KONSTANTINOS TSINAS
ΤΣΙΝΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
TSINAS KONSTANTINOS
...
ΛΕΚΤΟΡΑΣ
Τμήμα Νομικής
ΟΕΔ 02 - Σχολή Οικονομικών Επιστημών και Διοίκησης
Πανεπιστημιούπολη
012
0035722892968
-
-

Προσωπικό Προφίλ

Ο Κωνσταντίνος Τσίνας αποφοίτησε από την Νομική Σχολή του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης και ολοκλήρωσε με άριστα μεταπτυχιακές σπουδές στα αντικείμενα "ποινικό δίκαιο-ποινική δικονομία" και "ιστορία και φιλοσοφία των επιστημών και της τεχνολογίας", φοιτώντας κατά σειρά στο Εθνικό Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών (Τμήμα Νομικής, Τμήμα Μεθοδολογίας, Ιστορίας και Θεωρίας της Επιστήμης) και το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο (Σχολή Εφαρμοσμένων Μαθηματικών και Φυσικών Επιστημών, Τομέας Ανθρωπιστικών Επιστημών και Δικαίου). Το 2009 αναγορεύθηκε αριστούχος Διδάκτωρ Νομικής του Πανεπιστημίου Αθηνών, με την εργασία του "Απαγορευμένη αναλογία & επιτρεπτή ερμηνεία του ποινικού νόμου - Μια συμβολή στην μεθοδολογία του ποινικού δικαίου", η οποία εκδόθηκε ως μονογραφία το 2010 από τις εκδόσεις Αντ. Ν. Σάκκουλα (βλ. βιβλιοκρισία Μ. Καράση, Ποινική Δικαιοσύνη 2011, σ.1221).
 
Τον Δεκέμβριο του 2010 τιμήθηκε από την Ακαδημία Αθηνών με το Βραβείο "Ιπποκράτους Καραβία", κατόπιν συμμετοχής σε διαγωνισμό, για μεταδιδακτορική εργασία του στη σύγχρονη λογική του δικαίου. Η εργασία κυκλοφόρησε το 2011 από τις εκδόσεις Ευρασία με τίτλο "Δίκαιο & Λογική. Το παράδειγμα της ποινικής δογματικής" (βλ. βιβλιοκριτικές Αντ. Καραμπατζού στην Εφημ. "Καθημερινή" 6-5-2012, Ν. Μπιτζιλέκη σε Νομικό Βήμα 2011, σ. 2263, Αρ. Αραγεώργη σε Ισοπολιτεία 2013-2014, σ.159)
 
Δίδαξε ποινικό δίκαιο, ποινική δικονομία, ιστορία και φιλοσοφία του δικαίου, βασικές αρχές Δικαίου και Διοίκησης στο Πανεπιστήμιο Αθηνών, το Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο και την Σχολή Αξιωματικών της Ελληνικής Αστυνομίας και υπήρξε επιστημονικός συνεργάτης της Νομικής Σχολής του Ευρωπαϊκού Πανεπιστημίου Κύπρου, στο ποινικό δίκαιο. Έχει επίσης συμβάλει στην κατάστρωση μεταπτυχιακών προγραμμάτων σπουδών στο Πανεπιστήμιο Αθηνών (ΠΜΣ "Ψυχιατροδικαστική"), το Ανοικτό Πανεπιστήμιο Κύπρου (ΠΜΣ "Πολιτική Ιστορία, Θεωρία και Πράξη") και το Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου (Οδηγός Μεταπτυχιακών Σπουδών στο "Οικονομικό Ποινικό Δίκαιο") ενώ δημιούργησε και δίδαξε πρωτότυπα μαθήματα σε ιδιωτικά κέντρα εκπαίδευσης ("Γενική Παιδεία" σε υποψηφίους για το Δικαστικό Σώμα νομικούς, κέντρο δια βίου μάθησης "Νομική Βιβλιοθήκη"). Εργάστηκε επί έτη ως Δικηγόρος Αθηνών σε ποινικές υποθέσεις και είναι, μεταξύ άλλων, μέλος της Ένωσης Ελλήνων Ποινικολόγων και της Εταιρείας Ελληνικού Ποινικού Δικαίου.
Ποινική Δικονομία, Δίκαιο Απόδειξης, Ποινικό Δίκαιο, Διεθνές Ποινικό Δίκαιο, Μεθοδολογία του Δικαίου, Ερμηνεία νόμων - κοινοδικαίου, Λογική του Δικαίου, Αιτιολόγηση δικαστικών αποφάσεων, Θεωρία νομικού επιχειρήματος
ΒΙΒΛΙΑ
 •  Απαγορευμένη αναλογία & επιτρεπτή ερμηνεία του ποινικού νόμου. Μια συμβολή στην μεθοδολογία του ποινικού δικαίου (σελίδες ΧΧΙΙ + 606) εκδόσεις Αντ. Σάκκουλα, Αθήνα 2010.
 • Δίκαιο & Λογική. Το παράδειγμα της ποινικής δογματικής (σελίδες 190, Βραβείο Ακαδημίας Αθηνών 2010), εκδόσεις Ευρασία, Αθήνα 2011.
 ΜΕΛΕΤΕΣ
 • «Πότε η προανάκριση είναι αναγκαία (244 ΚΠΔ); Ανατομία ενός εισαγγελικού ’δικαιώματος’», Ποινική Δικαιοσύνη, Τόμος 19/2016, Τεύχος 12, σ. 1120-1134.
 • «Ποινική Αιτιολόγηση και Επιστημονική Εξήγηση: Ζητήματα τυπικής ορθολογικότητας της θεμελίωσης των νομικών κρίσεων», εις: Στράγγα Ιωαν./Χάνου Αντ./Παπαχαραλάμπους Χ./Πυργάκη Δ./Τσαπόγα Μιχ., Αιτιολόγηση, Νομιμοποίηση και Δίκαιο, 6ος Τόμος Πεπραγμένων της Ελληνικής Εταιρείας Δικαιοφιλοσοφικής και Δικαιοϊστορικής Ερεύνης, εκδόσεις Σάκκουλα/L’Harmattan/Nomos 2014, Ημίτομος 6Α, σ. 389-425.
 • «Η αρχή ‘nullum crimen nulla poena sine lege’ ως συνταγματικός κανόνας δικαίου (αρ. 7 παρ. 1 εδ. ά Συντ.). Τυπική παραγωγή και δογματική ανάλυση στο πλαίσιο ενός θεωρητικού μοντέλου» εις: Τιμητικός Τόμος εις μνήμην Καθ. Χρίστου Δέδε, Επιμέλεια Ν. Κουράκη, 2013, σ. 577-606 [επίσης σε Δικαιώματα του Ανθρώπου 53/2012, σ. 81-116].
 • «Lex posterior generalis non derogat priori speciali! Το άρ. 24 παρ. 2 Ν. 2523/1997 και η υπ’ αριθμ. 4/2015 Γνωμοδότηση του Εισαγγελέως ΑΠ – Μεθοδολογικές παρατηρήσεις», Ποινικά Χρονικά, Τόμος ΞΕ΄/2015, τεύχος 10, σ. 746-750.
 • «Η κατάργηση του αξιοποίνου της άνευ αδείας οδηγήσεως φορτηγών οχημάτων (άρ. 94 παρ. 5 Ν. 2696/1999 – Ένα παράδειγμα μεθοδολογικής ανάλυσης και ερμηνείας στο ποινικό δίκαιο», Ποινική Δικαιοσύνη Τόμος 14/2011, Τεύχος 12, σ. 1321-1333.
 • «Συμβούλια πρόληψης της εγκληματικότητας και τοπικές κοινωνίες. Μια μορφή αποκεντρωμένης πρόληψης», σε συνεργασία με την Κ.Δ. Σπινέλλη, Ποινικός Λόγος Ι/2002, σ. 363-379.
 •  «Νομικός Συλλογισμός και Παραγωγική Λογική: Μια υπεράσπιση της σχέσης τους από αντιρρήσεις στην σύγχρονη θεωρία δικαίου», εις: Δίκαιο και Θεωρία του Δικαίου, Τιμητικός Τόμος Μαριάνου Δ. Καράση, 2014, 311-333.
 • «Η κυριαρχία στην ερμηνεία των δικαιωμάτων και το δικαίωμα κυριαρχίας στην ερμηνεία: Σκέψεις περί της ρητής θεσπίσεως της αρχής της αναλογικότητας στο άρθρο 25 § 1 εδ. δ΄ Συντάγματος» εις: Παπαχαραλάμπους Χ./Παπαστυλιανού Χ., Κυριαρχία, Ετερότητα, Δικαιώματα, εκδ. Ευρασία 2013, σ. 303-350 [επίσης σε Νομικό Βήμα 61/2013, σ. 45-73].
 • “Can Legal Syllogism Still be Considered as a Deductive Argument?”, in: Rainhard Bengez/Lothar Philipps (Hrsg.), Beweis und Metrik; Festschrift für Roland Wittmann - Liber Amicorum, Editions Weblaw, Bern 2016, pp. 139-155.
 • “Systematizing General Principles of Criminal Law by Means of Deontic Logic; An Example Based on Art 14 (1) and 46 (1.a) of the Greek Criminal Code”, Paper presented in JURIX 2012 – Fundamental Concepts and the Systematization of Law, University of Amsterdam, 2012 (forthcoming in Springer-Verlag).
ΣΧΟΛΙΑ ΣΕ ΔΙΚΑΣΤΙΚΕΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ - ΒΙΒΛΙΟΚΡΙΣΙΕΣ
 • «Παρατηρήσεις στο υπ’ αριθμόν 3268/2014 Βούλευμα του Συμβουλίου Πλημμελειοδικών Αθηνών: Διατάραξη της ασφάλειας σιδηροδρόμων, πλοίων και αεροσκαφών – Ερμηνευτικά ζητήματα μετά από την εισαγωγή της § 4 στο άρθρο 291 ΠΚ με τον Ν. 4199/2013», Νομικό Βήμα Τόμος 62/2014, τεύχος 10, σ. 2351-2357.
 • «Σημείωμα στην υπ’ αρ. 25095/2017 Εγκύκλιο Εισαγγελίας Πρωτοδικών Αθηνών (Συστάσεις για παράπονα ιδιώτη)», Nova Criminalia, Τεύχος 4/2018, σ. 5-6)
 • Βιβλιοκριτική „J. Joerden. Logik im Recht. Grundlagen und Anwendungsbeispiele”, [Λογική στο Δίκαιο. Θεμέλια και Παραδείγματα Εφαρμογής], Ποινικά Χρονικά, Τόμος ΝΕ΄/2005, σ. 668-672.

Profile Information

Dr. Konstantinos Tsinas holds a Ph.D. Degree in Law (University of Athens), an LL.M. Degree in ‘Criminal Law - Criminal Procedure’ (University of Athens) and an M. Phil. Degree in ‘History & Philosophy of Science & Technology’ (National Technical University of Athens & University of Athens). He studied Law at Aristotle University of Thessaloniki (BA). He has taught courses in Criminal Law, Criminal Procedure Law, Jurisprudence and History of Law at the University of Athens (Department of Medicine, Forensic Sciences) as well as at Hellenic Police Officers' School. He has also been an adjunct Lecturer at Hellenic Open University, School of Social Sciences, a scientific collaborator in criminal law at European University of Cyprus, School of Law (expertise: Financial Crime) and a Visiting Lecturer at University of Cyprus, Department of Law, teaching courses in Criminal Law - General Part, Criminal Procedure and Legal Method.
In 2010, Dr. Tsinas has been awarded the “Hippocrates Karavias” Award by the Academy of Athens for his postdoctoral work in Legal Theory (Book: Law & Logic; The Case of Criminal Law Theory, 2011, Athens: Eurasia Ed., in greek).
Criminal Law
Criminal Procedure & Evidence
Legal Reasoning
Statutory Interpretation
Logic - Argumentation and the Law
 
 
BOOKS
 • Prohibited Analogy & Permitted Interpretation of Penal Statutes; A Contribution to the Methodology of Criminal Law. 2010. Athens-Komotini: Ant. Sakkoulas Publ. [in greek]
 • Law & Logic; The Case of Criminal Law Theory. 2011. Athens: Eurasia Ed. (Academy of Athens Award "Hippocrates Karavias") [in greek]
PAPERS (selected)
 • "Can Legal Syllogism still be considered as a Deductive Argument?" in: Philipps L./Bengez R. (Hrsg.). Beweis und Metrik - Festschrift fur Rolland Wittmann. (2016). Bern: Ed. Weblaw. pp. 139-155  [in english]
 • "On the so-called "necessity" of summary investigation of crimes (Art. 244 of the Greek Code of Criminal Procedure); Analysis of a prosecutorial 'Right'", Journal Poiniki Dikaiosyni  (= Criminal Justice), Vol. 12/2016, pp. 1120-1124 [in greek with an abstract in english]
 • "Reasoning with Criminal Law and Scientific Explanation; Formal Aspects of the Legal Justification Process" in: Strangas J. a.o. (Hrsg.). Begrundung, Legitimation, Recht. (2014) .Bd. 6A. Athens-Paris-Berlin: Nomos - L' Harmattan. pp. 389-425 [in greek with an abstract in german]
 • "Is nullum crimen nulla poena sine lege a legal principle or a legal rule? Analyzing the structure of art. 7.1.of the Greek Constitution under a new theoretical perspective", Revue Hellenique des Droits de L' Homme 53/2012, pp. 81-116  [in greek with an abstract in english]
 • ”Lex Posterior Generalis non Derogat Priori Speciali; Interpretation of Art. 24 par. 2 of the Criminal Tax Law Act 2523/1997 and the General Attorney’s Opinion; Methodological Remarks”, Journal Poinika Chronika (= Chronicles of Criminal Law) ΞΕ/2015, pp. 746-750 (in greek)
 • “Art. 94 § 5 of the Greek Road Traffic Code; An example of unintended decriminalization and its methodological analysis”, Journal Poiniki Dikaiosyni (=Criminal Justice), 12/2011, pp. 1321-1333 (in greek with an abstract in english)
 • “Crime Prevention by Local Councils and Society: A New Kind of decentralized Social-Control", co-written with Prof. K.D. Spinellis, Journal Poinikos Logos Ι/2002, pp. 363-379 (in greek)
 • “Legal Syllogism and Formal Logic; In defence of their interrelation in modern Legal Theory”, Essays in Honor of Prof. Dr. Marianos Karassis, Ed. A. Sakkoulas, 2013, pp. 311-333 (in greek)
 • “The Dominance over Legal Interpretation of Rights and the Right of Dominance over Legal Interpretation. Critical Remarks on the Adoption of the Principle of Proportionality in art. 25 § 1 of the Greek Constitution”, Journal Nomiko Vima, 61(2013), pp. 45-73 (in greek)
 • “On the Interpretation of Art. 291 par. 4 Greek Penal Code, after the Enactment of Statute No 4199/2013; A Comment on 3268/2014 Decision of the First Instance Court of Athens”, Journal Nomiko Vima 62/2014, pp. 2343-2357 (in greek)
 • “A Brief Comment on No 20595/2017 Opinion of the Public Prosecutor´s Office at the Court of First Instance, Athens”, Journal Nova Criminalia, Issue 4/2018, p. 5 (in greek)
 • “Systematizing General principles of Criminal Law by Means of Deontic Logic; An Example Based on Art 14 (1) and 46 (1.a) of the Greek Criminal Code”, Paper presented in Jurix 2012 – Fundamental Concepts and the Systematization of Law, University of Amsterdam, 2012 (forthcoming in Springer-Verlag)
BOOK REVIEWS
 • Jan Joerden, “Logik im Recht. Grundlagen und Anwendungsbeispiele” [Logic in the Law. Theory and Practical Examples], Journal Poinika Chronika (= Chronicles of Criminal Law) ΝΕ/2005, pp. 668-672 (in greek)