusion Techniques, Archaeological Prospection, 2016. Volume 23, Issue 4. Pages 231–241

Jour_94

Agapiou, A., Papadopoulos, N. & Sarris, A., Detection of olive oil mill waste (OOMW) disposal areas using high resolution GeoEye’s OrbView-3 and Google Earth images, Open GeoSciences, No 8:700–710, 2016.

Jour_93

Kalayci, T. and Sarris, A., Multi-Sensor Geomagnetic Prospection: A Case Study from Neolithic Thessaly, Greece, Remote Sensing 8(11), 966, 2016, doi: 10.3390/rs8110966, OPEN ACCESS: http://www.mdpi.com/2072-4292/8/11/966/html. FEATURE PAPER        

Jour_92

Argyriou, A.V., Teeuw, R. M., Rust, D. & Sarris, A., GIS Multi-criteria Decision Analysis for Assessment and Mapping of Neotectonic Landscape Deformation: A Case Study from Crete, Geomorphology,  253, pp. 262-274, 2016.

Science Direct Top 10 list of "Hot Topics" for Earth and Planetary Sciences / Geomorphology (October to December 2015).

http://top25.sciencedirect.com/subject/earth-and-planetary-sciences/9/journal/geomorphology/0169555X/archive/67/          

Jour_91

Alexakis, D. D., Sarris, A., Kalaitzidis, Ch., Papadopoulos, N. & Soupios, P., 2016. Integrated use of satellite remote sensing, GIS, and ground spectroscopy techniques for monitoring olive oil mill waste disposal areas on the island of Crete, Greece, International Journal of Remote Sensing, 37:3, 669-693.

Jour_90

Argyriou, A., Sarris, A & Teeuw, R., Using Geoinformatics and Geomorphometrics to Quantify the Geodiversity of Crete, Greece. International Journal of Applied Earth Observations and Geoinformation, 2016, v. 51, pp. 47-59, DOI 10.1016/j.jag.2016.04.006.      

Jour_89

Doula, M. K., Sarris, A., Hliaoutakis, A., Kydonakis, A., Papadopoulos, S.S. and Argyriou, L., Building a Strategy for soil Protection at Local and Regional Scale – The Case of Agricultural Wastes Landspreading, Environmental Monitoring and Assessment, 2016, 188:141.     

Jour_88

Agapiou, A., Papadopoulos, N. & Sarris, A., Monitoring Olive Mills Waste Disposal Areas in Crete Using Very High Resolution Satellite Data. The Egyptian Journal of Remote Sensing and Space Sciences, EJRS141, 2016           

Jour_87

Simon, F-X, Tabbagh, A., Donati, J. & Sarris, A., 2016. Permittivity mapping in the VLF-LF range using a multi-frequency 1 EMI device: first tests in archaeological prospection, Journal of Applied geophysics.

Jour_86

Bintliff, J., Noordervliet, B., van Zwienen, J., Donnelan, L., Sarri, K., Stissi, V., van der Enden, M., Peeters, D., Meens, A., Bes, Ph., Vionnis, A., Loizou, Chr., Sarris, A., Meyer, C. and Forbes, H., 2016. Leiden Ancient Cities of Boeotia Project: The 2015-Spring 2016 Seasons, Journal of the Netherlands Institute at Athens, Phar os 22 (2):1-15.

Jour_85

Cerra, D., Agapiou, A. & Sarris, A., Hadjimitsis, D.  Assessment of Hyperspectral Indicators for the Detection of Buried Archaeological Remains, Journal of Archaeological Sciences, 2017

Jour_84

Donati, C. J. & Sarris, A., Evidence for Two Planned Greek Settlements in the Peloponnese from Satellite Remote Sensing, American Journal of Archaeology, 120:361-398.    

 
   
 
 Books and Published Articles in Books [ 2016-2020]
 

2020.

 

BOOK_50

Sarris. A., 2020. Processing and analyzing Geophysical Data. In Archaeological Spatial Analysis: A Methodological Guide, ed. by Mark Gillings, Piraye Hacıgüzeller and Gary Lock, 1st Edition (January 29, 2020), Routledge, pp. 376-407, ISBN 9780815373230 - CAT# K338400..

2019.

 

BOOK_49

Ravankhah, M., de Wit, R., Revez, M., Chliaoutakis, A., Argyriou, A., Pinto, I., Brum, P., Žuvela-Aloise, M., Sarris, A., Birkmann, J., Anwar, A. and Heeley, J., 2019. Chapter 2. Risk Assessment and Risk Management for the Protection of Cultural Heritage, in Cultural Heritage Resilience Against Climate Change and Natural Hazards. Methodologies, Procedures, Technologies and Policy Improvements Achieved by Horizon 2020 - 700191 STORM Project, edited by Vanni Resta, Borissovitch Andrei Utkin, Filipa Mascarenhas Neto, Charalampos Z Patrikakis. Pisa University Press,  ISBN: 978-883339-2394, pp. 55-88.

BOOK_48

Utkin, A., Argyriou, L., Bexiga, V., Boldrighini, F., Cantoro, G., Chaves, P., Drygiannakis, M., Giapitsoglou, K., Governatori, G., Manataki, M., Marsella, S., Marzoli, M., Oikonomou, D., Papadopoylos, G. N., Santamaria, U., Sarris, A., Tzigounaki, A., Uckan, E., Vlachakis, G., Williamson, R., Akbas, B. and Cakır, F. 2019. Chapter 3. Advanced Sensing and Information Technologies for Timely Artefact Diagnosis, in Cultural Heritage Resilience Against Climate Change and Natural Hazards. Methodologies, Procedures, Technologies and Policy Improvements Achieved by Horizon 2020 - 700191 STORM Project, edited by Vanni Resta, Borissovitch Andrei Utkin, Filipa Mascarenhas Neto, Charalampos Z Patrikakis. Pisa University Press,  ISBN: 978-883339-2394, pp. 89-142.

BOOK_47

Gugliandolo, E., Williamson, J. R., Ravankhah, M., Chliaoutakis, A., Argyriou, A., Sarris, A. and Argyriou, L. 2019. Chapter 4. Data Management for Situational Awareness Enabling Efficient Monitoring and Preservation of CH Sites. in Cultural Heritage Resilience Against Climate Change and Natural Hazards. Methodologies, Procedures, Technologies and Policy Improvements Achieved by Horizon 2020 - 700191 STORM Project, edited by Vanni Resta, Borissovitch Andrei Utkin, Filipa Mascarenhas Neto, Charalampos Z Patrikakis. Pisa University Press,  ISBN: 978-883339-2394, pp.  143-172.

2018.

 

BOOK_46

Sarris, A., Manataki, M. & Dederix, S., Geophysical Investigations at Sissi 2015-2016, in AEGIS 13:  Excavations at Sissi IV. Preliminary Report on the 2015-2016 Campaigns, ed. by J. Driessen & M. Anastasiadou, I. Caloi, T. Claeys, S. Déderix, M. Devolder, S. Jusseret, C. Langohr, Q. Letesson, I. Mathioudaki, O. Mouthuy, A. Schmitt, Presses universitaires de Louvain, Louvain-la-Neuve, 2018, pp.43-58.

2017.

 

BOOK_45

Sarris, A., Kalogiropoulou, E., Kalayci, T. & Karimali, L. (eds.), 2017. Communities, Landscapes, and Interaction in Neolithic Greece. Proceedings of International Conference, Rethymno 29-30 May 2015. Ann Arbor, MI: International Monographs in Prehistory. 2017.

BOOK_44

Doula, K. M., Kouloumbis, P., Sarris, A., Hliaoutakis, A., Papadopoulos S. N. and Kydonakis, A., Reuse of Sewage Sludge on soil: Terms, Preconditions and Monitoring. In WASTE and WASTE MANAGEMENT.  Municipal Solid Waste. Management Strategies, Challenges and Future Directions, ed. by Nikolaos Tzortzakis, NOVA Science Publishers, Inc., New York, 2017. https://www.novapublishers.com/catalog/product_info.php?products_id=61735

BOOK_43

Doula, M., Mereno-Ortego, J.L., Tinivella, F., Inglezakis, V., Sarris, A and Komnitsas K., Olive Mill Waste: Recent Advances for the Sustainable Development of Olive Oil Industry. In: Charis M. Galanakis, editors: Olive Mill Waste, Oxford: Academic Press; 2017, p. 29-56.

BOOK_42

Sarris, A., Kalayci, T. and Moffat, I., An Introduction to Geophysical Methods within Digital Geoarchaeology, in Digital Geoarchaeology - New Technologies for Interdisciplinary Human-Environmental Research, ed. By Christoph Siart, Markus Forbiger and Olaf Bubenzer, Springer series on 'Natural Sciences in Archaeology' (http://www.springer.com/series/3703)

BOOK_41

Watrous, L. V., Buell, D.M., Kokinou, E., Soupios, P., Sarris, A., Beckmann, S., Rethemiotakis, G., Turner, L. A., Gallimore, S., and Hammond, M.D., and contributions by Iao, K., Heimroth, A and Erickson, B., The Galatas Survey: The Socio-Economic and Political Development of a Contested Territory in Central Crete during the Neolithic-Ottoman Periods, REHISTORY MONOGRAPHS 55, INSTAP Academic Press, Philadelphia, Pennsylvania, 2017

BOOK_40

Cantoro, G., Agapiou, A. Déderix S. and Sarris, A. "Chapitre 4. Numérisation 3D du Bâtiment Dessenne", in M. Devolder and I. Caloi, Le Bâtiment Dessenne dans l'établissement protopalatial de Malia, series Etudes crétoises of the French School at Athens.

2016.

 

BOOK_39

Σαρρής, Α., Παπαδόπουλος, Ν., Kalayci, T., Αργυρίου, Ν., Συμιρδάνης, Κ. και Νίκας, Ν., Κεφάλαιο 5. Γεωφυσικές Έρευνες στον Αρχαιολογικό Χώρο των Προϊστορικών τύμβων Βρανά- Μαραθώνα, Στον Τόμο ΜΕΛΕΤΗ ΠΡΟΙΣΤΟΡΙΚΩΝ ΤΥΜΒΩΝ ΒΡΑΝΑ ΜΑΡΑΘΩΝΟΣ, Ed. By Μ. Παντελίδου Γκόφα, G. Touchais, Α. Φιλίππα-Touchais και Ν. Παπαδημητρίου. Πρακτικά της Εν Αθήναις Αρχαιολογικής Εταιρείας του Έτους 2016, σελ. 53-56 και  61-62. 2016.

BOOK_38

Sarris, A., Geophysics, Encyclopedia of GeoArchaeology, ed. by Allan S. Gilbert, Part of the series Encyclopedia of Earth Sciences Series, Springer, pp 323-326. 2016. http://link.springer.com/referencework/10.1007%2F978-1-4020-4409-0

BOOK_37

Doula K. M. & Sarris, A., Soil Environment. In Stavros G. Poulopoulos and VassilisJ. Inglezakis, Environment and Development. Basic Principles, Human Activities, and Environmental Implications, Elsevier, Amsterdam, Netherlands, 2016: 213-286.

BOOK_36

Sarris, A. Geophysical studies at Mt. Lykaion (Chapter 12), in Volume I:  Mt. Lykaion Studies:  Introduction, Literary and Epigraphical sources, Topography, History, Geology, Geophysics, Ethnography, eds. David Gilman Romano and Mary E. Voyatzis. American School of Classical Studies at Athens.

 
Publications in Proceeding Volumes [2016-2020]
 

2019.

 

Proc_137

Sarris, A., Papadopoulos, N., Dederix, S, Driessen, J., Dirix, Th. and Merkouri, Chr., The Quest of the Grave of Andreas Vesalius in Zakynthos, in Kyriakidis P., Agapiou A. & Lysandrou V. (Eds) 2019. Spreading Excellence in Computer Applications for Archaeology and Cultural Heritage. Proceedings of the 3rd Conference on Computer Applications and Quantitative Methods in Archaeology Greek Chapter (CAA-GR) Limassol, 18-20 June 2018. ISBN 978-9963-697-36-6, pp. 11-18.

Proc_136

Sarris, A., Papadopoulos, Argyriou, N., Donati, J., Manataki, M., Trapero-Fernandez, P., Chatzitoulousis, S., Stefanidis, K., Parcharidou, M. and Tsioumas, M., Underground Images from the Cultural Landscape of Eidomeni, in Kyriakidis P., Agapiou A. & Lysandrou V. (Eds) 2019. Spreading Excellence in Computer Applications for Archaeology and Cultural Heritage. Proceedings of the 3rd Conference on Computer Applications and Quantitative Methods in Archaeology Greek Chapter (CAA-GR) Limassol, 18-20 June 2018. ISBN 978-9963-697-36-6, pp. 2-10.

Proc_135

Hliaoutakis, A., Chalkiadakis, G. & Sarris, A. Employing agent-based modeling to study the impact of the Theran eruption on Minoan society, in Kyriakidis P., Agapiou A. & Lysandrou V. (Eds) 2019. Spreading Excellence in Computer Applications for Archaeology and Cultural Heritage. Proceedings of the 3rd Conference on Computer Applications and Quantitative Methods in Archaeology Greek Chapter (CAA-GR) Limassol, 18-20 June 2018. ISBN 978-9963-697-36-6, pp. 139-148.

2018.

 

Proc_134

Sarris, A., J. C. Donati, T. Kalaycı, Μανατάκη, Μ., Moffat, I., Cantoro, G., Αργυρίου, Ν., Νίκας, Ν., Ευσταθίου, Σ., Ροντήρη, Β., Αγνουσιώτης, Δ., Ευσταθίου, Δ., Σταμέλου, Ε., Reinders, R., Stissi, V., Dijkstra, T. & Haymans, E. 2016. Αποκαλύπτοντας την αρχαία Άλο μέσω επίγειων και δορυφορικών τεχνικών.  Πρακτικά Ε΄ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΑΛΜΥΡΙΩΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ, Α Χ Α Ι Ο Φ Θ Ι Ω Τ Ι Κ Α Ε ΄ , 14-18 Οκτωβρίου 2016. Αλμυρός, Ελλάδα, σελ. 75-86.

Proc_133

Ροντήρη, Β., Βουζαξάκης, Κ., Σαρρής, Α., Reinders, R., Wijnen, M. &  Καρίμαλη, Ε., Αλμυριώτικη Μαγούλα: Τα «μυστικά» μιας νεολιθικής θέσης.  Ε΄ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΑΛΜΥΡΙΩΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ, Α Χ Α Ι Ο Φ Θ Ι Ω Τ Ι Κ Α Ε ΄ , 14-18 Οκτωβρίου 2016. Αλμυρός, Ελλάδα. σελ. 167-178.

Proc_132

Sarris, A., Papadopoulos, N., Seferou, P., Kokkinou, E., Papadopoulos, E. & Soupios, P., Geophysical Prospection of Archaeological Areas in Urban Centers of Crete, ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΑ ΙΑ΄ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΚΡΗΤΟΛΟΓΙΚΟΥ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ (ΡΕΘΥΜΝΟ, 21-27 ΟΚΤΩβΡΙΟΥ 2011), Τόμος Α2.1: Τμήμα Αρχαιολογικό, Επιμέλεια τόμου: Ειρήνη Γαβριλάκη, Ιστορική και Λαογραφική Εταιρεία Ρεθύμνης, Ρέθυμνο 2018, σελ. 105-123.

Proc_131

Ravankhah, M., João Revez, M., de Wit, R.,  Vaz Pinto, I., Argyriou, N., Hliaoutakis, A.,  Brum, P., Žuvela-Aloise, M., Sarris, A.,   Birkmann, J., Magalhães, A. P., Pradeep, N., Coghi, P., Resta  V. and Boi, S., A methodological framework to assess disaster risks at cultural heritage sites: the case of the Roman Ruins of Tróia, 8th International Conference on Building Resilience – ICBR Lisbon’2018.

2017.

 

Proc_130

Dederix, S. and Sarris, A.. Μετακινήσεις και Αλληλεπιδράσεις στην Προ-Ανακτορική Νότια-κεντρική Κρήτη (Movement and Interactions in Prepalatial south-central Crete). Proceedings of the 12th International Songress of Cretan Studies, ISBN 978-960-9480-35-2, 12iccs.proceedings.gr,  ΕΤΑΙΡΙΑ ΚΡΗΤΙΚΩΝ ΙΣΤΟΡΙΚΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ - ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΜΟΥΣΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ, https://12iccs.proceedings.gr/el/proceedings/category/38/32/195.

Proc_129

Noviello, M., Cafarelli, B., Calculli, C., Sarris, A. & Mairota, P. 2016. Species Distribution Models for the Investigation of Neolithic Sites in the Tavoliere Plain (Southern Italy). In Vavouranakis, G., Katsianis, M., Papadatos, I., Mouliou, M. and Petridis, P. (Eds) 2017. Digital pasts for the present. Proceedings of the 2nd conference on Computer Applications and Quantitative Methods in Archaeology Greek Chapter (CAA-GR) Athens, 22-23 December 2016. Athens: Department of History and Archaeology - National and Kapodistrian University of Athens, pp. 57-61. ISBN: 978-618-81101-8-2. 

Proc_128

Argyriou, A. & Sarris, A., 2016. Geoinformatic approaches to assess the landform characteristics of Minoan settlements and characterize the water management in Bronze Age Crete. In Vavouranakis, G., Katsianis, M., Papadatos, I., Mouliou, M. and Petridis, P. (Eds) 2017. Digital pasts for the present. Proceedings of the 2nd conference on Computer Applications and Quantitative Methods in Archaeology Greek Chapter (CAA-GR) Athens, 22-23 December 2016. Athens: Department of History and Archaeology - National and Kapodistrian University of Athens, pp. 51-56. ISBN: 978-618-81101-8-2. 

Proc_127

Sarris, A., Kalayci, T., Papadakis, M., Nikas, N., Mori, M., Farinetti, E., Slapšak, B. & Bintliff, J., Exploring the Urban Fabric of Ancient Haliartos, Boeotia (Greece) through Remote Sensing Techniques. 12th International Conference of Archaeological Prospection, ed. by Benjamin Jennings, Christopher Gaffney, Thomas Sparrow and Sue Gaffney.The University of Bradford. Archaeopress Archaeology, Oxuniprint, Oxford. Pp. 203-205. 2017.

Proc_126

Sarris, A., Manataki, M., Déderix, S. & Driessen, J. Revealing the Structural Details of the Minoan Settlement of Sissi, E. Crete, through Geophysical Investigations. 12th International Conference of Archaeological Prospection, ed. by Benjamin Jennings, Christopher Gaffney, Thomas Sparrow and Sue Gaffney.The University of Bradford. Archaeopress Archaeology, Oxuniprint, Oxford. Pp. 205-208. 2017.

2016.

 

Proc_125

Simyrdanis, K., Papadopoulos, N., Kirkou, S., Sarris, A., Tsourlos, P. (2014). Monitoring of olive oil mills’ wastes using electrical resistivity tomography techniques. Proc. SPIE 9229, Second International Conference on Remote Sensing and Geoinformation of the Environment (RSCy2014), 92291P, 2014; doi:  10.1117/12.2066298.     

Proc_124

Armstrong, K., Tsigonaki, Ch., Sarris, A. & Coutsinas, N., Site Location Modelling and Prediction on Early Byzantine Crete: Methods employed, challenges encountered, Session on 5D Predictivity and postdictivity in archaeology. In S. Campana, R. Scopigno, G. Carpentiero & M. Cirillo (eds) CAA 2015 KEEP THE REVOLUTION GOING. Proceedings of the 43rd Annual Conference on Computer Applications and Quantitative Methods in Archaeology. Oxford: Archaeopress. ISBN 9781784913389. pp. 659-668. 2016      

Proc_123

Chliaoutakis, A., Sarris, A., & G. Chalkiadakis. An application of Agent-based model and GIS in Minoan Crete. In S. Campana, R. Scopigno, G. Carpentiero & M. Cirillo (eds) CAA 2015 KEEP THE REVOLUTION GOING. Proceedings of the 43rd Annual Conference on Computer Applications and Quantitative Methods in Archaeology. Oxford: Archaeopress. ISBN 9781784913389. pp. 479-488. 2016      

Proc_122

Cantoro G., Tsigonaki, Ch., Armstrong, K and Sarris, A., Integrating low altitude with satellite and airborne aerial images: photogrammetric documentation of Early Byzantine settlements in Crete, Session on Remote Sensing - Low Altitude Aerial Photography for archaeology. In S. Campana, R. Scopigno, G. Carpentiero & M. Cirillo (eds) CAA 2015 KEEP THE REVOLUTION GOING. Proceedings of the 43rd Annual Conference on Computer Applications and Quantitative Methods in Archaeology. Oxford: Archaeopress. ISBN 9781784913389. pp. 963-970. 2016          

Proc_121

Sarris, A., Chliaoutakis, A., Dederix, S. & Donati, J.C., 2016. Reconstructing Archaeo-landscapes: Myth Versus Reality, BAR S2780 Proceedings of the 6th Symposium of the Hellenic Society for Archaeometry, Edited by E. Photos-Jones in collaboration with Y. Bassiakos, E. Filippaki, A. Hein, I. Karatasios, V. Kilikoglou and E. Kouloumpi.  British Archaeological Reports Ltd, pp. 195-200.