ΓΙΩΡΓΟΣ ΠΑΠΑΝΤΩΝΙΟΥ
ΠΑΠΑΝΤΩΝΙΟΥ ΓΙΩΡΓΟΣ
PAPANTONIOU GIORGOS
...
-
Τμήμα Ιστορίας και Αρχαιολογίας
Ερευνητική Μονάδα Αρχαιολογίας
Γλάδστωνος 12
-
-
-
https://ucy.academia.edu/GiorgosPapantoniou

Προσωπικό Προφίλ

FOR THE ENGLISH VERSION OF THIS PAGE, CLICK "PROFILE INFORMATION" ABOVE
 
Ο Γιώργος Παπαντωνίου εργάζεται ως διακεκριμένος ερευνητής στο πρόγραμμα ‘Unlocking the Sacred Landscapes of Cyprus’ (UnSaLa-CY) που χρηματοδοτείται από το Ίδρυμα Έρευνας και Καινοτομίας Κύπρου (RESTART 2016–2020, Excellence Hubs). Υπήρξε μεταδιδακτορικός ερευνητής στο Ινστιτούτο Κλασικής Αρχαιολογίας του Πανεπιστημίου της Βόννης. Αποφοίτησε το 2003 από το Τμήμα Ιστορίας και Αρχαιολογίας του Πανεπιστημίου Κύπρου με βαθμό πτυχίου Άριστα. Του απονεμήθηκε ο τίτλος του διδάκτορα Κλασικών Σπουδών από το Πανεπιστήμιο του Δουβλίνου (Trinity College) το 2008. Υπήρξε υπότροφος του Centre for Mediterranean and Near Eastern Studies, Trinity College Dublin, του Ιδρύματος Κρατικών Υποτροφιών Κύπρου, του Ιδρύματος Α. Γ. Λεβέντης, της Γαλλικής Σχολής Αθηνών, καθώς και της Ιρλανδικής Κυβέρνησης (Irish Research Council/Marie-Curie Postdoctoral Fellow). Έχει εργαστεί ως αρχαιολογικός λειτουργός στο Τμήμα Αρχαιοτήτων Κύπρου, και ως επισκέπτης λέκτορας και ερευνητής στα Τμήματα Ιστορίας και Αρχαιολογίας του Πανεπιστημίου Κύπρου και Κλασσικών Σπουδών του Πανεπιστημίου του Δουβλίνου (Trinity College), καθώς και ως Συνεργαζόμενο Εκπαιδευτικό Προσωπικό στο Ανοικτό Πανεπιστήμιο Κύπρου. Κατέχει επίσης τον τίτλο του Visiting Research Fellow στο Πανεπιστήμιο του Δουβλίνου (Trinity College).
Τα ευρύτερα του ενδιαφέροντα κινούνται στο χώρο των αρχαίων ιερών και της θρησκείας, στην αλληλεπίδραση μεταξύ εξουσίας και ιδεολογίας,  στην αρχαιολογία του τοπίου, και στις προσεγγίσεις στην τέχνη και εικονογραφία στο Μεσογειακό χώρο από την Εποχή του Χαλκού μέχρι και την Ύστερη Αρχαιότητα.
I – Monographs/Books (peer-reviewed)
 1. Papantoniou, G. (in preparation). Salamis. From Enkomi to Famagusta. London: Routledge

[proposal peer-reviewed and accepted; contract signed]

           2. Papantoniou, G. 2012. Religion and Social Transformations in Cyprus. From the Cypriot Basileis to the Hellenistic Strategos. Mnemosyne Supplements 347. Leiden: Brill

Book Launch and Presentation of Papantoniou (2012):

 1. Cycladic Museum, Athens, April 1, 2013 (by J. Wright)
 2. Archaeological Research Unit, University of Cyprus, Nicosia, February 27 February (by J.M. Webb, M. Iacovou, C.E. Morris)

Published Reviews of this Work:

 1. Cannavò, A. 2012. Cahier du Centre d’Études Chypriotes 42: 499-503
 2. Steele, M.P. 2013. Bryn Mawr Classical Review08.07

http://bmcr.brynmawr.edu/2013/2013-08-07.html

 1. Webb, J. 2013. Ancient History Bulletin Online Reviews 3: 13-15

http://ancienthistorybulletin.ca/AHBOR03(2013)/AHBReviews(2013)05.WebbOnPapantoniou.pdf

 1. Mehl, A. 2013. Sehepunkte 13 (7/8)
 2. Fourrier, S. 2013. Orient-Occident 18.2: 445-450
 3. Körner, C. 2013. H-Soz-u-Kult

http://hsozkult.geschichte.hu-berlin.de/rezensionen/2013-4-114

 1. Averrett, E. 2014. The Journal of Hellenic Studies 134: 243–44
 2. Hermary, A. 2014. Revue archéologique2: 379-81
 3. Rupp, D.W. 2014. Bulletin of the American Schools of Oriental Research 372: 240-42
 1. Steel, L. 2014. The Classical Review 1: 254-56
 2. Olson, R. 2016. Journal of Eastern Mediterranean Archaeology and Heritage Studies 4: 368-370

II – Edited Books (peer-reviewed)

 1. Papantoniou, G., A. Sarris, C.E. Morris and A.K. Vionis, eds. 2019 (in preparation). Digital Humanities and Ritual Space. Open Archaeology Open Access journal thematic issue: De Gruyter

https://www.degruyter.com/view/j/opar

 1. Papantoniou, G., and A.K. Vionis, eds. 2019. Central Places and Un-Central Landscapes: Political Economies and Natural Resources in the longue durée. Land Open Access journal special issue. Basel: MDPI

http://www.mdpi.com/journal/land/special_issues/landscape_archaeology

 1. Papantoniou, G., Michaelides, D. and M. Dikomitou-Eliadou, eds. 2019. Hellenistic and Roman Terracottas. Monumenta Graeca et Romana. Leiden: Brill
 2. Papantoniou, G., C.E. Morris, and A.K. Vionis, eds. 2019 (forthcoming). Unlocking Sacred Landscapes: Spatial Analysis of Ritual and Cult, Studies in Mediterranean Archaeology. Uppsala: Åströms Förlag
 3. Papantoniou, G. 2008. POCA 2005. Postgraduate Cypriot Archaeology. Proceedings of the Fifth Annual Meeting of Young Researchers on Cypriot Archaeology, Department of Classics, Trinity College, Dublin, 21-22 October 2005. British Archaeological Reports, International Series 1803. Oxford: Archaeopress

III – Articles in Scientific Journals (peer-reviewed)

 1. Papantoniou, G., A. Sarris, C.E. Morris, and A.K. Vionis (in preparation). “Digital Humanities and Ritual Space: An Introduction”. Open Archaeology
 2. Vionis, A.K., and G. Papantoniou, 2019. “Central Place Theory Reloaded and Revised: Landscape Archaeology and Political Economy”. Land (Open Access Journal) http://www.mdpi.com/journal/land/special_issues/landscape_archaeology
 3. Papantoniou, G., and A.K. Vionis, 2018. “The River as an Economic Asset: Settlement and Society in the Xeros Valley in Cyprus”. Land 7, 157 (Open Access Journal) http://www.mdpi.com/journal/land/special_issues/landscape_archaeology
 4. Papantoniou, G., and G. Bourogiannis. 2018. “Sanctuaries as Central Places: Revisiting the Agia Irini Sanctuary in Iron Age Cyprus”. Land 7.139 (Open Access Journal)
 5. Papantoniou, G., F. Loizides, A. Lanitis, and D. Michaelides 2018 (in press). “The Use of Information Technology Applications for Supporting the Study and Interpretation of Terracotta Figurines from the House of Orpheus in Nea Paphos”. Kölner und Bonner Archaeologica 7.
 6. Papantoniou, G., and N. Kyriakou. 2018. “Revisiting Cypriot Sacred Landscapes: A Regional GIS Approach”. American Journal of Archaeology 122(4): 541-77.
 7. Vionis, A.K., and G. Papantoniou. 2017. “Sacred Landscapes as Economic Central Places in Late Antique Naxos and Cyprus”. Antiquité Tardive. Revue Internationale d'Histoire et d'Archéologie (IVe-VIIe siècle) 25: 263-86
 8. Papantoniou, G. and A.K. Vionis. 2017. “Landscape Archaeology and Sacred Space in the Eastern Mediterranean: A Glimpse from Cyprus”. Land 6(2), 40; doi:10.3390/land6020040 (Open Access Journal)
 9. Papantoniou. G. 2016. “Cypriot Ritual and Cult from the Bronze to the Iron Age: A longue-durée Approach”. Journal of Greek Archaeology 1: 73-108
 10. Papantoniou, G. 2013. “Cypriot Autonomous Polities at the Crossroads of Empire: The Imprint of a Transformed Islandscape in the Classical and Hellenistic Periods”. Bulletin of the American Schools of Oriental Studies 307: 169-205
 11. Papantoniou, G. 2013. “Cyprus from Basileis to Strategos: A Landscape Approach”. American Journal of Archaeology 117.1: 33-57
 12. Papantoniou, G. 2012. “From Segmentation to Unification: Sacred Landscapes and Sculpture in the Construction of Hellenistic Island Identities”. Keryx: Zeitschrift für Antike 2: 91-105
 13. Papantoniou, G. 2009. “‘Revisiting’ Soloi-Cholades: Ptolemaic Power, Religion and Ideology”. Cahier du Centre d’Études Chypriotes 39: 271-87

IV – Chapters in Edited Books (peer-reviewed unless otherwise stated)

 1. Papantoniou, G. (under review). “The Terracotta Figurines”. In Kourion Amathous Gate Cemetery, edited by M. Given, S. Gabrieli, and C. Mavromatis. Boston: American School of Oriental Research
 2. Papantoniou, G. (under review). “Marion Arsinoe and the Ptolemaic Queens: Ruler Cult and Political economy in Hellenistic Cyprus”. In Paphos and Western Cyprus, edited by , C. Ballandier, D. Michaelides, and E. Raptou. Bordeux: Ausonius Editions
 3. Papantoniou, G. (under review). “Cypriot Kings and Greek Art during the Classical Period: a Political Economy Approach”. In Classical Cyprus, edited by G. Koiner, M. Christides, A. Hermary and A. Ulbrich, Keryx 7. Graz: Zentrum Antike, Universität Graz
 4. Vionis, A.K., and G. Papantoniou (in press). “Economic Landscapes and Transformed Mindscapes in Cyprus from Roman Times to the Early Middle Ages”, edited by Cau Ontiveros, M. Á, and C. Mas Florit, Change and Resilience: The Occupation of Mediterranean Islands in Late Antiquity. Brown: Joukowsky Institute for Archaeology and Ancient World
 5. Papantoniou, G. (in press). “Ritual, Cult and Iconography in Context: The Transplantation of Late Cypriot ‘Archetypes’ into the Iron Age”. In Materiality and Visibility of Rituals in the Ancient World, edited by I. Mylonopoulos. Berlin: DeGruyter
 6. Papantoniou, G. (in press). “Exploring Religious Transformation in Cyprus during the First Millennium BC: The Evidence from the Terracotta Figurines”. In Terracottas in the Mediterranean through Time. Proceedings of the International Conference organised at the University of Haifa, 23-25 March 2015, edited by A. Erlich. Haifa: University of Haifa
 7. Dikomitou-Eliadou, M., G. Papantoniou, D. Michaelides, E. Aloupi, and V. Kilikoglou. (in press). “A Technological and Compositional Study of the Hellenistic and Roman Terracotta Figurines from the House of Orpheus in Nea Paphos, Cyprus. In Terracottas in the Mediterranean through Time. Proceedings of the International Conference organised at the University of Haifa, 23-25 March 2015, edited by A. Erlich. Haifa: University of Haifa
 8. Papantoniou, G. (in press). “Unlocking Sacred Landscapes: The Applicability of a GIS Approach to the Territorial Forma­tion of the Cypro-Archaic and Cypro-Classical Polities”. In Spatial Analysis of Ritual and Cult, Studies in Mediterranean Archaeology, edited by G. Papantoniou, C.E Morris, and A.K. Vionis. Uppsala: Åströms Förlag
 9. Papantoniou, G., C.E. Morris, and A.K. Vionis. (in press). “Spatial Analysis of Ritual and Cult: An Introduction”. In Spatial Analysis of Ritual and Cult, Mediterranean Archaeology, edited by G. Papantoniou, C.E Morris, and A.K. Vionis. Uppsala: Åströms Förlag
 10. Papantoniou, G., and C.E. Morris. (in press). “Kyprogenis Aphrodite: Between Political Power and Cultural Identity”. Gods of Peace and War in the Myths of the Mediterranean Peoples, edited by E. Vasileiou. Athens: Ikariaka Dromena (non-peer-reviewed)
 11. Papantoniou, G. (in press). “Αρχαία Ιερά και Λατρεία στην Επαρχία Λεμεσού: Από την Πρώιμη Εποχή του Σιδήρου στην Ύστερη Αρχαιότητα”. Η Λεμεσός στα Βάθη των Αιώνων: Αρχαίες Προ-χριστιανικές Λατρείες, Δοξασίες και Ταφικά Έθιμα, edited by E. Prokopiou. Limassol: Bishopric of Limassol, Limassol(non-peer-reviewed)
 12. Papantoniou, G. (in press). “Contesting Sacred Landscapes: Continuity and Abandonment in Roman Cyprus”. Filling the Gap: Investigating Abandonment in the Roman Empire, Access Archaeology, edited by R. Palermo, and P. Cimadomo. Oxford: Archaeopress
 13. Papantoniou, G. (in press). “Political Economies and Imperial Integration: The Importance of the Arsinoe Cult in Shaping Ptolemaic Power”. In Building a New World Order? Hellenistic Monarchies in the Mediterranean World, Studies in Ancient Near Eastern Records, edited by M. Munn. Berlin: DeGruyter
 14. Papantoniou, G., and A. Satraki (in press). “Extra-Urban Sanctuaries and the Territorial Formation of Salamis.” In Salamis of Cyprus. History and Archaeology from the Earliest Times to Late Antiquity, edited by C. Ioannou, Th. Mavrojannis, and S. Rogge. Schriften des Instituts für Interdisziplinäre Zypern-Studien 13. Münster: Waxmann Verlag.
 15. Papantoniou, G., D. Michaelides, and M. Dikomitou-Eliadou. 2019. “Introduction”. In Hellenistic and Roman Terracottas, edited by G. Papantoniou, D. Michaelides, and M. Dikomitou-Eliadou, 1-4. Leiden: Brill
 16. Papantoniou, G., D. Michaelides, and M. Dikomitou-Eliadou. 2019. “Hellenistic and Roman Terracottas from Domestic Contexts: The Case of the House of Orpheus in Nea Paphos”. In Hellenistic and Roman Terracottas, edited by G. Papantoniou, D. Michaelides, and M. Dikomitou-Eliadou, 7-43. Leiden: Brill
 17. Michaelides, D., and G. Papantoniou. 2018. “The Advent of Hellenistic Cyprus”.  In Les Royaumes de Chypre à l’épreuve de l’histoire: Transitions et ruptures de la fin de l’âge du Bronze du début de l’époque hellénistique. Bulletin de Correspondance Hellénique-Supplement, edited by A. Cannavo, and L. Thély, 267-290. Athens: The French School at Athens
 18. Papantoniou, G. 2018. “Ελληνιστική Κύπρος”. In Ιστορία της Κύπρου. Τόμος 1. 11.000 π.Χ – 649 μ.Χ., edited by S. Neocleous, 45-51. Athens: Ecumenical Hellenism Foundation (non-peer-reviewed)
 19. Papantoniou, G. 2016. “Rethinking Cypriot Hellenistic Portraits”. In Ancient Cyprus Today: Museum Collections and New Research Approaches to the Archaeology of Cyprus, Studies in Mediterranean Archaeology, Pocket Books 184, edited by G. Bourogiannis, and C. Mühlenbock, 339-350. Uppsala: Åströms Förlag
 20. Morris, C.E., and G. Papantoniou, 2014. “Cypriot-born Aphrodite. The Social Biography of a Modern Cultural Icon". In Il trono variopinto. Figure e forme della dea dell’amore, Hellenica. Testi e strumenta di letteratura greca antica, mediavale e umanistica 55, edited by L. Bombardieri, T. Braccini, and. S Romani, 183-202. Alessandria: Edizioni Universitarie dell'Orso
 21. Michaelides, D., G. Papantoniou, and M. Dikomitou-Eliadou. 2014. “Moulding Expressions of Culture: The Terracotta Figurines from the House of Orpheus in Nea Paphos”. In The A.G. Leventis Foundation Research Projects, edited by A. Gagatsis, 75-91. Nicosia: The University of Cyprus (non-peer-reviewed)
 22. Papantoniou, G. 2013. “The ‘Cypriot Goddess’ at the Transition from the Bronze to the Iron Age: A ‘Cypro-Centric’ Approach”. In J.R.B. Stewart: An Archaeological Legacy. Studies in Mediterranean Archaeology 139, edited by A.B. Knapp, J.M. Webb, and A. McCarthy, 161-73. Uppsala: Åströms Förlag
 23. Papantoniou, G., and C.E. Morris. 2013. “Island Cultures at the Opposite Ends of Europe: Cypriot Studies in Ireland”. In Ireland-Cyprus: Parallel Journeys. Common Aspirations, edited by G. Georgis, and G. Kazamias, 282-311. Nicosia: Ministry of Foreign Affairs (non-peer-reviewed)
 24. Papantoniou, G. 2012. “Cypriot Sanctuaries and Religion in the Early Iron Age: Views from Before and After”. In Cyprus and the Aegean in the Early Iron Age – The Legacy of Nicolas Coldstream, edited by M. Iacovou, 285-319. Nicosia: Bank of Cyprus Cultural Foundation
 25. Papantoniou, G. 2011. “‘Hellenising’ the ‘Cypriot Goddess’: ‘Reading’ the Amathousian Terracotta Figurines”. In From Pella to Gandhara. Hybridisation and Identity in the Art and Architecture of the Hellenistic East. British Archaeological Reports, International 2221, edited by A. Kouremenos, S. Chandrasekaran, and R. Rossi, 35-48. Oxford: Archaeopress

V – Educational Material (peer-reviewed)

 1. Papantoniou, G. 2009. “Από τα Κυπριακά Βασίλεια στην Ελληνιστική Περίοδο”. In  Αρχαία Κύπρος, edited by M. Iacovou. Nicosia: The Open University of Cyprus

VI – Online Publications

 1. Papantoniou, G. 2015. “From the Cypriot Basileis to the Hellenistic Strategos: The Archaeological Evidence”. In Kyprios Character: History, Archaeology and Numismatics of Ancient Cyprus, the website of the research project Aristeia II- SilCoinCy

http://kyprioscharacter.eie.gr/en/scientific-texts/details/kingdoms-kings/from-cypriot-basileis-to-hellenistic-strategos-archaeological-evidence

          2. Papantoniou, G. 2015. “Από τους Κύπριους Βασιλείς στον Πτολεμαϊκό Στρατηγό: Τα Αρχαιολογικά Τεκμήρια”. In Κύπριος Χαρακτήρ: Ιστορία, Αρχαιολογιία και Νομισματική της Αρχαίας Κύπρου, the website of the research project Aristeia II- SilCoinCy

http://kyprioscharacter.eie.gr/el/episthmonikes-symboles/details/kingdoms-kings-2/apo-tous-kuprious-basileis-ston-ptolemaiko-stratego-ta-arkhaiologika-tekmeria

VII – Booklets

 1. Papantoniou, G. 2018. Έγκωμη-Σαλαμίνα-Αμμόχωστος: Αιώνες Ιστορίας και Πολιτισμού. Chroniko 24. Nicosia: Politis
 2. Papantoniou, G. and C.E. Morris. 2018. H Αφροδίτη της Κύπρου.  Chroniko 26. Nicosia: Politis

VIII – Book Reviews

 1. Papantoniou, G. 2016. Review of Kition-Bamboula VI: le sanctuaire sous la colline. Travaux de la Maison de l'Orient et de la Méditerranée. Série recherches archéologiques, 67, by A. Caubet, S. Fourrier, and M. Yon. Bryn Mawr Classical Reviews 2016.06.35: http://bmcr.brynmawr.edu/2016/2016-06-35.html
 2. Papantoniou, G. 2013. Review of Crossroads and Boundaries. The Archaeology of Past and Present in the Malloura Valley, Cyprus. Annual of the American Schools of Oriental Research 65, by M. Toumazou, P.N. Kardulias, and D.B. Counts (eds). Cahier du Centre d’Études Chypriotes 43: 553-57
 3. Papantoniou, G. 2012. Review (abridged version) of La coroplastie chypriote archaïque. Identités culturelles et politiques à l’époque des royaumes, by S. Fourrier. Association of Coroplastic Studies Reviews: http://coroplasticstudies.univ-lille3.fr/book_reviews.html
 4. Papantoniou, G. 2011. Review of La coroplastie chypriote archaïque. Identités culturelles et politiques à l’époque des royaumes, by S. Fourrier. Babesch: Annual Papers on Mediterranean Archaeology 86: 226-8

IX – Articles in Conference Proceedings Volumes (peer-reviewed)

 1. Papantoniou, G., N. Kyriakou, A. Sarris, and M. Iacovou. 2015. “Sacred Topography in Iron Age Cyprus: The Case of Vavla-Kapsalaes”. In Archaeological Research in the Digital Age Proceedings of the 1st Conference on Computer Applications and Quantitative Methods in Archaeology Greek Chapter (CAA-GR) Rethymno, Crete, 6-8 March 2014, edited by C. Papadopoulos, E. Paliou, A. Chrysanthi, E. Kotoula, and A. Sarris., 70-75. Rethymno: Institute for Mediterranean Studies
 2. Papantoniou, G., F. Loizides, A. Lanitis, and D. Michaelides. 2012. “Digitization, Restoration and Visualization of Terracotta Figurines from the ‘House of Orpheus’, Nea Paphos”. In Progress in Cultural Heritage Preservation 4th International Conference, EuroMed 2012, Limassol, Cyprus, October 29 – November 3, 2012 Proceedings. Lecture Notes on Computer Sciences 7616, edited by M. Ioannides, D. Fritsch, J. Leissner, R. Davies, F. Remondino, and R. Caffo, 543–550. Berlin Heidelberg: Springer-Verlag
 3. Frangeskides, F., A. Lanitis, and G. Papantoniou. 2008. “A Contact-less Interactive Tool for Exploring Archaeological Data”. In VSMM 2008: Proceedings of the 14th International Conference on Virtual Systems and Multimedia. Short Papers. 20-25 October 2008, Limassol, Cyprus, edited by M. Ioannides, A. Addison, A. Georgopoulos, and L. Kalisperis, 305-10. Budapest: VSMM Society
 4. Papantoniou, G. 2008. “Cypriot Sacred Landscapes from Basileis to Strategos: Methodological and Interpretative Approaches”. In POCA 2005. Postgraduate Cypriot Archaeology. Proceedings of the Fifth Annual Meeting of Young Researchers on Cypriot Archaeology, Department of Classics, Trinity College, Dublin, 21-22 October 2005. British Archaeological Reports, International Series 1803, edited by G. Papantoniou, 37-45. Oxford: Archaeopress
 5. Papantoniou, G. 2008. “From Priest-Kings to High-Priest? Cypriot Sanctuaries, Ptolemaic Sculpture and Social Power”. In SOMA 2004: Proceedings of the IX Symposium on Mediterranean Archaeology, Chieti (Italy), 25-26 February 2005. British Archaeological Reports, International Series 1739, edited by O. Menozzi,  M.L. Di Marzio, and D. Fossarato, 419-23. Oxford: Archaeopress
 6. Sarris, A., G. Stamatis, N. Papadopoulos, E. Kokkinou, S. Topouzi, E. Kokkinaki, E. Moissi, M. Iacovou, V. Kassianidou, G. Papasavvas, G. Papantoniou, and M. Dikomitou. 2006. “Palaepaphos, Cyprus: The Contribution of Geographical Information Systems and Geophysical Prospection in the Study of the Archaeological Topography and Settlement Patterns”. In The World is in your Eyes. CAA 2005. Computer Applications and Quantitative Methods in Archaeology. Proceedings of the 33rd Conference, Tomar, March 2005, edited by A. Figueiredo and G. Velho, 199-204. Tomar: CAA Portugal

X – Summaries of Articles in Conference Proceedings Volumes (peer-reviewed)

 1. Papantoniou, G. and A. Depalmas. 2018 (in press). “Cyprus and Sardinia at the Transition from the Bronze to the Iron Age: A Sacred Landscapes Approach”. European Association of Archaeologists (EAA) 2018, Barcelona (ES), 5-8 September 2018
 2. Papantoniou, G. and A.K. Vionis. 2018 (in press). “Central Places and Un-Central Landscapes: Political Economies and Natural Resources in the longue durée”. 19th International Congress of Classical Archaeology. Cologne/Bonn (DE), 22 – 26 May 2018
 3. Vionis, A.K., and G. Papantoniou. 2018 (in press). “Central Place Theory Reloaded and Revised: Landscape Archaeology and Political Economy”. 19th International Congress of Classical Archaeology. Cologne/Bonn (DE), 22 – 26 May 2018
 4. Papantoniou, G., and A.K. Vionis. 2018 (in press). “River as an Economic Asset: Settlement and Society in the Xeros Valley in Cyprus”. 19th International Congress of Classical Archaeology. Cologne/Bonn (DE), 22 – 26 May 2018
 5. Papantoniou, G. 2016. “Contesting Sacred Landscapes: Continuity and Abandonment in Roman Cyprus”. 26th Theoretical Roman Archaeology Conference (TRAC)/12th Roman Archaeology Conference (RAC), Rome (IT), 16-19 March 2016
 6. Papantoniou, G. Michaelides, D., and M. Dikomitou-Eliadou. 2014. “Terracottas in a Domestic Context: The Case of the House of Orpheus in Nea Paphos, Cyprus”. Roman Archaeology Conference. Reading (UK), 28-30 March 2014
 7. Papantoniou, G. 2012. “Negotiating Local and Imperial Identities: The Evidence from the Cypriot Sacred Landscapes and their Associated Sculptures”. 113th Archaeological Institute of America (AIA)/American Philological Association (APA) Joint Annual Meeting. Philadelphia (PA), 5-8 January 2012

XI – Newsletters

 1. Papantoniou, G. 2018 (in press). “‘Unlocking’ Sacred Landscapes: A Holistic Approach to Cypriot Sanctuaries and Religion”. Archaeo-Telepiskopika Nea 11
 2. Dikomitou-Eliadou, M., G. Papantoniou, and D. Michaelides, 2013. “The Employment of pXRF Analysis for the Qualitative Study of Hellenistic and Roman Terracottas from the House of Orpheus in Nea Paphos”. Newsletter of the Coroplastic Studies Interest Group 10: 10-11 http://www.coroplasticstudies.org/newsletters/ACoST%20Newsletter,%20Summer%202013a.pdf
 3. Papantoniou, G., D. Michaelides, F. Loizides, and A. Lanitis, 2013. “Digitization, Restoration and Visualization of Terracotta Figurines from the ‘House of Orpheus’, Nea Paphos”. Newsletter of the Coroplastic Studies Interest Group 9: 7-8 http://www.coroplasticstudies.org/newsletters/CSIG%20News,%20No.%209,%20Winter%202013
 4. Michaelides, D., and G. Papantoniou. 2012. “Molding Expressions of Culture: The Terracotta Figurines from the ‘House of Orpheus’, Nea Paphos”. Newsletter of the Coroplastic Studies Interest Group 7: 10 http://www.coroplasticstudies.org/images/pdfs/CSIG%20News,%20January%202012.pdf
 5. Papantoniou, G. 2010. “Cyprus, from Basileis to Strategos: ‘Reading’ the Terracotta Figurine”’. Newsletter of the Coroplastic Studies Interest Group 3: 7 http://www.coroplasticstudies.org/images/csig-news3.pdf
 6. Papantoniou, G. and S. Neocleous. 2006. “Κυπριακή Αρχαιολογία στο Δουβλίνο”. Κοινότητα. Ενημερωτικό Δελτίο Πανεπιστημίου Κύπρου 12: 10 http://ucyweb.ucy.ac.cy/publications/documents/Ekdoseispdf/Koinotita/koinotita12.pdf   
 7. Papantoniou, G. 2003. “Υπάρχει Τίμιο Ξύλο στην Κύπρο; Η Σύνδεση με τη Bασιλική της Καμπανόπετρας”. Οφέλτης 1: 13-16

XII – Curatorial Texts

 1. Papantoniou, G. 2017. “Embodying Materialities”, in “Temple Boy”, Exhibition and Live Performance by PASHIAS Andreas, 15 December 2017 – 15 January 2018, Bank of Cyprus Cultural Foundation, Nicosia
 2. Papantoniou, G., A.K. Vionis, and A. Papantoniou, “Settled and Sacred Landscapes: Images for Huntington’s Disease”, 9 July – 31 August 2018, Bank of Cyprus Cultural Foundation , Nicosia

Profile Information

I studied History and Archaeology at the University of Cyprus (B.A., 2003) and Classics at Trinity College Dublin (M.Litt. transferred to Ph.D., 2008) where I also held an Irish Research Council (IRC) Postdoctoral Fellowship (2009–1010), as well as an IRC/Marie Curie Postdoctoral Fellowship (2011–2015). I have worked as an archaeologist at the Department of Antiquities of Cyprus, and as a researcher and visiting lecturer at the Department of History and Archaeology of the University of Cyprus, and as an Adjunct Lecturer in the Open University of Cyprus. From 2015–2018 I held a Postdoctoral Fellowship within the context of the Research Training Group ‘Archaeology of Pre-Modern Economies’ of the Universities of Bonn and Cologne (funded by the German Research Foundation – DFG). I am currently co-directing (with Athanasios K. Vionis) the ‘Unlocking Sacred Landscapes of Cyprus’ (UnSaLa-CY) project, funded by the Cyprus Research Promotion Foundation (RESTART 2016–2020, Excellence Hubs), based at the Archaeological Research Unit of the University of Cyprus. In addition, I am coordinating the international scientific network ‘Unlocking Sacred Landscapes’ (UnSaLa) (http://www.ucy.ac.cy/unsala/) based on a formal agreement of collaboration between Trinity College Dublin, the University of Cyprus, and the Foundation for Research and Technology – Hellas. I am also currently a Visiting Research Fellow of Trinity College Dublin.

 My main research agenda is based on interdisciplinary approaches. Bringing together archaeological, landscape, textual, epigraphic, art-historical, and anthropological evidence, I work on ancient Cypriot ritual space, sanctuaries, and religion, from the Late Bronze Age to Late Antiquity. I am also co-directing the archaeological surface survey project ‘Settled and Sacred Landscapes of Cyprus’ (SeSaLaC) in the Xeros River Valley in Cyprus (http://www.ucy.ac.cy/artlands/en/research/sesalac).

I – Monographs/Books (peer-reviewed)

 1. Papantoniou, G. (in preparation). Salamis. From Enkomi to Famagusta. London: Routledge

[proposal peer-reviewed and accepted; contract signed]

 1.  Papantoniou, G. 2012. Religion and Social Transformations in Cyprus. From the Cypriot Basileis to the Hellenistic Strategos. Mnemosyne Supplements 347. Leiden: Brill

Book Launch and Presentation of Papantoniou (2012):

 1. Cycladic Museum, Athens, April 1, 2013 (by J. Wright)
 2. Archaeological Research Unit, University of Cyprus, Nicosia, February 27 February (by J.M. Webb, M. Iacovou, C.E. Morris)

Published Reviews of this Work:

 1. Cannavò, A. 2012. Cahier du Centre d’Études Chypriotes 42: 499-503
 2. Steele, M.P. 2013. Bryn Mawr Classical Review08.07
 3. Webb, J. 2013. Ancient History Bulletin Online Reviews 3: 13-15
 4. Mehl, A. 2013. Sehepunkte 13 (7/8)
 5. Fourrier, S. 2013. Orient-Occident 18.2: 445-450
 6. Körner, C. 2013. H-Soz-u-Kult
 7. Averrett, E. 2014. The Journal of Hellenic Studies 134: 243–44
 8. Hermary, A. 2014. Revue archéologique2: 379-81
 9. Rupp, D.W. 2014. Bulletin of the American Schools of Oriental Research 372: 240-42
 10. Steel, L. 2014. The Classical Review 1: 254-56
 11. Olson, R. 2016. Journal of Eastern Mediterranean Archaeology and Heritage Studies 4: 368-370

II – Edited Books (peer-reviewed)

 1. Papantoniou, G., A. Sarris, C.E. Morris and A.K. Vionis, eds. 2019 (in preparation). Digital Humanities and Ritual Space. Open Archaeology Open Access journal thematic issue: De Gruyter
 2. Papantoniou, G., and A.K. Vionis, eds. 2019. Central Places and Un-Central Landscapes: Political Economies and Natural Resources in the longue durée. Land Open Access journal special issue. Basel: MDPI
 3. Papantoniou, G., Michaelides, D. and M. Dikomitou-Eliadou, eds. 2019. Hellenistic and Roman Terracottas. Monumenta Graeca et Romana. Leiden: Brill
 4. Papantoniou, G., C.E. Morris, and A.K. Vionis, eds. 2019 (forthcoming). Unlocking Sacred Landscapes: Spatial Analysis of Ritual and Cult, Studies in Mediterranean Archaeology. Uppsala: Åströms Förlag
 5. Papantoniou, G. 2008. POCA 2005. Postgraduate Cypriot Archaeology. Proceedings of the Fifth Annual Meeting of Young Researchers on Cypriot Archaeology, Department of Classics, Trinity College, Dublin, 21-22 October 2005. British Archaeological Reports, International Series 1803. Oxford: Archaeopress

III – Articles in Scientific Journals (peer-reviewed)

 1. Papantoniou, G., A. Sarris, C.E. Morris, and A.K. Vionis (in preparation). “Digital Humanities and Ritual Space: An Introduction”. Open Archaeology
 2. Vionis, A.K., and G. Papantoniou, 2019. “Central Place Theory Reloaded and Revised: Landscape Archaeology and Political Economy”. Land (Open Access Journal) http://www.mdpi.com/journal/land/special_issues/landscape_archaeology
 3. Papantoniou, G., and A.K. Vionis, 2018. “The River as an Economic Asset: Settlement and Society in the Xeros Valley in Cyprus”. Land 7, 157 (Open Access Journal) http://www.mdpi.com/journal/land/special_issues/landscape_archaeology
 4. Papantoniou, G., and G. Bourogiannis. 2018. “Sanctuaries as Central Places: Revisiting the Agia Irini Sanctuary in Iron Age Cyprus”. Land 7.139 (Open Access Journal)
 5. Papantoniou, G., F. Loizides, A. Lanitis, and D. Michaelides 2018 (in press). “The Use of Information Technology Applications for Supporting the Study and Interpretation of Terracotta Figurines from the House of Orpheus in Nea Paphos”. Kölner und Bonner Archaeologica 7.
 6. Papantoniou, G., and N. Kyriakou. 2018. “Revisiting Cypriot Sacred Landscapes: A Regional GIS Approach”. American Journal of Archaeology 122(4): 541-77.
 7. Vionis, A.K., and G. Papantoniou. 2017. “Sacred Landscapes as Economic Central Places in Late Antique Naxos and Cyprus”. Antiquité Tardive. Revue Internationale d'Histoire et d'Archéologie (IVe-VIIe siècle) 25: 263-86
 8. Papantoniou, G. and A.K. Vionis. 2017. “Landscape Archaeology and Sacred Space in the Eastern Mediterranean: A Glimpse from Cyprus”. Land 6(2), 40; doi:10.3390/land6020040 (Open Access Journal)
 9. Papantoniou. G. 2016. “Cypriot Ritual and Cult from the Bronze to the Iron Age: A longue-durée Approach”. Journal of Greek Archaeology 1: 73-108
 10. Papantoniou, G. 2013. “Cypriot Autonomous Polities at the Crossroads of Empire: The Imprint of a Transformed Islandscape in the Classical and Hellenistic Periods”. Bulletin of the American Schools of Oriental Studies 307: 169-205
 11. Papantoniou, G. 2013. “Cyprus from Basileis to Strategos: A Landscape Approach”. American Journal of Archaeology 117.1: 33-57
 12. Papantoniou, G. 2012. “From Segmentation to Unification: Sacred Landscapes and Sculpture in the Construction of Hellenistic Island Identities”. Keryx: Zeitschrift für Antike 2: 91-105
 13. Papantoniou, G. 2009. “‘Revisiting’ Soloi-Cholades: Ptolemaic Power, Religion and Ideology”. Cahier du Centre d’Études Chypriotes 39: 271-87

IV – Chapters in Edited Books (peer-reviewed unless otherwise stated)

 1. Papantoniou, G. (under review). “The Terracotta Figurines”. In Kourion Amathous Gate Cemetery, edited by M. Given, S. Gabrieli, and C. Mavromatis. Boston: American School of Oriental Research
 2. Papantoniou, G. (under review). “Marion Arsinoe and the Ptolemaic Queens: Ruler Cult and Political economy in Hellenistic Cyprus”. In Paphos and Western Cyprus, edited by , C. Ballandier, D. Michaelides, and E. Raptou. Bordeux: Ausonius Editions
 3. Papantoniou, G. (under review). “Cypriot Kings and Greek Art during the Classical Period: a Political Economy Approach”. In Classical Cyprus, edited by G. Koiner, M. Christides, A. Hermary and A. Ulbrich, Keryx 7. Graz: Zentrum Antike, Universität Graz
 4. Vionis, A.K., and G. Papantoniou (in press). “Economic Landscapes and Transformed Mindscapes in Cyprus from Roman Times to the Early Middle Ages”, edited by Cau Ontiveros, M. Á, and C. Mas Florit, Change and Resilience: The Occupation of Mediterranean Islands in Late Antiquity. Brown: Joukowsky Institute for Archaeology and Ancient World
 5. Papantoniou, G. (in press). “Ritual, Cult and Iconography in Context: The Transplantation of Late Cypriot ‘Archetypes’ into the Iron Age”. In Materiality and Visibility of Rituals in the Ancient World, edited by I. Mylonopoulos. Berlin: DeGruyter
 6. Papantoniou, G. (in press). “Exploring Religious Transformation in Cyprus during the First Millennium BC: The Evidence from the Terracotta Figurines”. In Terracottas in the Mediterranean through Time. Proceedings of the International Conference organised at the University of Haifa, 23-25 March 2015, edited by A. Erlich. Haifa: University of Haifa
 7. Dikomitou-Eliadou, M., G. Papantoniou, D. Michaelides, E. Aloupi, and V. Kilikoglou. (in press). “A Technological and Compositional Study of the Hellenistic and Roman Terracotta Figurines from the House of Orpheus in Nea Paphos, Cyprus. In Terracottas in the Mediterranean through Time. Proceedings of the International Conference organised at the University of Haifa, 23-25 March 2015, edited by A. Erlich. Haifa: University of Haifa
 8. Papantoniou, G. (in press). “Unlocking Sacred Landscapes: The Applicability of a GIS Approach to the Territorial Forma­tion of the Cypro-Archaic and Cypro-Classical Polities”. In Spatial Analysis of Ritual and Cult, Studies in Mediterranean Archaeology, edited by G. Papantoniou, C.E Morris, and A.K. Vionis. Uppsala: Åströms Förlag
 9. Papantoniou, G., C.E. Morris, and A.K. Vionis. (in press). “Spatial Analysis of Ritual and Cult: An Introduction”. In Spatial Analysis of Ritual and Cult, Mediterranean Archaeology, edited by G. Papantoniou, C.E Morris, and A.K. Vionis. Uppsala: Åströms Förlag
 10. Papantoniou, G., and C.E. Morris. (in press). “Kyprogenis Aphrodite: Between Political Power and Cultural Identity”. Gods of Peace and War in the Myths of the Mediterranean Peoples, edited by E. Vasileiou. Athens: Ikariaka Dromena (non-peer-reviewed)
 11. Papantoniou, G. (in press). “Αρχαία Ιερά και Λατρεία στην Επαρχία Λεμεσού: Από την Πρώιμη Εποχή του Σιδήρου στην Ύστερη Αρχαιότητα”. Η Λεμεσός στα Βάθη των Αιώνων: Αρχαίες Προ-χριστιανικές Λατρείες, Δοξασίες και Ταφικά Έθιμα, edited by E. Prokopiou. Limassol: Bishopric of Limassol, Limassol(non-peer-reviewed)
 12. Papantoniou, G. (in press). “Contesting Sacred Landscapes: Continuity and Abandonment in Roman Cyprus”. Filling the Gap: Investigating Abandonment in the Roman Empire, Access Archaeology, edited by R. Palermo, and P. Cimadomo. Oxford: Archaeopress
 13. Papantoniou, G. (in press). “Political Economies and Imperial Integration: The Importance of the Arsinoe Cult in Shaping Ptolemaic Power”. In Building a New World Order? Hellenistic Monarchies in the Mediterranean World, Studies in Ancient Near Eastern Records, edited by M. Munn. Berlin: DeGruyter
 14. Papantoniou, G., and A. Satraki (in press). “Extra-Urban Sanctuaries and the Territorial Formation of Salamis.” In Salamis of Cyprus. History and Archaeology from the Earliest Times to Late Antiquity, edited by C. Ioannou, Th. Mavrojannis, and S. Rogge. Schriften des Instituts für Interdisziplinäre Zypern-Studien 13. Münster: Waxmann Verlag.
 15. Papantoniou, G., D. Michaelides, and M. Dikomitou-Eliadou. 2019. “Introduction”. In Hellenistic and Roman Terracottas, edited by G. Papantoniou, D. Michaelides, and M. Dikomitou-Eliadou, 1-4. Leiden: Brill
 16. Papantoniou, G., D. Michaelides, and M. Dikomitou-Eliadou. 2019. “Hellenistic and Roman Terracottas from Domestic Contexts: The Case of the House of Orpheus in Nea Paphos”. In Hellenistic and Roman Terracottas, edited by G. Papantoniou, D. Michaelides, and M. Dikomitou-Eliadou, 7-43. Leiden: Brill
 17. Michaelides, D., and G. Papantoniou. 2018. “The Advent of Hellenistic Cyprus”.  In Les Royaumes de Chypre à l’épreuve de l’histoire: Transitions et ruptures de la fin de l’âge du Bronze du début de l’époque hellénistique. Bulletin de Correspondance Hellénique-Supplement, edited by A. Cannavo, and L. Thély, 267-290. Athens: The French School at Athens
 18. Papantoniou, G. 2018. “Ελληνιστική Κύπρος”. In Ιστορία της Κύπρου. Τόμος 1. 11.000 π.Χ – 649 μ.Χ., edited by S. Neocleous, 45-51. Athens: Ecumenical Hellenism Foundation (non-peer-reviewed)
 19. Papantoniou, G. 2016. “Rethinking Cypriot Hellenistic Portraits”. In Ancient Cyprus Today: Museum Collections and New Research Approaches to the Archaeology of Cyprus, Studies in Mediterranean Archaeology, Pocket Books 184, edited by G. Bourogiannis, and C. Mühlenbock, 339-350. Uppsala: Åströms Förlag
 20. Morris, C.E., and G. Papantoniou, 2014. “Cypriot-born Aphrodite. The Social Biography of a Modern Cultural Icon". In Il trono variopinto. Figure e forme della dea dell’amore, Hellenica. Testi e strumenta di letteratura greca antica, mediavale e umanistica 55, edited by L. Bombardieri, T. Braccini, and. S Romani, 183-202. Alessandria: Edizioni Universitarie dell'Orso
 21. Michaelides, D., G. Papantoniou, and M. Dikomitou-Eliadou. 2014. “Moulding Expressions of Culture: The Terracotta Figurines from the House of Orpheus in Nea Paphos”. In The A.G. Leventis Foundation Research Projects, edited by A. Gagatsis, 75-91. Nicosia: The University of Cyprus (non-peer-reviewed)
 22. Papantoniou, G. 2013. “The ‘Cypriot Goddess’ at the Transition from the Bronze to the Iron Age: A ‘Cypro-Centric’ Approach”. In J.R.B. Stewart: An Archaeological Legacy. Studies in Mediterranean Archaeology 139, edited by A.B. Knapp, J.M. Webb, and A. McCarthy, 161-73. Uppsala: Åströms Förlag
 23. Papantoniou, G., and C.E. Morris. 2013. “Island Cultures at the Opposite Ends of Europe: Cypriot Studies in Ireland”. In Ireland-Cyprus: Parallel Journeys. Common Aspirations, edited by G. Georgis, and G. Kazamias, 282-311. Nicosia: Ministry of Foreign Affairs (non-peer-reviewed)
 24. Papantoniou, G. 2012. “Cypriot Sanctuaries and Religion in the Early Iron Age: Views from Before and After”. In Cyprus and the Aegean in the Early Iron Age – The Legacy of Nicolas Coldstream, edited by M. Iacovou, 285-319. Nicosia: Bank of Cyprus Cultural Foundation
 25. Papantoniou, G. 2011. “‘Hellenising’ the ‘Cypriot Goddess’: ‘Reading’ the Amathousian Terracotta Figurines”. In From Pella to Gandhara. Hybridisation and Identity in the Art and Architecture of the Hellenistic East. British Archaeological Reports, International 2221, edited by A. Kouremenos, S. Chandrasekaran, and R. Rossi, 35-48. Oxford: Archaeopress

V – Educational Material (peer-reviewed)

 1. Papantoniou, G. 2009. “Από τα Κυπριακά Βασίλεια στην Ελληνιστική Περίοδο”. In  Αρχαία Κύπρος, edited by M. Iacovou. Nicosia: The Open University of Cyprus

VI – Online Publications

 1. Papantoniou, G. 2015. “From the Cypriot Basileis to the Hellenistic Strategos: The Archaeological Evidence”. In Kyprios Character: History, Archaeology and Numismatics of Ancient Cyprus, the website of the research project Aristeia II- SilCoinCy

http://kyprioscharacter.eie.gr/en/scientific-texts/details/kingdoms-kings/from-cypriot-basileis-to-hellenistic-strategos-archaeological-evidence

 1.       Papantoniou, G. 2015. “Από τους Κύπριους Βασιλείς στον Πτολεμαϊκό Στρατηγό: Τα Αρχαιολογικά Τεκμήρια”. In Κύπριος Χαρακτήρ: Ιστορία, Αρχαιολογιία και Νομισματική της Αρχαίας Κύπρου, the website of the research project Aristeia II- SilCoinCy

http://kyprioscharacter.eie.gr/el/episthmonikes-symboles/details/kingdoms-kings-2/apo-tous-kuprious-basileis-ston-ptolemaiko-stratego-ta-arkhaiologika-tekmeria

VII – Booklets

 1. Papantoniou, G. 2018. Έγκωμη-Σαλαμίνα-Αμμόχωστος: Αιώνες Ιστορίας και Πολιτισμού. Chroniko 24. Nicosia: Politis
 2. Papantoniou, G. and C.E. Morris. 2018. H Αφροδίτη της Κύπρου.  Chroniko 26. Nicosia: Politis

VIII – Book Reviews

 1. Papantoniou, G. 2016. Review of Kition-Bamboula VI: le sanctuaire sous la colline. Travaux de la Maison de l'Orient et de la Méditerranée. Série recherches archéologiques, 67, by A. Caubet, S. Fourrier, and M. Yon. Bryn Mawr Classical Reviews 2016.06.35: http://bmcr.brynmawr.edu/2016/2016-06-35.html
 2. Papantoniou, G. 2013. Review of Crossroads and Boundaries. The Archaeology of Past and Present in the Malloura Valley, Cyprus. Annual of the American Schools of Oriental Research 65, by M. Toumazou, P.N. Kardulias, and D.B. Counts (eds). Cahier du Centre d’Études Chypriotes 43: 553-57
 3. Papantoniou, G. 2012. Review (abridged version) of La coroplastie chypriote archaïque. Identités culturelles et politiques à l’époque des royaumes, by S. Fourrier. Association of Coroplastic Studies Reviews: http://coroplasticstudies.univ-lille3.fr/book_reviews.html
 4. Papantoniou, G. 2011. Review of La coroplastie chypriote archaïque. Identités culturelles et politiques à l’époque des royaumes, by S. Fourrier. Babesch: Annual Papers on Mediterranean Archaeology 86: 226-8

IX – Articles in Conference Proceedings Volumes (peer-reviewed)

 1. Papantoniou, G., N. Kyriakou, A. Sarris, and M. Iacovou. 2015. “Sacred Topography in Iron Age Cyprus: The Case of Vavla-Kapsalaes”. In Archaeological Research in the Digital Age Proceedings of the 1st Conference on Computer Applications and Quantitative Methods in Archaeology Greek Chapter (CAA-GR) Rethymno, Crete, 6-8 March 2014, edited by C. Papadopoulos, E. Paliou, A. Chrysanthi, E. Kotoula, and A. Sarris., 70-75. Rethymno: Institute for Mediterranean Studies
 2. Papantoniou, G., F. Loizides, A. Lanitis, and D. Michaelides. 2012. “Digitization, Restoration and Visualization of Terracotta Figurines from the ‘House of Orpheus’, Nea Paphos”. In Progress in Cultural Heritage Preservation 4th International Conference, EuroMed 2012, Limassol, Cyprus, October 29 – November 3, 2012 Proceedings. Lecture Notes on Computer Sciences 7616, edited by M. Ioannides, D. Fritsch, J. Leissner, R. Davies, F. Remondino, and R. Caffo, 543–550. Berlin Heidelberg: Springer-Verlag
 3. Frangeskides, F., A. Lanitis, and G. Papantoniou. 2008. “A Contact-less Interactive Tool for Exploring Archaeological Data”. In VSMM 2008: Proceedings of the 14th International Conference on Virtual Systems and Multimedia. Short Papers. 20-25 October 2008, Limassol, Cyprus, edited by M. Ioannides, A. Addison, A. Georgopoulos, and L. Kalisperis, 305-10. Budapest: VSMM Society
 4. Papantoniou, G. 2008. “Cypriot Sacred Landscapes from Basileis to Strategos: Methodological and Interpretative Approaches”. In POCA 2005. Postgraduate Cypriot Archaeology. Proceedings of the Fifth Annual Meeting of Young Researchers on Cypriot Archaeology, Department of Classics, Trinity College, Dublin, 21-22 October 2005. British Archaeological Reports, International Series 1803, edited by G. Papantoniou, 37-45. Oxford: Archaeopress
 5. Papantoniou, G. 2008. “From Priest-Kings to High-Priest? Cypriot Sanctuaries, Ptolemaic Sculpture and Social Power”. In SOMA 2004: Proceedings of the IX Symposium on Mediterranean Archaeology, Chieti (Italy), 25-26 February 2005. British Archaeological Reports, International Series 1739, edited by O. Menozzi,  M.L. Di Marzio, and D. Fossarato, 419-23. Oxford: Archaeopress
 6. Sarris, A., G. Stamatis, N. Papadopoulos, E. Kokkinou, S. Topouzi, E. Kokkinaki, E. Moissi, M. Iacovou, V. Kassianidou, G. Papasavvas, G. Papantoniou, and M. Dikomitou. 2006. “Palaepaphos, Cyprus: The Contribution of Geographical Information Systems and Geophysical Prospection in the Study of the Archaeological Topography and Settlement Patterns”. In The World is in your Eyes. CAA 2005. Computer Applications and Quantitative Methods in Archaeology. Proceedings of the 33rd Conference, Tomar, March 2005, edited by A. Figueiredo and G. Velho, 199-204. Tomar: CAA Portugal

X – Summaries of Articles in Conference Proceedings Volumes (peer-reviewed)

 1. Papantoniou, G. and A. Depalmas. 2018 (in press). “Cyprus and Sardinia at the Transition from the Bronze to the Iron Age: A Sacred Landscapes Approach”. European Association of Archaeologists (EAA) 2018, Barcelona (ES), 5-8 September 2018
 2. Papantoniou, G. and A.K. Vionis. 2018 (in press). “Central Places and Un-Central Landscapes: Political Economies and Natural Resources in the longue durée”. 19th International Congress of Classical Archaeology. Cologne/Bonn (DE), 22 – 26 May 2018
 3. Vionis, A.K., and G. Papantoniou. 2018 (in press). “Central Place Theory Reloaded and Revised: Landscape Archaeology and Political Economy”. 19th International Congress of Classical Archaeology. Cologne/Bonn (DE), 22 – 26 May 2018
 4. Papantoniou, G., and A.K. Vionis. 2018 (in press). “River as an Economic Asset: Settlement and Society in the Xeros Valley in Cyprus”. 19th International Congress of Classical Archaeology. Cologne/Bonn (DE), 22 – 26 May 2018
 5. Papantoniou, G. 2016. “Contesting Sacred Landscapes: Continuity and Abandonment in Roman Cyprus”. 26th Theoretical Roman Archaeology Conference (TRAC)/12th Roman Archaeology Conference (RAC), Rome (IT), 16-19 March 2016
 6. Papantoniou, G. Michaelides, D., and M. Dikomitou-Eliadou. 2014. “Terracottas in a Domestic Context: The Case of the House of Orpheus in Nea Paphos, Cyprus”. Roman Archaeology Conference. Reading (UK), 28-30 March 2014
 7. Papantoniou, G. 2012. “Negotiating Local and Imperial Identities: The Evidence from the Cypriot Sacred Landscapes and their Associated Sculptures”. 113th Archaeological Institute of America (AIA)/American Philological Association (APA) Joint Annual Meeting. Philadelphia (PA), 5-8 January 2012

XI – Newsletters

 1. Papantoniou, G. 2018 (in press). “‘Unlocking’ Sacred Landscapes: A Holistic Approach to Cypriot Sanctuaries and Religion”. Archaeo-Telepiskopika Nea 11
 2. Dikomitou-Eliadou, M., G. Papantoniou, and D. Michaelides, 2013. “The Employment of pXRF Analysis for the Qualitative Study of Hellenistic and Roman Terracottas from the House of Orpheus in Nea Paphos”. Newsletter of the Coroplastic Studies Interest Group 10: 10-11 http://www.coroplasticstudies.org/newsletters/ACoST%20Newsletter,%20Summer%202013a.pdf
 3. Papantoniou, G., D. Michaelides, F. Loizides, and A. Lanitis, 2013. “Digitization, Restoration and Visualization of Terracotta Figurines from the ‘House of Orpheus’, Nea Paphos”. Newsletter of the Coroplastic Studies Interest Group 9: 7-8 http://www.coroplasticstudies.org/newsletters/CSIG%20News,%20No.%209,%20Winter%202013
 4. Michaelides, D., and G. Papantoniou. 2012. “Molding Expressions of Culture: The Terracotta Figurines from the ‘House of Orpheus’, Nea Paphos”. Newsletter of the Coroplastic Studies Interest Group 7: 10 http://www.coroplasticstudies.org/images/pdfs/CSIG%20News,%20January%202012.pdf
 5. Papantoniou, G. 2010. “Cyprus, from Basileis to Strategos: ‘Reading’ the Terracotta Figurine”’. Newsletter of the Coroplastic Studies Interest Group 3: 7 http://www.coroplasticstudies.org/images/csig-news3.pdf
 6. Papantoniou, G. and S. Neocleous. 2006. “Κυπριακή Αρχαιολογία στο Δουβλίνο”. Κοινότητα. Ενημερωτικό Δελτίο Πανεπιστημίου Κύπρου 12: 10 http://ucyweb.ucy.ac.cy/publications/documents/Ekdoseispdf/Koinotita/koinotita12.pdf   
 7. Papantoniou, G. 2003. “Υπάρχει Τίμιο Ξύλο στην Κύπρο; Η Σύνδεση με τη Bασιλική της Καμπανόπετρας”. Οφέλτης 1: 13-16

XII – Curatorial Texts

 1. Papantoniou, G. 2017. “Embodying Materialities”, in “Temple Boy”, Exhibition and Live Performance by PASHIAS Andreas, 15 December 2017 – 15 January 2018, Bank of Cyprus Cultural Foundation, Nicosia
 2. Papantoniou, G., A.K. Vionis, and A. Papantoniou, “Settled and Sacred Landscapes: Images for Huntington’s Disease”, 9 July – 31 August 2018, Bank of Cyprus Cultural Foundation , Nicosia