ΜΑΡΙΝΑ ΠΕΤΡΙΔΟΥ-ΣΩΤΗΡΙΑΔΟΥ
ΠΕΤΡΙΔΟΥ-ΣΩΤΗΡΙΑΔΟΥ ΜΑΡΙΝΑ
PETRIDOU-SOTΕRIADOU MARINA
...
ΑΝΩΤΕΡΟΣ/Η ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ
Πρυτανεία
Κτήριο Συμβουλίου - Συγκλήτου «Αναστάσιος Γ. Λεβέντης»
Πανεπιστημιούπολη
130
22894363
22894469
www.ucy.ac.cy

Προσωπικό Προφίλ

Η Μαρίνα Σωτηριάδου-Πετρίδου είναι κάτοχος προπτυχιακού και μεταπτυχιακού διπλώματος στη Διοίκηση Επιχειρήσεων (MBA).
 
Εργάζεται στο Πανεπιστήμιο Κύπρου από το 1993.
 
Διετέλεσε Υπεύθυνη Διοίκησης της Ιατρικής Σχολής κατά τα έτη 2013 και 2014 ενώ από την 1η Φεβρουαρίου 2015 έχει μετακινηθεί στο Γραφείο του Πρύτανη και έχει αναλάβει το συντονισμό και διαχείριση σημαντικών στρατηγικών έργων (Project Manager), τα οποία το Πανεπιστήμιο επιθυμεί να υλοποιήσει μέσα στην επόμενη δεκαετία.
 
Πέραν των πιο πάνω καθηκόντων της, από την 1η Αυγούστου 2019, εκτελεί και χρέη Αναπληρώτριας Διευθύντριας Διοίκησης του νεοσύστατου Ινστιτούτου Έρευνας Καρκίνου Κύπρου (CCRI).
 
 

Profile Information

Marina Soteriadou-Petridou owns an undergraduate degree in Business Operation and Control and a Master's degree in Business Administration (MBA).
 
She is working at the University of Cyprus since 1993.
 
She was Head of Administration of the Medical School during the years 2013 and 2014.
 
From 1st  February 2015 she has moved to the Rector’s Office and has assumed the coordination and management of important strategic projects (Project Manager), which the University wants to be implemented within the next decade. In addition to these duties, from 1st August 2019, she has been appointed as the Acting Managing Director of the newly established Cyprus Cancer Research Institute.